neděle 5. ledna 2014

Oddanost je odevzdat se plně Lásce.

Co tady je, kromě Boha? Není tu nic, ne? Takže, co chceme je to, že chceme Jeho. Ale zatím se nechceme odevzdat. Neodevzdáváme se Mu plně. A proto je zde vždy vnitřní neúplnost. Ale odevzdat se, znamená říci Bohu: „Pane, dávám se Ti úplně, svou myslí i duší.“ Není snad tohle to, o čem duchovnost je? 

To neznamená, že musíte opustit vaši rodinu a vzdát se všeho, ale žít odpoutaně. Zkuste klást Boha ve vašem životě vždy na první místo. Takto může On pracovat skrze vás. Všichni chceme někým být, všichni chceme realizovat sebe sama, všichni chceme vědět, kým ve skutečnosti jsme, ale s touto myslí toho nebudeme nikdy schopni. Musíme zklidnit mysl. 


Potřebujeme určité vědomosti, ano, abychom dosáhli Božství, abychom dosáhli Jeho, ale potřebujeme oddanost, potřebujeme bhakti. Když uvnitř vznikne bhakti, dáváme se úplně. Bhakti – oddanost je dát se plně lásce. Jak jsem řekl v Algarvu před pár lety, když jste zamilovaní, stále chcete být se svým milovaným, ať se děje, co se děje. Opustíte otce, matku, každého. Budete za svého milovaného bojovat, není to tak? Ano nebo ne? Takže to znáte velmi dobře. Skutečný milovaný je Bůh, jelikož On je ten jediný, kdo je stále svěží. Jeho láska se vždy sama obnoví. Zatímco všechny ostatní lásky začínají a jsou velmi svěží, jako krásná květina potom také uvadnou, stejně jako ostatní květy. Znáte to. Kolikrát v životě jste se zamilovali? Skutečně jste se zamilovali? A pak se zvednout, to je velmi obtížné, obtížně lze toho dosáhnout. 

Ohledně odevzdání se existuje nádherný příběh o Krišnově flétně. Víte, že Krišna ve svých rukách vždycky drží flétnu, a za tím je velký příběh. 


Každý den chodíval Krišna do zahrady a říkával rostlinám: „Miluji vás.“ Rostliny se radovaly a v odpovědi říkávaly: „Krišno, také Tě milujeme.“ Jednoho dne Krišna do této zahrady přiběhl velice znepokojen. Přišel k bambusu a bambus se ho zeptal: „Krišno, co se Ti stalo?“ Krišna řekl: „Musím Tě o něco požádat, ale je to velmi těžké.“ Bambus řekl: „Pověz mi to, budu-li moci, poskytnu Ti to.“ A tak Krišna odpověděl: „Potřebuji tvůj život, potřebuji tě uříznout.“ Bambus se na chviličku zamyslel a potom říká: „Nemáš na výběr? Nemáš jinou možnost?“ Krišna řekl: „Ne, žádnou jinou možnost.“ A bambus na to: „OK, odevzdávám se Ti.“ 
Tak Krišna bambus uříznul, udělal do něj dírky, a pokaždé, když to dělal, bambus plakal bolestí, protože mu tolik ubližoval. Krišna z něj vyrobil nádhernou flétnu. A tahle flétna byla s Krišnou neustále. 24 hodin denně byla s Krišnou. Dokonce i Gopí na tu flétnu žárlily. Říkaly: „Podívejte se, Krišna je náš Pán, ale přesto s ním trávíme jen nějaký čas. On s tebou vstává, On s tebou spí, celou dobu jsi s Ním.“ A tak se jednoho dne bambusu zeptaly: „Řekni nám v čem je to tajemství“ Jaké máš tajemství, že si tě Pán tak moc cení?“ A bambus odpověděl: „To tajemství je, že jsem uvnitř dutý. A Pán si se mnou dělá, cokoliv se mu zlíbí, kdykoliv se mu zlíbí a jakkoliv se mu zlíbí.“ 


Takže toto je úplné odevzdání se: kde si s vámi Bůh může dělat, co chce, kdykoliv chce, jak chce. A kvůli tomu se nemusíte děsit, víte, jen musíte dát sebe. A co je to „sebe“ ve skutečnosti? Je to jen On! 
V Gítě Krišna říká: „Vše je mnou.“ V Bibli Kristus říká: „Dejte císaři, co náleží císaři. A co náleží Bohu, Bohu.“ Ale co náleží Bohu? Je to váš duch. Je to vaše skutečné Já. Jestliže chcete realizovat vaše Já, buďte jako flétna! 
Vytvořte si modlitbu, jako je tato - „Bože, učiň se mnou, cokoliv chceš, kdykoliv chceš a jakkoliv chceš.“ A ve své mysli neklaďte žádné otázky. To je jed, protože mysl vždy pochybuje. Mysl si vždy myslí, že zná vše nejlépe. A když odevzdáte tuto mysl Božství, vznikne bhakti, vznikne oddanost. 
A když vznikne oddanost, vznikne spolu s ní i čistota lásky. Není to láska, ve které prostě řekneme: „Miluji Tě, miluji Tě.“ Je to láska, ve které když říkáme: „Miluji Tě, “ nejsou v tom žádné podmínky. Není to „Miluji Tě kvůli něčemu. Miluji Tě kvůli Tvému tělu. Miluji Tě kvůli Tvému bohatství. Miluji Tě, protože jsi zvenčí nádherný, a když z Tvého těla stáhnu kůži, už Tě víc milovat nebudu.“ 
Ale bude to tak, že když řeknete „Miluji Tě“, milujete ho takového, jaký je. A to je čistota lásky, nepodmíněné lásky, způsob, jakým miluje Bůh, způsob, jakým vaše srdce umí milovat. To je proč dokážete cítit lásku, ale v okamžiku, kdy do lásky začnete vkládat očekávání, začne uvadat. Ale když se upnete k této čistotě lásky a necháte tuto lásku růst, poroste. Protože láska je jako semínko, které je uvnitř srdce člověka: Tohle semínko musí růst, musí stejně tak i vykvést. Musí vyklíčit a vyrůst velké, semínko nemůže prostě zůstat jen tak. 


To je to, co také řekl Kristus. Je zde tolik podobností, mezi hinduismem a křesťanstvím. Kristus řekl: „Pokud zasadíte semínko na kameni, nikdy neporoste. Ale pokud ho zasadíte do srdce člověka, bude růst.“ A toto je láska v srdci člověka, když je pravá láska pocítěna, když pravá láska začne růst. 
Roste v šesti různých fázích, které se nazývají: Sneha Prem, Pranaya Prem, Mana Prem, Raga Prem, Anuraga Prem, a Maha Bhav. Tato stádia lásky - o kterých teď nebudu detailně mluvit – porostou, když je zde čistota, která vás povede k úplnému odevzdání se Božství. 
Ale první, co se týká normálního života, je zklidnění mysli a dovolení lásce samotné, aby začala růst uvnitř srdce. 
Pouze skrze tuto lásku se dozvíte, kdo jste. A to není na mě, abych vám to říkal, je to na vás, abyste udělali první krok. Nejjednodušší způsob zklidnění mysli je zpěv jména Boha, protože jméno Boha můžete zpívat kdykoliv, kdekoliv jste.

Překlad: Bhawani, Č.R.

Žádné komentáře: