sobota 25. ledna 2014

Lila hry o trička.

„Božství je  od mysli daleko, protože pro mysl je velmi obtížné  pochopit Božství. Dokud jste doopravdy zcela nevyprázdnili mysl, dokud jste mysl doopravdy úplně nevyčistili, je docela těžké Božství pochopit.“ 
Swami Vishwananda

 
Výše uvedené tvrzení se ukázalo být obzvláště pravdivé před pár týdny ve Shree Peetha Nilaya...
Když se Media Team chystal představit novou kolekci triček pro vánoční oslavy 2013, zeptali jsme se Swamiho, kterému vzoru triček dává přednost. Když si prohlédl nabídku, učinil pár poznámek o každém návrhu, a poukázal na to, že Jemu se obzvláště líbí vzor „Láska“, který mu byl předveden. Berouc v úvahu Jeho poznámku, rozhodl se Media Team objednat tři vzory triček, jeden byl vzor „Šrí Yantra“, druhý vzor „Jen láska a zpívej Božská jména“ a poslední jednoduchý vzor „Láska“, o kterém se Swamiji zmínil, že se mu líbí.


Trička byla na prodej během vánočních oslav a ukázala se u oddaných být velmi populární. S výjimkou vzoru „Láska“, byly všechny ostatní vzory zcela vyprodány, a my jsme neměli jakýkoli zbytek pro prodej po skončení oslav. To bylo pro Media Team poněkud překvapivé a přemýšleli jsme, proč to tak je, že jsme prodali všechna trička, s výjimkou těch, o kterých Swami sám řekl, že se mu líbí. 
Byla by jiná věc, pokud by se žádné z triček neprodávalo dobře, ale to, že všechny ostatní vzory byly zcela vyprodané a téměř nikdo nekupoval vzor "Láska", nedávalo žádný smysl. 
Jak lidské bytosti obvykle mají tendenci dělat, začali jsme rozebírat, proč se tak stalo. Řekli jsme si, že vzor je příliš obyčejný, je příliš matoucí, barvy nevypadají hezky, atd. Jak jsme se začali vymlouvat, proč se vzor „Láska" dobře neprodává, Swami, který vždy zrcadlí naše myšlenky, odrážel zpět přesně to, co jsme cítili. Swami začal dělat poznámky typu „proč jsme udělali tento vzor příliš matoucí" a „musíme být více v kontaktu s tím, co oddaní v Evropě chtějí". Samozřejmě, jak Swami potvrdil to, co jsme si mysleli, dospěli jsme k závěru, že bylo opravdu chybou trička objednat, i když Swami sám dal původně své požehnání a řekl, že se mu líbí. Příběh by tím mohl skončit, ale naštěstí pro nás měl Bůh jiné plány. 

Tak se stalo, že během oslav konce roku, dvanáct oddaných mauricijců (Mauricius je stát, kde se Swami narodil) pobývalo po dobu několika týdnů v Ašrámu, a mělo naplánováno odjet začátkem nového roku. Vzhledem k tomu, že se jejich pobyt chýlil ke konci, jeden z členů Media Teamu si vymyslel, že by byl dobrý nápad dát jim trička, která se neprodala, jako dárek na cestu. V noci před plánovaným odjezdem jim Swami dal dárkové tašky s několika věcmi, které si mohli s sebou odnést, včetně triček. Poté co dostali dárkové tašky, několik mauricijců napadlo, zda by nebyla nějaká extra trička, která by mohli vzít zpět na Mauricius a distribuovat je oddaným, kteří si nemohou dovolit pouť do Shree Peetha Nilaya.Poté co Media Team spočítal všechny oddané na Mauriciu, kteří by  tričko chtěli a nemohou pro něj do Německa, počet oddaných dosáhl téměř přesně množství triček, která nebyla prodána v průběhu vánočních oslav. Pokud bychom během vánočních oslav prodali další trička se vzorem „Láska", neměli bychom jich dost pro mauricijce. Následující den, kdy Media Team rozebíral sérii událostí, jsme si k našemu překvapení uvědomili, že vzor „Láska" měl přesně stejné barvy jako mauricijská vlajka. 

"Lila hry“ o trička naučily každého v Media Teamu několika cenným lekcím. Pokud Guru dá své požehnání na cokoliv, ať už je to něco jednoduchého, jako vzor triček, najít životního partnera, mít dítě, získat práci atd... pak by nikdo neměl mít strach o výsledek, člověk by měl mít víru v požehnání a být pevný v tom, že vše se stane přesně tak, jak by se mělo stát. 
Druhá lekce, kterou jsme se naučili je, že nemůžeme začít chápat Božství naší myslí. Když vnímáme něco naší myslí a pokoušíme se zdůvodnit, proč by určité věci měly být určitým způsobem, ztratíme s Božstvím spojení. 
Jak jednou řekl Swami: „…mysl vždy chce něco pochopit a chce, aby to pochopila rychle. No, jsou některé věci, které mysl pochopit nemůže a proto existují k pochopení jiné způsoby. Pocit je duše samotná". 


Doufejme, že milostí našeho Gurua jsme schopni pochopit naše srdce/duše a ne naší mysl a následovat stopy učedníků Ježíšových. 
Ježíš jim řekl: „…blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět ty věci, které vy vidíte, a neviděli je, a slyšet ty věci, které slyšíte, a neslyšeli je". 

„Nic není náhoda. Když lidé říkají, že se stala náhoda, není to náhoda. Neexistuje nic takového jako náhoda. Pán plánuje vše způsobem, že když jste odevzdaní, znáte Jeho plán ještě předtím, než se pokusíte o tom přemýšlet. Umístí ho zde, uvnitř vás. Pak budete vedeni a On vás povede na každém kroku. On vás přenese tam, kde máte být". 
Swami Vishwananda 

(napsal Prabhu Chidhananda )

Žádné komentáře: