sobota 24. října 2015

Devět podob Božské Matky, uctívaných během Navaratri.


Shailaputri
Navaratri je festivalem, oslavujícím devět forem bohyně Durgy. První noc je uctívána Bohyně Shailaputri. "Shaila" je jiný název pro Himálaj a "Putri" znamená dcera. Ona je nejsilnější a nejoslavovanější ze všech devíti forem Durgy.

Brahmacharini
Druhou noc je uctívána Bohyně Brahmacharini Devi. Zde "Brahma" znamená meditaci. Je Bohyní meditace a praktikování pokání. Ona nám ukazuje, jak důležitá je naše sadhana a naše pokání, jako výraz naší oddanosti Božství. Ona také ukazuje, že naše praktikování nějakou dobu potrvá, a proto je aspekt Brahmacharini Bohyní trpělivosti.

Chandraghanta
Třetí noc Navaratri oslavujeme Bohyni Chandraghantu. Je to forma Devi ozbrojená 10 zbraněmi, která zabila démona Mahishasura (který zastupuje pýchu, ego a aroganci). I když je v tomto aspektu hrůzostrašná, s tolika rukama a všemi zbraněmi, je vlastně Bohyní klidu a míru, a šíří pocit klidu všude kolem sebe. Chandraghanta dává požehnání radosti při naší duchovní praxi a je proto silným spojencem na duchovní cestě.

Kushmanda
Čtvrtou noc Navaratri oslavujeme Bohyni Kushmandu. Její jméno znamená "malé horké vesmírné vejce" a  je silou, kterou byl vytvořen tento vesmír. Když vše bylo temné a prázdné, vyvolala vznik vesmíru jednoduše svým úsměvem a svým, jako paprsky slunce se šířícím světlem. V tu chvíli manifestovala sebe ve stvoření, takže ona je ztělesněním tohoto tvůrčího okamžiku. Říká se, že přinesla světlo do tmy, aby očistila duchovní úsilí a vytvořila harmonii v životě.

Skanda Mata
Pátou noc Navaratri jsme uctili Bohyni Skanda Matu. Je matkou Pána Skandy a drží ho v klíně. Není to jen On, koho drží, Ona bere na klín nás všechny a stará se o nás. Ozbrojena 4 zbraněmi a usazena na lvu, je matkou veškeré hybné síly, matkou všech sil, a matkou, která dává sílu zničit všechnu negativitu. Ona je oceán znalostí a pomáhá nám podporovat Božství uvnitř.

Katyayani
Šestou noc Navaratri se uctívá Bohyně Katyayani. Spojena s divokou energií Šakti, je Bohyní, která bojuje s negativitou. Jak ji hledá, může být přísná a ukázňující, ale je soucitá a čistého srdce a dává nám sílu a schopnost překonat obavy, nemoci a utrpení života. Je to také noc, kdy si prabhu/muži oblékají šaty jako mataji/ženy, aby ukázali, že veškeré stvoření je Božská Matka.

Kalaratri 
Sedmý večer Navaratri oslavujeme Bohyni Kalaratri, jinak známou jako Kálí. Má děsivou podobu, s ohnivýma očima a kůži tmavou jako noc, aby očistila svět tím, že zabije démony a zničí zlo v podobě nevědomosti a sobectví v srdcích lidí. Je zosobněním konečné/nejvyšší pravdy, vše pochází od Ní a všechno se k Ní vrátí. Její jméno znamená ten, kdo vždy dává a bude dělat vše pro záchranu svých děti, pohlcujíc vše od svých oddaných: dobré i špatné a negativní. Vždy přináší příznivé výsledky a její oddaní se Jí nemusí bát.

Maha Gauri
Osmou noc Navratri se zaměřujeme na Bohyni Maha Gauri. Jako Parvati vykonala velké pokání, aby získala Šivu za manžela, a přitom její pleť ztmavla. Potěšen její oddaností, ji Pán Šiva vykoupal ve svaté vodě Gangy, a její kůže se změnila v čistě bílou. Je matkou soucitu a míru a odráží velké zářivé světlo v nás všech. Když jsme se vzdali svých zvířecích kvalit a pustili omezení naší mysli, tato Matka nám propůjči svůj půvab, aby nám pomohla dosáhnout Božství.

Siddhidatri
Poslední noc Navaratri oslavujeme bohyni Siddhidatri, která je aspektem Maha Lakšmi. Ona je nejvyšší-konečnou podobou Nava Durgas /všech devíti podob/ a v Šástrách se praví, že může být uctívána pouze po všech ostatních formách. Ona je ta, která přináší úspěch. Těm, kdo Ji uctívají s plnou oddaností, je uděleno osmnáct forem úspěchu. Podle Purán dokonce i Pán Šiva dosáhl spasení skrze Její milost. Ona uděluje dokonalost a sílu jednat s vděčností a pokorou, odhalujíc lásku Boha.
---

Dussera
Teď, když je Navaratri kompletní, je zde ještě jeden večer na shrnutí. Dussera se slaví desátý večer a je oslavou vítězství bohyně Durgy nad tyranií démonů. Připomíná nám všem lásku Matky a Její sílu k odstranění všeho, co stojí mezi námi a naším konečným cílem: získat spásu a dosáhnout Božství.

Žádné komentáře: