čtvrtek 16. ledna 2014

Sri Swami Vishwananda hovoří o pýše...

Swami říká:
Hiranyakashipu symbolizuje pýchu, ego ve své úplnosti. Ta se může rozpustit pouze v případě, že je zcela odevzdána Pánu. 
Když je mu dána, může se rozpouštět. Jinak si budeme stále myslet: 
„Ano, já jsem větší než kdokoli jiný, já jsem lepší než někdo jiný!" 
Pýcha, i když je velmi malá, to je jako když Ježíš řekl: „Když máte víru jako hořčičné semínko..." 
Můžete se modlit, můžete požádat Matku, aby ji odstranila (pýchu) a ona to udělá. Ale dokud dobrovolně neřekneme: 
„Pane, tady, vezmi si ji, odevzdávám ti to.", bude stále nad námi viset.


Žádné komentáře: