sobota 31. října 2015

Navaratri 2015 - momenty (čtvrtá, pátá a šestá noc).

Den 4 - Kushmanda Devi
Kushmanda manifestovala sebe v okamžiku, kdy nastalo stvoření. Ona odstraňuje všechny strasti a nemoci a dává životní sílu, klid, slávu a radost."
-
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Čtvrtou noc Navaratri obřady pokračovaly a láska k Božské Matce jen víc a víc rostla. Součástí byl klasický indický tanec, krátký satsang Sri Swamiho Vishwanandy, vyprávění příběhů, a mnoho dalšího. Začalo se Guru Stotram a Guru Pujou, následováno obvyklou Gauri Ganesh Pujou a yagnou věnovanou Božské Matce.
Během yagny přišel Sri Swami Vishwananda a pozdravil všechny účastníky, když vstupoval do stanu. Po nějaké době asistence za závěsem zakončil Swamiji yagnu a provedl závěrečné modlitby. Jakmile yagna skončila, Sri Swami Vishwananda zmínil význam Kushmandy Devi, čtvrté formy Nava Durgy:

Dnes je čtvrtý den Navaratri, věnovaný Bohyni Kushmandě. Ve slově Kushmanda "Kush" znamená "šťastná" a "Manda" znamená totéž co "Ananda" nebo "nejvyšší štěstí". Takže, Maha Bhagavati ve formě Kushmandy propůjčuje nejvyšší štěstí. Co je to nejvyšší štěstí? Často říkáme, že jsme štastní, ale velmi rychle se to štěstí změní na neštěstí. Jste šťastní v jednom okamžiku, ale v příštím okamžiku se vaše nálada zhoupne na druhou stranu a stanete se nešťastnými. Kolikrát za den se to stalo? Sledujte se od rána do večera, a uvidíte, kolikrát se vaše nálada přesunula od štěstí k neštěstí.
Skutečné štěstí je jen tehdy, když lidé najdou svou cestu, jako vy jste našli vaši cestu, jste opravdu šťastní. Když někdo najde svého Gurua, je šťastný. Když najde skutečný smysl života, pravou dharmu, pak se člověk stává šťastným. Zbytek přichází a odchází, ale skutečné štěstí zůstane navždy. Skutečné štěstí vám dává vnitřní uspokojení, nejen vnější uspokojení. Vnější uspokojení trvá velmi krátkou dobu, ale vnitřní uspokojení trvá věčně.
Skutečné štěstí je, když naleznete Bhagavana uvnitř sebe a vybudujete s Ním vztah. Tento vztah není od této chvíle, ale jedná se o pokračování. On má s vámi dlouhodobý vztah, nikoli krátkodobý. Ani smrt nemůže tento vztah zničit. Tento vztah pokračuje, jeden život za druhým, protože chce, aby vás obejmul. Chce, abyste byli blízko Něho, Jemu drazí! Takže tento vztah, který vaše Atma má s Paramatma je jedinečný. To je pravý vztah. Všechny ostatní vztahy přicházejí a odcházejí. -----
Den 5 - Skanda Mata Devi
Jakmile si sednete do klína Božské Matky, nezáleží na tom "kdo je kdo" nebo "co je co". Všechno je Její. V tu chvíli si opravdu uvědomíte Její velkolepost jako Šakti a Parašakti, a jak naplňuje Sebe ve všem a stále zůstává Sebou."
-
 Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Pátá noc Navaratri byla charakterizována nadšením všech, kteří se zúčastnili. Protože to bylo v sobotu v noci, mohli přijet další oddaní a být součástí obřadů a slavností ve stanu a v Light Hall. Noc zahrnovala Guru Puju, Devi Puju, yagnu a další. Po yagně Sri Swami Vishwananda milostivě kráčel středem stanu, a rozdával všem požehnanou vodu.
Později večer zpíval Sri Swami Vishwananda řadu radostných bhajanů, které pozvedly energii oddaných, aby zpívali také. Bhajany legitimně otřásaly touto nocí! Dokonce i procházejíc Light Hall, uvnitř Shree Peetha Nilaya, jste mohli slyšet lidi zpívat a tleskat při záběrech LiveStreamu. Noc skončila Dandiya tancem (tancem s hůlkami). Lidé tančili od zadní části stanu po přední - jednoduše vzrušující noc!

Ke konci noci Sri Swami Vishwananda také krátce pohovořit o Skanda Matě. Řekl:

Dnes slavíme pátý den Navaratri, věnovaný Skanda Matě. Dítě, které drží, představuje nejen Skandu, ale celé lidstvo. Ona je Jagad Janani. "Janani" znamená "sladká matka". Zde Maha Bhagavati přijala tuto podobu, aby nám připomněla, že každý je jejím dítětem a všichni jsou její stvoření.
Bez Šakti nic nefunguje. Bez energie uvnitř vás není nic, co můžete udělat. I velcí jogíni, když neuznávají Šakti uvnitř nich, stanou se nepoužitelní. V Durga Chalise je jeden verš, který říká, že Sri Adi Shankaracharya neuznal Božskou Matku. Takže Matka mu musela připomenout rozdrtit tu pýchu, protože velmi často, když stoupá pýcha a ego, člověk se stává slepým. Nicméně, když jste v úplné tmě, hledáte světlo, toužíte po světle. Pak si uvědomíte, jak důležitá toto světlo je. Když jste ve světle, berete to za samozřejmost a neuvědomujete si  jeho důležitost. Totéž se životem, který vám Bůh dal. Neuvědomujete si, jak je důležitý. Potom, těsně předtím než opustíte Zemi, si uvědomíte: "Můj bože, život je velmi důležitý!".
Pokud jste naladěni na Božství, Božství vás dovede k vaší dharmě. Nemusíte nic dělat. Nemusíte nic vědět. Jste vedeni nepřetržitě k této dharmě. Někdy se může stát něco hrozného, co vás k této dharmě
přinese. Někdy vás může k této dharmě přivést milost, ale je tam tato univerzální Šakti, která řídí vše, a to je Maha Bhagavati. Jejím cílem je pomoci vám k postupu k nohám Narayany, ke konečné realizaci. To je důvod, proč každá z čaker vašeho éterického těla je řízena jednu formou Božské Matky, jednou formou Šakti. A když stoupáte výše, máte Sahasrara čakru, tisíciplátkový lotos, který je vzhůru nohama. To je milost Pána, kterou On nalévá na vás každý den. Nicméně, když to překonáte, když překročíte těchto sedm lotosů, pak máte otevřený lotos vůči někomu, kdo je vyšší. To je práce Maha Bhagavati, přinést vás, takže můžete stoupat a můžete tak sedět na tomto lotosu. Jakmile jste dosáhli tohoto vyššího lotosu, milost skrze vás stále proudí. Na celém světě je každý jako malé dítě a Skanda Mata nám všem připomíná: Podívej, pečuji o vás všechny, ale musíte dát sebe. Pokud nechcete dát sebe, jak bych o vás mohla pečovat?" Takto nám Bhagavati připomíná, že drží každého. Bůh vás přivedl na duchovní cestu - není to vaše vůle, být na této cestě, ale je to vaše dharma. Tato Milost není dána každému. Často jsem vám připomínal, že tento svět má sedm miliard lidí. Z těchto sedmi miliard, kolik lidí se obrátilo k tomu být duchovní? Existuje spousta náboženských lidí, ale jen velmi málo duchovních lidí.
Bhakti - oddanost, kterou máte pro Boha, oddanost, kterou máte pro Božství uvnitř sebe - to je vaše síla, to je vaše Šakti. Kdykoli se odevzdáte Božství, pak se o vás Ono bude starat. Nemusíte se starat o nic. To je to, co dělá Guru. On vás nosí a přináší vás k vašemu Božskému Já, připomínajíc vám neustále, že vaší dharmou je milovat. Ne povrchní láskou, ale konečnou Láskou, a to je váš skutečný aspekt. 


-----
Den 6 - Katyayani Devi 
Guru je zde, aby vás učinil pány obou šakti, mužské a ženské energie, a povznést se nad to. To je důvodem, proč si v den Katyayani všichni připomínáme, že celé stvoření je Matka, a jediným cílem této ženské energie je Bůh; všichni jsme se stali Gopi a toužíme po Krišnovi."
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Oslavy pro Katyayani Devi šestou noc Navaratri byly neuvěřitelné! Ze všech nocí vůbec, tato noc by mohla být charakterizována zpěvem a tancem, a byla dosud nejživější. Noc začala Guru Pujou, Gauri Ganesha Pujou, Kalash Pujou Devíti Bohyní, yagnou, a pak další, speciální pujou, provedenou k samotnému Sri Swamimu Vishwanandovi.
Po tom byl předveden klasický indický tanec, který zobrazoval minulé časy Božské Matky. S každou
úchvatně vyjádřenou emocí zachytila tanečnice pozornost davu, podobně jako hypnotizér. Byl to přinejmenším mystický tanec.

 
Nastal konec večera, když "párty" odstartovala! Z dálky bylo možno slyšet sborové výkřiky jako: "Rádhé Rádhé! Shyam Shyam! Rádhé Rádhé! Shyam Shyam!" Stan se  třásl vzrušením. Sri Swami Vishwananda přešel do středu stanu a vytvořil se spontánní kruh oddaných, tančících v synchronizaci s pohyby Swamijiho. I když jednou Sri Swami Vishwananda popřál všem dobrou noc, oddaní skandovali: "další píseň!", načež se Swamiji objevil zpoza závěsu a vyhověl žádosti. Bylo to jako přídavek, který najdete na rockovém koncertě. Ale nepochybně to mělo hloubku oddanosti, kterou normální rockový koncert postrádá.
Místo tance pro hudbu, byly všechny tance a zpěvy prováděny kvůli Božství. Bylo tak učiněno, aby lidé mohli otevřít svá srdce a cítit lásku k Bohu. Bylo tak učiněno, aby každý mohl dosáhnout lotosových nohou Pána. Co následuje, je malý výňatek z proslovu předneseného Swamijim ten večer:

Každý den Navaratri nyní, čím procházíme? Co se děje? Očišťujete sebe. Očišťujete se od nečistot mnoho životů, takže jakmile jste očištěni, může se Pán ve vašem srdci
projevil a může vám dát sám sebe. Protože Pán se neprojeví jen tak. Projeví se pouze tehdy, když jste připraveni. A největší překážkou, kterou člověk má, je mysl. Mysl si vždy všímá rozdílů: jste žena, jste muž, jste bohatý, jste chudý, jste černý, jste bílý. Mysl je neustále soudící.
Tak dlouho, jak jednáte v soulasu s myslí, mysl má svou sílu. Ale když je mysl odzbrojena přes Nama Japam nebo prostřednictvím některých výzev nebo některých sádhan, pak  mysl překonáte. Když překonáte tuto mysl, Pán se projeví. Nejprve se projeví uvnitř vašeho srdce. Pak se projeví vně, skrze lidi kolem vás. Pak se projeví ve velkolepé podobě: celý svět jako On.


pátek 30. října 2015

Důležité upozornění k daršanům.

Přinášíme vám důležité upozornění v souvislosti se změnou termínů daršanů...

** NOVÉ**
rozložení daršanů
Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří navštěvují daršany v Centru Shree Peetha Nilaya, byly temíny daršanů znovu rozvrženy tak, aby se uskutečnily v průběhu víkendů. Daršany jsou nyní rozděleny do dvou dnů.

Mějte prosím na paměti, že se můžete zaregistrovat pouze na jeden z daršanů během víkendu, ne na oba.

Pro jednotlivé termíny a registraci využijte tento odkaz: 
http://bookings.bhaktievent.de/
Pokud datum daršanu není v seznamu, je daršan již obsazen.

středa 28. října 2015

Dopis Swamiho Vishwabaladharanandy oddaným v České Republice a na Slovensku.

Drazí bratři a sestry, drahá duchovní rodino Bhakti Margy, Sri Swámího Vishwanandy, drazí hledači pravdy, Jai Gurudev!

Člověk se vydává na duchovní cestu z různých důvodů. Snad většinou to může být vnitřní volání k tomu, abychom ve svých životech něco změnili. Cítíme například jistou nespokojenost ve vnějším, ale i vnitřním světě a doléhá na nás pocit, že vnější svět nám nemá již co nabídnout k naší opravdové spokojenosti. Hledáme lásku, mír a harmonii. Snad právě tyto impulsy v nás evokují, abychom učinili ve svých životech něco jinak, abychom vykročili ke změně, abychom našli někoho, kdo nám pomůže, kdo nás zachrání od neštěstí a utrpení. A právě tímto způsobem můžeme vstoupit na duchovní cestu. Být na duchovní cestě je dar. Je to velká milost. O to větší milost to je, pokud potkáme na duchovní cestě svého Guru, nebo dokonce Satguru. Je mnoho duchovních cest, které si můžeme zvolit, avšak pokud se v našem životě objeví tak nevyslovitelná a nevyčíslitelná milost, jakou je Satguru, poté je tou královskou a nejjednodušší cestou Bhakti, cesta oddanosti, cesta vzdání se Jemu, té nejvyšší pravdě, lásce a vesmírné blaženosti, jíž Sri Swámí Vishwananda je. Myslím, že není jednoduché dohlédnout, domyslet či dokonce vycítit, jaké ochrany a milosti se nám tímto dostává. Je tady náš milovaný Satguru Sri Swámí Vishwananda, aby nás dovedl zpět domů, aby vysvobodil naši duši. A proto to nejjednodušší a nejsladší je vzdát se Jemu. Odevzdat náš život, tělo, mysl i ducha do rukou Toho, jenž ví. A právě toto je cesta královská, nejsnažší a nejsladší, tedy duchovní cesta Bhakti, cesta Oddanosti.

Chtěl bych Vám tímto opětovně poděkovat za Vaše krásné a upřímné gratulace k inauguraci. Chtěl bych také tímto poděkovat všem, kteří se doposud podíleli na rozvoji Bhakti Margy a šíření mise Sri Swámího Vishwanandy v České republice a Slovenské republice. Česká a slovenská Bhakti Marga je na světě díky krásnému a společnému úsilí mnoha oddaných lidí Sri Swamiho Vishwanandy. Doposud byl vykonán velký kus společné práce na šíření mise Sri Swamiho Vishwanandy. Chtěl bych Vám všem, kteří jste se svou prací a úsilím podíleli na tomto rozvoji, poděkovat. Přeji nám všem, abychom úspěšně šířili misi našeho Gurujího nejen v našich národech a ve světě, ale také v našich srdcích. Přeji nám všem, aby se rodina české a slovenské Bhakti Margy rozšiřovala a tvořila jednotnou rodinu v duchu lásky a opravdovosti.

Pokud zde mohu v tuto chvíli vyjádřit své osobní pocity k pozici Swámího pro Českou republiku a Slovenskou republiku, do které jsem byl jmenován naším drahým Gurujím Sri Swámím Vishwanandou, řekl bych, že cítím především velikou zodpovědnost.

Být Swámím pro tyto dvě krásné země pro mě znamená především Vám sloužit a být Vám nápomocen na Vaší duchovní cestě a také na cestě běžného života a sloužit mému milovanému Satguru Sri Swámímu Vishwanandovi v šíření Jeho mise, tedy v šíření Božské Lásky.

Můj osobní vztah k oběma zemím je hluboký. Necítím se být Čechem, nýbrž Čechoslovákem, neboť má maminka byla Češka a tatínek byl Slovák. Mám blízký vztah ke Slovenské republice, neboť právě tam ve mně započala růst víra v Božství. Jako malý kluk jsem trávil téměř pravidelně své letní prázdniny na východním Slovensku u své babičky, která mě vedla ke křesťanství. Vzpomínám na krásné chvíle, kdy mi jako malému klukovi bylo dovoleno o prázdninách denně zvonit na zvon v kostele v malé vesnici ve slovenských horách. Ještě dnes je to pro mě nezapomenutelný zážitek. A právě v těchto momentech jsem skrze Ježíše Krista uvěřil v Boha. Byl to krásný pocit. Tedy nemohu zapomenout na upřímnou víru Slováků v Ježíše Krista. Právě Vaše víra, drazí slovenští bratři, ve mně zažehla plamen víry v Boha.

Na začátku této zprávy jsem Vás oslovil jako bratry, sestry a hledače pravdy. Avšak ve skutečnosti cítím, že pravým oslovením pro nás všechny by mělo být „vtělení lásky“. Ano, všichni jsme právě to - vtělená láska, vesmírná blaženost. Tímto jsme v naší nejvnitřnější podstatě. Jsme tím stále. Vždy jsme tím byli, jsme a budeme. Jen jsme na tuto krásnou skutečnost zapomněli ve hře Stvoření. Hrajeme své „iluzorní“ role oddělenosti a osobnosti malého já.... „jsem dobrý podnikatel“ nebo „jsem výtečný lékař“, a skrze tyto osobnosti hrajeme hru života. Někdy bojujeme za svou „pravdu“. Někdy bojujeme za svou pravdu v této iluzi oddělenosti a můžeme tak ubližovat ostatním a tím i sami sobě. Tady na Zemi bychom se k sobě měli chovat jako jedna velká rodina. Rodina plná lásky, moudrosti, tolerance a respektu k tomu, že jsme každý jedinečně rozdílní. Tato jedinečná rozdílnost by nás měla přivádět k úžasu, k pestrosti Stvoření, za kterou se skrývá Jednota. Povězte, není snad krásná tato pestrost dětí jednoho Otce? Tak, jako vnímáme krásu pestrosti květin, bychom měli přijímat a dívat se stejným způsobem na pestrost lidí. Kolik nesvárů by se jen rozplynulo v lásce této pestrosti? Asi mnoho.

Je darem být na duchovní cestě, je to známka jisté vyspělosti ducha. Tato vyspělost by se měla promítnout do našich životů v aspektech vzájemné lásky, soucitu, tolerance a respektu. Ti, v jejichž nitru je ještě ukryta závist, pýcha, odsuzování, a dokonce jistá agrese, by neměli nazývat sami sebe duchovními, neboť toto nejsou dokonce ani aspekty samotného lidství. Nechť je právě toto naším vlastním vodítkem ke změně našeho nitra v lásku. Předchozí aspekty nejsou těmi, které by nás měly dovést k jednotě, lásce a osvícení, nýbrž naopak. Nezapomeňme, že jsme všichni v této dimenzi hmoty, v této hře ponořeni v iluzi oddělenosti, kterou nazýváme život. Hrajme ji s nadšením. Žijme ji s láskou. Věřím, že všichni máme stejný cíl a tím je Bůh, jehož manifestací zde na Zemi je náš milovaný Satguru Sri Swámí Vishwananda. On je náš Otec, On je naše Matka, On je Vesmírná Blaženost. Žijme a hrajme Jeho hru tak, aby i On byl šťasten. Buďme si nápomocní, buďme si oporou v této hře stvoření a nezapomeňme, že jsme všichni Jedno. Jsem připraven sloužit a naslouchat Vám všem. V následujících dnech Vás budu informovat v krátké zprávě o dalším rozvoji a nejbližších zásadních plánech, na kterých jsem se dohodl a usnesl s naším milovaným Gurujím Sri Swamim Vishwanandou.

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU - ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECH SVĚTŮ BYTOSTI

S respektem a láskou k Vám všem,

Swámí Vishwabaladharananda 


úterý 27. října 2015

Dopis všem oddaným...

JGD všem českým a slovenským oddaným
Velice rád oznamuji vám všem, že došlo ke jmenování zemského Swamiho /Country Swami/ pro Českou Republiku a Slovensko. Sri Swami Vishwananda a Mahavatar Babaji se rozhodli jmenovat Swamiho Vishwabaladharanandu (známého mnohým dříve jako Raghudas) na pozici zemského Swamiho pro tyto dvě země. Jmenování do takovéto pozice je dáno z důvodu kvalit a kapacit, které má, a jako takový má požehnání Mahavatara Babajího a Sri Swamiho Vishwanandy vést a dále rozvíjet práci Sri Swamiho Vishwanandy a rozvíjet Bhakti Margu v obou těchto zemích.

Během období Navaratri jsem měl čas, aby mohl předat Swamimu Vishwabaladharanandovi odpovědnost za chod obou zemí – České Republiky a Slovenska. V mé pozici jako jeden z 12 přímo jmenovaných Swami mám stále úlohu v podpoře Swamiho Vishwabaladharanandy v jeho práci při rozvoji Bhakti Margy, pomáhat a podporovat jej kdekoli a kdykoli to bude třeba. Swami Vishwabaladharananda bude mít od teď hlavní vedení a já budu přítomen a podporovat ho v případě potřeby.

Přeji si, abyste mu všichni dali vaši podporu, pomáhajíc mu dále rozvíjet BM v České Republice a pomáhali mu přinést Gurujiho poselství a misi do životů a srdcí lidí v Čechách i na Slovensku.

Mé požehnání a přání všeho nejlepšího směřuje ke Swamimu Vishwabaladharanandovi. Zatím jsme se radovali ze společné práce, a budu se nadále těšit na spolupráci s ním a budu dělat to nejlepší, abych ho podpořil v naší společné práci, přinášet Gurujiho lásku a poslání všem lidem v České Republice a na Slovensku.

V Gurujiho lásce
Swami Vishwaanashuyananda

Navaratri 2015 - momenty z prvních tří nocí.

Den 1 – Shailaputri Devi
„Shailaputri představuje požehnání Gurua, „sádhana-bhakti ", tím, že je tou, která dává Šakti, sílu aktivovat něčí sádhanu, aby započal vnitřní cestu. Toto požehnání je velmi důležité, protože ničí pýchu a ego."
-
Sri Swami Vishwananda

Momenty z první noci:
Navaratri bylo zahájeno u chrámu Kálí, kde se oddaní shromáždili, aby obešli Shree Peetha Nilaya. Přední část průvodu se postarala o různá Božstva Božské Matky, zatímco zadní pochodovala, bez ohledu na déšť. Po vstupu do stanu byla Božstva instalována na svá místa na oltáři a všichni lidé vstoupili a zabalili se do svých přikrývek.

Sri Swami Vishwananda byl ve stanu ještě před tím, než průvod dorazil, aby zajistil přípravy pro uvítací obřad.
Jakmile se všichni usadili a byly dokončeny všechny přípravy, Swamiji přednesl krátkou řeč a vedl řízenou meditaci. Ve své řeči zmínil význam Navaratri a zdůraznil, že bychom měli využít těchto devět nocí, abychom pocítili Lásku Božské Matky a byli přeneseni do sídla Narayany. Když Swamiji vedl meditaci, všichni zavřeli oči a upřeli pozornost do svých srdcích. Swamiji vysvětlil, že předtím než Ji (Božskou Matku) uvidíme vně, musíme Ji rozpoznat uvnitř.Obřad začal Guru Pujou. Je důležité si uvědomit, proč vždy děláme Guru Puju jako první, protože je to jen skrze milost našeho Guru, že můžeme získat milost Božské Matky a milost Boha. Po Guru Puje byly provedeny obvyklé rituály, která zahrnovaly Kalash Devíti Bohyní, kdy jsme přivolali každou Bohyni do Kalashe /poháru/, stejně jako Bhairava Puju. Bhairava Puja je základem uctívání Maa, kvůli požehnání Vaishnava Devi démonu Bhairavovi.

Celkově, mezi ráznými bhajany hudebního týmu, recitováním Devi Sahasranam a živými dekoracemi, které podpořily oslavu, skončila noc tancem a skákáním Sri Swamiho Vishwanandy, stejně jako oddaných, z lásky k Božské Matce.
Premiéra Navaratri byla tedy tou, která byla procítěna kompletně v každém směru, a udivovala, co dalšího většího může ještě přijít, protože to byl jen začátek…
-----

Den 2 - Brahmacharini Devi a nově zasvěcení Swami/Swamini

„Brahmacharini Devi nám připomíná, že ve skutečnosti je život velmi jednoduchý. Pokud odeberete všechny okouzlující části svého života, uvidíte, že člověk opravdu nepotřebuje moc, aby byl šťastný, zejména, jste-li na duchovní cestě."
-
Sri Swami Vishwananda

Momenty z této noci:
Druhá noc Navaratri začala iniciováním osmi nových Swami a dvou Swamini. Každý sledoval, jak jeden po druhém, Swami a Swamini, přijali závěrečné požehnání, než oficiálně skončila inaugurace do tohoto řádu. Vpředu každý z nich obdržel také Dandu (hůl), náhrdelník z Tulsi a věnec z čerstvých květin od  Sri Swamiho Vishwanandy.

Jejich jména jsou uvedeny níže, s jejich předchozími jmény jako prvními, stejně jako zemí, za kterou je každý z nich zodpovědný:

Jmenovaný Swami /appointed Swami/
Rishi Nikhilananda - Swami VishwaRevatikaantananda
Zemští Swami /Country Swami/
PORTUGALSKO: Satavarta - Swami VishwaNarashardulananda
RUSKO: Shankarsha - Swami VishwaJanaardananda
RUSKO: Kayaker - Swami VishwaIndushekarananda
ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO: Raghudas - Swami VishwaBaladharananda

NĚMECKO: Rishi Madhavananda - Swami VishwaMadhavananda
CHORVATSKO / SLOVINSKO / SRBSKO: Chatur - Swami VishwaKanjalochanananda
ŠPANĚLSKO: Ashirvani - Swamini VishwaPrabhaavati Mata
RUMUNSKO a FRANCIE: Ananda - Swamini VishwaGodaavari Mata

Iniciován v roce 2008 poprvé - Ananta- VishwaDhaanamJayananda

Po iniciaci Sri Swami Vishwananda hovořil o tom, co to znamená být Swami, a o důležitosti pokory na duchovní cestě. Zde je výňatek:
Být Swami není něco snadného. Ať už jste Swami, brahmachari nebo oddaný, ​​na cestě bhakti musí být člověk pokorný. Pro dosažení milosti Božství, v jakékoli situaci, musí být člověk pokorný. To je velmi důležité. Pro probuzení Lásky nelze jen říci: „Ach, já jsem brahmacharini" nebo „Jsem Swami" nebo „Já jsem toto" nebo „Já jsem tamto". Jako lidské bytosti byste měli milovat a respektovat všechny, a především, jako Swami, byste měli nastavit lepší příklad, než kdokoli jiný. To je důvod, proč vás Mahavatar Babaji vybral, protože viděl uvnitř vás určité vlastnosti. Nyní si nejste těchto vlastností vědomi, ale to přijde. Toto je vaše dharma!

Když nastolíte v životě jistou cestu, ta cesta se stane vaší dharmou.
Dharma není o tom chodit kolem, pravíc: „Moje dharma je, jen abych se stal léčitelem" nebo se stát tím a tím. Každý má svou /jeho nebo její/ vlastní dharmu. Dharma Grihasthy /pozn.: hospodáře/ je starat se o rodinu. Jaký význam má Grihastha, pokud on nebo ona dělá jiné věci, namísto starosti o svou rodinu? Pokud jste vkročili v životě na cestu, máte tu cestu ctít. Cesta brahmachari je soustředit se na Boha. To neznamená, že někdo je lepší.
Nemyslete si, že když se člověk stane Swami, brahmachari nebo oddaným, ​​oni jsou lepší. Ne, není tam nikdo lepší. V očích Boha jsme si všichni rovni. Jak moc vyzařujete vaše světlo, tolik světla bude On vyzařovat zpět k vám. Nicméně, Jeho láska, Jeho požehnání je stejné.
Tak, to je to, o co vás žádám: Buďte pokorní! Pomáhejte lidem. Milujte všechny. Když máte být přísnými, buďte přísní! Ale to neznamená, že byste neměli respektovat ostatní. Takže, s požehnáním Mahavatara Babajiho, Sri Ramanuja Acharyi a všech svatých, šířte Boží Lásku! 

I přesto, že zasvěcení byly nesporně zlatým hřebem noci, je  na místě si uvědomit, že to vše se konalo dříve, než začalo uctívání Brahmacharini Devi. Zbytek noci zahrnoval yagnu, bhajany, vyprávění Devi Mahatmya a mnoho dalšího. A přesto, po tom co byly dokončeny všechny glorifikace a závěrečné modlitby, vzrušení mělo přesto dosáhnout svého vrcholu a vypukl tanec Dandiya (tanec s holemi). Noc byla opět úžasná všemi možnými způsoby.
Druhá noc Navaratri je tou, na kterou se bude po velmi dlouhou dobu vzpomínat, tím jak každý iniciovaný Swami a Swamini obdržel šířit konkrétní dharmu. Časem každý vyroste do svého příslušného postavení a bude tvrdě pracovat, aby šířit poselství Sri Swamiho Vishwanandy. Tuto noc to nebyl jen začátek práce jako Swami pro těchto deset oddaných, ale byla to také historická noc pro budoucnost mise Sri Swamiho Vishwanandy. Stejně jako Bůh nikdy nedává požehnání v zájmu jedné osoby, tak je tomu i v případě Sri Swamiho Vishwanandy.

Požehnání, které Swamiji dal ten večer každému Swamimu a Swamini je tím, které nebude uchováváno pro sebe, ale je to požehnání, které bude sdíleno s celým světem; je to požehnání, které bude posilovat Swami a Swamini, aby pokračovali v životním poslání Sri Swamiho Vishwanandy: otevírat lidská srdce.

-----
 Den 3 - Chandraghanta Devi
„Chandraghanta šíří klid a věčný mír všude kolem Ní, ale pro někoho, kdo je zlý, je děsivá. Je-li vaše mysl negativní, všechny věci kolem vás budou negativní. Ale pokud vaše mysl je jasná, čistá a klidná, všude kolem vás bude klid."
-
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Oslava pro Chandraghantu Devi byla pociťována spíše jako rodinná sešlost, než veřejné akce. Třetí noc měla základní téma "Vasudhaiva Kutumbakam" - celý svět jako jedna rodina. V souladu se strukturou těchto obřadů zahrnovala noc puju, yagnu, vyprávění Devi Mahatmya,  a jako vždy hodně zpěvu a tance! Přesto, že závěrečné modlitby skončily a všichni dostali své požehnání a daršan od Chandraghanty Devi,  amrit noci ještě čekal.
Jak se noc chýlila ke konci, Sri Swami Vishwananda požádal, aby každý Swami a Swamini měli malou improvizovanou řeč. Nově jmenovaní Swami / Swamini  vyjádřili svou vděčnost Sri Swamimu Vishwanandovi, a někteří z nich se podělili o své osobní překvapení, že Swamiji je inicioval do swamijského řádu! Bylo několikrát řečeno, že jsou vděčni, že mají Satgurua, který má všechny kvality matky a který může být velice laskavým a přesto stále trestajícím, když je třeba. Byla to láska a zkušenosti, které Swami a Swamini sdíleli pro Sri Swamiho Vishwanandu, co sjednotilo všechny, kteří se zúčastnili - i vzdálenou rodinu, sledující vše přes LiveStream.

Upřímnost každého proslovu ukázala, že nehovořili k davu cizích lidí, ale spíše k rodině oddaných. Chvílemi stan burácel smíchy a jindy bylo ticho se stotožněním se. Poté, co všichni Swami/Swamini měli jejich proslov, Sri Swami Vishwananda zakončil noc několika slovy moudrosti, která dala nahlédnout do role Swamiho a Swamini a o významu respektování druhých:

Swami jsou mými zástupci, zástupci Mahavatara Babajiho, Sri Sampradayi - Sri Ramanuja Acharyi - ve svých příslušných zemích. Oddaní je musí respektovat, ale ještě předtím by oni měli dát respekt; nemůžeme očekávat, že budeme respektováni a milováni, bez respektu a milování druhých.
Všichni mistři a všechna svatá Písma říkají, že by nikdo neměl mít očekávání, „nedopusťte, aby vaše levá ruka nevěděla, co vaše pravá ruka dělá". Když tam nejsou žádná očekávání, jste volní, a to, co vámi protéká, je jen Milost a Láska, jen požehnání, a to není jen pro Swami, ale pro všechny na cestě k Božskému vědomí, na cestě k Narayanovi.
Neustále si připomínejte být pokornými. Stejně jako Krišna v Bhagavad Gítě připomněl Arjunovi jeho povinnosti, Guru připomíná oddaným jejich povinnosti v životě, protože život je proces učení. Je to velmi vzácné, získat milost být pod vedením Satgurua, takže se tím musíte řídit a transformovat sebe. Když vložíte vaše úsilí, cokoli Mistr žehná, se stane aktivním, projeví se.
Po devět dní po celou noc zpíváte, tančíte, myslíte na Maa – to je dobrá technika pro změnu mysli, jinak mysl bude běhat vně. Během těchto devíti nocí vás Maa, pod vedením Mistra, čistí a odstraňuje všechny negativní aspekty, které jste získali. Vyšli jste na cestu, která vás očišťuje a činí vás zářícími. Swami/ni vyšli na cestu služby, takže musí být pokornější než kdokoli, neměli by nikdy očekávat, že je lidé budou respektovat, ale oni by měli vždy dát respekt.