sobota 31. října 2015

Navaratri 2015 - momenty (čtvrtá, pátá a šestá noc).

Den 4 - Kushmanda Devi
Kushmanda manifestovala sebe v okamžiku, kdy nastalo stvoření. Ona odstraňuje všechny strasti a nemoci a dává životní sílu, klid, slávu a radost."
-
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Čtvrtou noc Navaratri obřady pokračovaly a láska k Božské Matce jen víc a víc rostla. Součástí byl klasický indický tanec, krátký satsang Sri Swamiho Vishwanandy, vyprávění příběhů, a mnoho dalšího. Začalo se Guru Stotram a Guru Pujou, následováno obvyklou Gauri Ganesh Pujou a yagnou věnovanou Božské Matce.
Během yagny přišel Sri Swami Vishwananda a pozdravil všechny účastníky, když vstupoval do stanu. Po nějaké době asistence za závěsem zakončil Swamiji yagnu a provedl závěrečné modlitby. Jakmile yagna skončila, Sri Swami Vishwananda zmínil význam Kushmandy Devi, čtvrté formy Nava Durgy:

Dnes je čtvrtý den Navaratri, věnovaný Bohyni Kushmandě. Ve slově Kushmanda "Kush" znamená "šťastná" a "Manda" znamená totéž co "Ananda" nebo "nejvyšší štěstí". Takže, Maha Bhagavati ve formě Kushmandy propůjčuje nejvyšší štěstí. Co je to nejvyšší štěstí? Často říkáme, že jsme štastní, ale velmi rychle se to štěstí změní na neštěstí. Jste šťastní v jednom okamžiku, ale v příštím okamžiku se vaše nálada zhoupne na druhou stranu a stanete se nešťastnými. Kolikrát za den se to stalo? Sledujte se od rána do večera, a uvidíte, kolikrát se vaše nálada přesunula od štěstí k neštěstí.
Skutečné štěstí je jen tehdy, když lidé najdou svou cestu, jako vy jste našli vaši cestu, jste opravdu šťastní. Když někdo najde svého Gurua, je šťastný. Když najde skutečný smysl života, pravou dharmu, pak se člověk stává šťastným. Zbytek přichází a odchází, ale skutečné štěstí zůstane navždy. Skutečné štěstí vám dává vnitřní uspokojení, nejen vnější uspokojení. Vnější uspokojení trvá velmi krátkou dobu, ale vnitřní uspokojení trvá věčně.
Skutečné štěstí je, když naleznete Bhagavana uvnitř sebe a vybudujete s Ním vztah. Tento vztah není od této chvíle, ale jedná se o pokračování. On má s vámi dlouhodobý vztah, nikoli krátkodobý. Ani smrt nemůže tento vztah zničit. Tento vztah pokračuje, jeden život za druhým, protože chce, aby vás obejmul. Chce, abyste byli blízko Něho, Jemu drazí! Takže tento vztah, který vaše Atma má s Paramatma je jedinečný. To je pravý vztah. Všechny ostatní vztahy přicházejí a odcházejí. -----
Den 5 - Skanda Mata Devi
Jakmile si sednete do klína Božské Matky, nezáleží na tom "kdo je kdo" nebo "co je co". Všechno je Její. V tu chvíli si opravdu uvědomíte Její velkolepost jako Šakti a Parašakti, a jak naplňuje Sebe ve všem a stále zůstává Sebou."
-
 Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Pátá noc Navaratri byla charakterizována nadšením všech, kteří se zúčastnili. Protože to bylo v sobotu v noci, mohli přijet další oddaní a být součástí obřadů a slavností ve stanu a v Light Hall. Noc zahrnovala Guru Puju, Devi Puju, yagnu a další. Po yagně Sri Swami Vishwananda milostivě kráčel středem stanu, a rozdával všem požehnanou vodu.
Později večer zpíval Sri Swami Vishwananda řadu radostných bhajanů, které pozvedly energii oddaných, aby zpívali také. Bhajany legitimně otřásaly touto nocí! Dokonce i procházejíc Light Hall, uvnitř Shree Peetha Nilaya, jste mohli slyšet lidi zpívat a tleskat při záběrech LiveStreamu. Noc skončila Dandiya tancem (tancem s hůlkami). Lidé tančili od zadní části stanu po přední - jednoduše vzrušující noc!

Ke konci noci Sri Swami Vishwananda také krátce pohovořit o Skanda Matě. Řekl:

Dnes slavíme pátý den Navaratri, věnovaný Skanda Matě. Dítě, které drží, představuje nejen Skandu, ale celé lidstvo. Ona je Jagad Janani. "Janani" znamená "sladká matka". Zde Maha Bhagavati přijala tuto podobu, aby nám připomněla, že každý je jejím dítětem a všichni jsou její stvoření.
Bez Šakti nic nefunguje. Bez energie uvnitř vás není nic, co můžete udělat. I velcí jogíni, když neuznávají Šakti uvnitř nich, stanou se nepoužitelní. V Durga Chalise je jeden verš, který říká, že Sri Adi Shankaracharya neuznal Božskou Matku. Takže Matka mu musela připomenout rozdrtit tu pýchu, protože velmi často, když stoupá pýcha a ego, člověk se stává slepým. Nicméně, když jste v úplné tmě, hledáte světlo, toužíte po světle. Pak si uvědomíte, jak důležitá toto světlo je. Když jste ve světle, berete to za samozřejmost a neuvědomujete si  jeho důležitost. Totéž se životem, který vám Bůh dal. Neuvědomujete si, jak je důležitý. Potom, těsně předtím než opustíte Zemi, si uvědomíte: "Můj bože, život je velmi důležitý!".
Pokud jste naladěni na Božství, Božství vás dovede k vaší dharmě. Nemusíte nic dělat. Nemusíte nic vědět. Jste vedeni nepřetržitě k této dharmě. Někdy se může stát něco hrozného, co vás k této dharmě
přinese. Někdy vás může k této dharmě přivést milost, ale je tam tato univerzální Šakti, která řídí vše, a to je Maha Bhagavati. Jejím cílem je pomoci vám k postupu k nohám Narayany, ke konečné realizaci. To je důvod, proč každá z čaker vašeho éterického těla je řízena jednu formou Božské Matky, jednou formou Šakti. A když stoupáte výše, máte Sahasrara čakru, tisíciplátkový lotos, který je vzhůru nohama. To je milost Pána, kterou On nalévá na vás každý den. Nicméně, když to překonáte, když překročíte těchto sedm lotosů, pak máte otevřený lotos vůči někomu, kdo je vyšší. To je práce Maha Bhagavati, přinést vás, takže můžete stoupat a můžete tak sedět na tomto lotosu. Jakmile jste dosáhli tohoto vyššího lotosu, milost skrze vás stále proudí. Na celém světě je každý jako malé dítě a Skanda Mata nám všem připomíná: Podívej, pečuji o vás všechny, ale musíte dát sebe. Pokud nechcete dát sebe, jak bych o vás mohla pečovat?" Takto nám Bhagavati připomíná, že drží každého. Bůh vás přivedl na duchovní cestu - není to vaše vůle, být na této cestě, ale je to vaše dharma. Tato Milost není dána každému. Často jsem vám připomínal, že tento svět má sedm miliard lidí. Z těchto sedmi miliard, kolik lidí se obrátilo k tomu být duchovní? Existuje spousta náboženských lidí, ale jen velmi málo duchovních lidí.
Bhakti - oddanost, kterou máte pro Boha, oddanost, kterou máte pro Božství uvnitř sebe - to je vaše síla, to je vaše Šakti. Kdykoli se odevzdáte Božství, pak se o vás Ono bude starat. Nemusíte se starat o nic. To je to, co dělá Guru. On vás nosí a přináší vás k vašemu Božskému Já, připomínajíc vám neustále, že vaší dharmou je milovat. Ne povrchní láskou, ale konečnou Láskou, a to je váš skutečný aspekt. 


-----
Den 6 - Katyayani Devi 
Guru je zde, aby vás učinil pány obou šakti, mužské a ženské energie, a povznést se nad to. To je důvodem, proč si v den Katyayani všichni připomínáme, že celé stvoření je Matka, a jediným cílem této ženské energie je Bůh; všichni jsme se stali Gopi a toužíme po Krišnovi."
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Oslavy pro Katyayani Devi šestou noc Navaratri byly neuvěřitelné! Ze všech nocí vůbec, tato noc by mohla být charakterizována zpěvem a tancem, a byla dosud nejživější. Noc začala Guru Pujou, Gauri Ganesha Pujou, Kalash Pujou Devíti Bohyní, yagnou, a pak další, speciální pujou, provedenou k samotnému Sri Swamimu Vishwanandovi.
Po tom byl předveden klasický indický tanec, který zobrazoval minulé časy Božské Matky. S každou
úchvatně vyjádřenou emocí zachytila tanečnice pozornost davu, podobně jako hypnotizér. Byl to přinejmenším mystický tanec.

 
Nastal konec večera, když "párty" odstartovala! Z dálky bylo možno slyšet sborové výkřiky jako: "Rádhé Rádhé! Shyam Shyam! Rádhé Rádhé! Shyam Shyam!" Stan se  třásl vzrušením. Sri Swami Vishwananda přešel do středu stanu a vytvořil se spontánní kruh oddaných, tančících v synchronizaci s pohyby Swamijiho. I když jednou Sri Swami Vishwananda popřál všem dobrou noc, oddaní skandovali: "další píseň!", načež se Swamiji objevil zpoza závěsu a vyhověl žádosti. Bylo to jako přídavek, který najdete na rockovém koncertě. Ale nepochybně to mělo hloubku oddanosti, kterou normální rockový koncert postrádá.
Místo tance pro hudbu, byly všechny tance a zpěvy prováděny kvůli Božství. Bylo tak učiněno, aby lidé mohli otevřít svá srdce a cítit lásku k Bohu. Bylo tak učiněno, aby každý mohl dosáhnout lotosových nohou Pána. Co následuje, je malý výňatek z proslovu předneseného Swamijim ten večer:

Každý den Navaratri nyní, čím procházíme? Co se děje? Očišťujete sebe. Očišťujete se od nečistot mnoho životů, takže jakmile jste očištěni, může se Pán ve vašem srdci
projevil a může vám dát sám sebe. Protože Pán se neprojeví jen tak. Projeví se pouze tehdy, když jste připraveni. A největší překážkou, kterou člověk má, je mysl. Mysl si vždy všímá rozdílů: jste žena, jste muž, jste bohatý, jste chudý, jste černý, jste bílý. Mysl je neustále soudící.
Tak dlouho, jak jednáte v soulasu s myslí, mysl má svou sílu. Ale když je mysl odzbrojena přes Nama Japam nebo prostřednictvím některých výzev nebo některých sádhan, pak  mysl překonáte. Když překonáte tuto mysl, Pán se projeví. Nejprve se projeví uvnitř vašeho srdce. Pak se projeví vně, skrze lidi kolem vás. Pak se projeví ve velkolepé podobě: celý svět jako On.


Žádné komentáře: