pátek 31. prosince 2010

Výňatek z promluvy Swámího Vishwanandy před darshanem 26. prosince 2010

Nový rok se blíží; je to stejné; jenom kalendář se mění. Každý rok mají lidé různá životní předsevzetí a říkají: “OK, v tomto roce budu dělat to nebo ono“. Bylo by hezké rozhodnout se především, že změníte svou mysl, i když to není zrovna lehké. Snažte se o to co nejvíce, protože změnit mysl je docela těžké. Je snadné změnit někoho, ale změnit sám sebe je těžší. Začněte si tedy říkat, místo toho, abyste chodili kolem a říkali někomu: „Musíš něco změnit“. Ne, řekněte to sami sobě, než začnete říkat někomu jinému: „Musíš něco změnit“.

A když se jednou změníte a postoupíte nad to, tak to můžete říci někomu abyste pomohli. Potom to nebude osobní. Nebude to z hrdosti nebo ega, ale bude to z lásky, protože budete chtít, aby ta osoba také dosáhla té úrovně. Když někdo nedělá něco dobře, řeknete mu: “Podívej, můžeš to dělat tak nebo tak. A já vám všem přeji Šťastný Nový rok 2011. Není to ještě 2012, tak je to dobré.

Jai Guru Dev“.

čtvrtek 30. prosince 2010

Merry Christmas and a Happy New Year !Právě ve chvíli, kdy Vánoční svátky začínají v našich srdcích pomalu doznívat, přichází tento krásný dárek od Swámího Vishwanandy : soubor fotografií posvátné koupele Ježíška pro ty, kteří nemohli tuto vyjímečnou atmosféru sdílet s ním na místě...

Swámíjí každoročně provádí tuto ceremonii plnou lásky a něhy, která je zachycena na výše umístěném videu anebo v albu pod http://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157625574109913/
Nechť Jeho poselství přetrvá v naší vzpomínce a našem vědomí ...

Merry Christmas and a Happy New Year !

Bhajan medley se Šrí Swámím Vishwanandou během večerních modliteb dne 23. prosince 2010

Po návratu z Prahy, večer před Štědrým dnem se připojil Swámí Vishwananda k modlitbám ve Shree Peetha Nilaya v Německu.

Doufáme, že vás tato vybraná směs z živé nahrávky potěší:-).

Prosíme, klikněte ZDE

Zima


"Nemám rád zimu!"

středa 29. prosince 2010

Nový odšťavňovač na pomeranče pro Swámího Vishwanandu

Včera jsem jel koupit nový odšťavňovač na pomeranče, protože starý se rozbil (nebo jsem ho rozbil já, Swámí často říká "Pepe, na co sáhneš, to rozbiješ!" Někdy se divím, je to jak prokletí.)
Tak jsem tedy ráno šel do Mediamarketu, v hale bylo úplně prázdno. Když jsem procházel dlouhými chodbami s kompjútry, tiskárnami, mlýnky na kávu a vysavači, našel jsem konečně také odšťavňovače,
prohlédl jsem si každý z nich, nevěděl který bych měl vzít, ceny se pohybovaly kolem 40 Eur, nebyl moc velký výběr a já jsem si nebyl jistý, který mám koupit.
Najednou přišla jakási žena a dívala se do stejného regálu jako já.
Zeptal jsem se: "Hledáte také odšťavňovač na pomeranče ?" "Ano" odvětila.
Prohlédla si všechny a řekla: "Nejlepší má 'Braun'. Stojí 30 Euro. Tady není." A odešla.
Podíval jsem se znovu na odšťavňovače, podíval jsem se znovu na tu ženu, ale nikde jsem ji neviděl. Dlouhá chodba byla prázdná.
Na zpáteční cestě do Springen jsem zašel v nejbližším městě Bad Schwalbachu do obchodu kuchyňskými potřebami.
Měli pouze jeden odšťavňovač, od 'Brauna' za 30 Euro!
Kdo byla ta žena ?

Pritalananda

pondělí 27. prosince 2010

JUST LOVE - Kniha promluv

První větší kniha s promluvami Šrí Swámího Vishwanandy je připravena ke koupi. Zahajujeme tímto novou řadu dalších knih s promluvami, které budou vydávány během příštích měsíců a roků.

JUST LOVE je nádherná kniha obsahující Swámího promluvy z posledních pěti let, na 324 stranách je jich zveřejněno celkem 52.

Horečných příprav k prvnímu vydání se účastnil celý štáb spolupracovníků sestávající ze členů a přátel Bhakti Margy pod vedením toho pána skrytého za notebookem – kdo to může být ? (Kuru) Cílem jejich úsilí bylo dosáhnout toho, aby kniha vyšla před Vánocemi a sice nejdříve v anglické a posléze německé verzi. Tato měla podle plánu vyjít před oslavami pravoslavných Vánoc 7. ledna 2011.

Během intensivních pracovních dnů a nocí v posledních měsících byly sledovány neobvyklé jevy nad hlavami některých členů pracovnímo týmu...:


zatímco se mezi sebou uzavírali sázky zda bude kniha hotova:-)

Hleďme jak si hráli, v generátoru který náhodně zpracovává tématická slovní označení obsahu knihy, vznikl zajímavý obrazec ve stylu "Word Art" :

Jak se zdá, máme se tedy nyní na co těšit a blahopřejeme co nejsrdečněji k tomuto úspěšnému výkonu!

neděle 26. prosince 2010

Video: Marie, věděla jsi..

sobota 25. prosince 2010

Radostné Vánoce !!!


Štědrovečerní promluva Swámího Vishwanandy


Drazí čtenáři,

překrásnou promluvu Swámího, kterou přednesl během minulé noci v kapli Centra Bhakti

Margy Shree Peetha Nilaya

O skrytém významu narození Krista

naleznete ve zvukovém záznamu na kanálu twitter: http://twitter.com/vishwananda

ZDE

Kapucínské jesličky

Vánoční příběh ze staré Prahy

V sousedství Lorety – slavného pražského mariánského poutního místa na Hradčanech – stojí kapucínský klášter s kostelem Panny Marie Andělské. Církevní objekt byl vybudován v letech 1600–1602, rozšířen po roce 1663 a znovu v letech 1739–1748. Po založení Lorety se kapucíni stali i správci poutního místa a s výjimkou druhé světové války a období totality (v letech 1950–1989) o ni pečují doposud.

Nenápadný kostel Panny Marie Andělské ukrývá raritu, přístupnou vždy o Vánocích: rozměrné jesle neapolského typu s osmačtyřiceti figurami, pocházející asi z druhé poloviny 18. století. Podle tradice na nich pracoval jeden z řádových bratrů celých deset let! Pozdně barokní postavy Svaté rodiny, Tří králů s doprovodem a pastýřů s ovcemi vytvořil kombinovanou technikou ze dřeva a papírové hmoty. V kulisách upoutá zurčící potůček i pravý mech a v ústřední části – pod šindelovou střechou naznačující chlév – jsou kromě lidských figur i půvabné ovečky. Jedna z nich je napojena na skrytý mechanismus a po vhození milodaru vždy zakývá hlavou a zabečí.

K těmto unikátním jeslím se vztahuje dojemný příběh z předminulého století, zachycený v souboru próz spisovatele L. N. Zvěřiny (1891–1980), jehož hrdinou je chudý hoch Vincent (česky Vincenc; Čeněk), přebývající s rodiči v pitoreskním domku poblíž klášterní zdi. Vánoce pro něho tehdy začaly smutně: chlapcův otec, nemajetný obuvník, vážně onemocněl a matka jen obtížně sháněla peníze na živobytí. A malý Vincent nevěděl, jak by mohl rodičům pomoci. Nakonec se na sv. Štěpána (2. svátek vánoční) raději vytratil z domu a zamířil do kostela ke kapucínům, kde občas vypomáhal na zahradě či při opravě slavných jesliček. Díky tomu znal i tajemství „živé“ ovečky – bečela a kývala hlavičkou proto, že vzadu za oltářem některý z bratrů zatáhl za skrytou šňůrku pokaždé, kdy mince dopadla do kasičky na milodary.

Chlapec si dodal odvahy a zaklepal na dveře místnosti, kde přebýval ctihodný, moudrý otec kvardián – představený kláštera. „Copak jsi nám donesl, maličký?“ vzhlédl stříbrovlasý muž od knihy, rozložené na stole. „Tatínek je nemocný, velebný pane,“ pronesl hoch nesměle. „A nemáme na léky, ani na jídlo... Mohl bych, prosím, dnes tahat za provázek u ovečky? Umím to dobře, páter Eliáš, kterému jsem v létě pomáhal s opravami jesliček, mi vše důkladně ukázal!“
Kvardiánovi se sice žádost ve spojitosti s nouzí rodiny zdála poněkud podezřelá, ale v duchu se rozhodl, že chlapce vyzkouší. Bez dalšího vyptávání ho odvedl do kostela a za oltářem předal bratrovi Eliášovi, který doposud obsluhoval skrytý provázek. Co si pak řeholníci spolu potichu říkali, Vincent neslyšel – musel bedlivě hlídat padající mince a tahat za šňůrku, aby ovečka bečela a kývala vždy ve správnou chvíli. Hodiny míjely, lidé přicházeli a vhazovali mince do kasičky a Vincent horlivě plnil svěřenou úlohu...

Náhle cosi těžkého propadlo krabičkou a zakutálelo se k chlapcovým nohám: těžký zlatý peníz! Vincent uchopil vzácnou minci a vložil ji do kapsy. Dopadla mimo kasičku, odevzdá ji tedy zvlášť... Ale náhle se mu zdálo, jako by mu cosi našeptávalo: „Zakutálela se přímo k tobě – nech si ji! Koupíš za ni tatínkovi láhev posilujícího vína, mamince něco do kuchyně... To bude radosti! A nikdo se nic nedozví!“ Na druhé straně se však ozývalo svědomí: „To nesmíš, to přece nejsou tvoje peníze!“ Ubohý chlapec byl jako v ohni, hlava se mu točila – co jen počít? Neměl však času na rozmyšlenou. Vrzly dveře a na prahu stanul páter Eliáš s jiným řeholníkem, který přišel Vincenta vystřídat.

Hoch sebral hrst peněz z kasy a šel... A když vstoupil ke kvardiánovi, již přesně věděl, co udělá. Podal šedovlasému muži nejen drobné mince, ale i zlatý peníz, jenž vytáhl z kapsy. „Pročpak jsi tu zlatku dával do kapsy?“ podivil se páter.„Ona spadla vedle, velebný pane, tak jsem ji schoval raději zvlášť...“ zajíkal se Vincent. Moudrý páter se pro sebe usmál – dobře chlapce odhadl – je poctivec! „Když tedy mince padla vedle, smíš si ji ponechat!“ pronesl nečekaně.Vincent měl pocit, že se mu všechno jen zdá... A což teprve, když mu kapucíni přidali jako výslužku láhev léčivého vína, homoli cukru a vánočku! „To máš od nás za výpomoc. A že se tak hezky staráš o naše vzácné jesle, od nynějška budeš jejich strážcem!“pravil představený kláštera laskavě a vyprovodil chlapce ke dveřím. Vincent utíkal domů, jako by letěl! A pak i u chudého obuvníka konečně nastaly šťastné Vánoce...

Ivana Mudrová

(http://cokdyvpraze.cz/clanky/895-kapucinske-jeslicky/)

pátek 24. prosince 2010

V předvečer Štědrého dne


Guruji nás letos již podruhé poctil svou návštěvou v Praze. Při satsangu se snažil otázky účastníků zodpovědět co nejjasněji a nejpodrobněji a tak setkání bylo mnohem delší než se očekávalo.
Se slovy i beze slov byla silně cítit Gurujiho přítomnost, energie lásky a božské čistoty.
Byli jsme obdarováni vzácnou příležitostí oslavit podstatu Vánoc, naladit duši a srdce a zpět spočinout v Přítomnosti. V průběhu večera bylo zřetelné, jak se přítomní propojují až jsme všichni vskutku byli součástí jedné rodiny, jednoho Srdce, jak Swámi poznamenal na začátku.


Děkujeme i za Vaš podíl na vytvoření příjemné atmosféry. Srdečne vás zveme na další pořádaná setkání v následujícím roce, o kterých budeme informovat zde na českém blogu.


Přejeme všem klidné a požehnané prožití svátků Vánočních a hodně Lásky v novém roce 2011.Z Evangelia sv. Lukáše...

Písmo Svaté
Kapitola druhá


2,1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
2,2 - Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
2,3 2,1- Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
2,4 - Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
2,5 - aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
2,6 - Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
2,7 - I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
2,8 - A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
2,9 - Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
2,10 - Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
2,11 - Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
2,12 - Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
2,13 - A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
2,14 - "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

čtvrtek 23. prosince 2010

Před pražským satsangem...

Návštěva Šrí Swámího Vishwanandy v Praze proběhla rychle jako sen, nezapomenutelný sen..

Po napjatém očekávání, kdy situace byla “nepřehledná“, jak nám sdělila cestovní společnost, která Swámímu let zajišťovala (na letišti ve Frankfurtu, odkud měl Swámíjí přiletět, nevzlétl ani nepřistál kvůli množství sněhu a zledovatělé dráhy v předešlých dnech jediný letoun, cestující tam dostávali možnost přenocování na polních lehátkách a byli zásobení občerstvením a nápoji......), přiletěl náš Swámí druhým letadlem, které v Ruzyni v plánovaný den přistálo, se zpožděním pouze několika minut...

Řekněme si, tak to musí být, další důkaz toho, jak božsky je o nás „postaráno“...

Cestou z letiště do vnitřní Prahy, kde Satsang se Swámím v odpoledních hodinách započal, se našla příležitost k návštěvě někerých pozoruhodných míst nad Pražským Hradem:

Swámíjí si prohlédl starožitnický obchůdek ikonami Na Pohořelci a kostel sv. Benedikta v klášteru Řádu bosých karmelitek. Zde uctil Matku Marii Elektu, která v roce 1663 zemřela, a jejíž sedící tělesnou schránku oděnou v řádovém rouchu můžeme dodnes spatřit v prostorách kostela po pravé straně oltáře.

A tady je: Swámího rozesmál a současně fascinoval pohled na hotel, který vypadá jako kostel...hned si tento obrázek zachytil na vlastním mobilu:-)

Později při satsangu použil tuto kombinaci ve výkladu...vesele vyprávěl jak tu byl kostel „přetransformován“ v něco jiného...

úterý 21. prosince 2010

Materializace posvátného oleje na fotografiích v Mnichově


Po návštěvě Swámího Vishwanandy u jedné oddané v Mnichově se materializoval na zarámovaných svatých fotografiích posvátný olej.
Tvořil se okolo zobrazených nohou Swámího Vishwanandy

a začal stékat také za sklem na obrázku Shirdi Sai Baby.

pondělí 20. prosince 2010

Hanuman - příklad oddanosti


Hanuman je proslavený svou velkou oddaností vůči Pánu Rámovi (jedna z inkarnací Vishnua) a je symbolem síly a energie. Hanuman je schopen pouhou silou své vůle pohnout horami.


Jednou, když kdosi popíral jeho oddanost k Pánu Rámovi, roztrhl oběma rukama svou hruď, aby mohl ukázat, že Pán Ráma a jeho manželka Sita sídlí v jeho srdci - každá buňka v Hanumanově těle vibruje Ráma, Ráma, Ráma.
Dokonce, když si člověk přiloží k uchu vlas Hanumana, uslyší: Ráma, Ráma, Ráma - věčně.

Toto je krátká meditace, kterou nás Swámí Vishwananda prováděl:

 • Zaměř pozornost na své srdce. Plně se na ně soustřeď.

 • Pomalu vdechnout a pomalu vydechnout.

 • Soustřeď se na svou srdeční čakru

 • Jděte hlouběji a hlouběji do nitra

 • Když se dostaví myšlenky, nevšímej si jich.

 • Nechte myšlenky vát jako vane vítr - skrze vás a dál.

 • Tvá koncentrace je nadále u Tvé srdeční čakry.

 • Prociťujte lásku, radost a štěstí, které z ní vycházejí; prociťuj teplo z hlubin v tobě. To všechno září v celém těle.

 • Celé tělo je výrazem tohoto mocného Božského Světla a Lásky.

 • JSI - a vychutnáváš prostě jen tuto Lásku.

 • Jsi prostoupen Láskou.

 • Cítíte se blaženě - jako dosud nikdy.

 • Co se odehrává v hlavě, je zcela bezvýznamné.

 • Dovol si vstoupit hlouběji a hlouběji do tohoto NYNÍ

 • Setrvej 5 minut v této meditaci...

 • Om Shanti , Shanti , Shantihi - Shri Gurubhyo Namaha Om

pátek 17. prosince 2010

Otázky a odpovědi - Satsang 22. prosince 2010

Milí účastníci blížícího se Satsangu se Swámím Vishwanandou !

Zdravíme Vás všechny ze zasněžené Prahy:-)

Rádi bychom Vám poskytli poslední informace, které mohou zodpovědět otázky některých z Vás.
Všichni se již velmi těšíme na návštěvu Swámího Vishwanandy v našem hlavním městě. Swámíjí nám přislíbil po darshanu v srpnu tohoto roku, že se brzy vrátí a tento slib neočekávaně brzy plní.
Jsme si vědomi toho, že je to pro něj náročná klimatická změna:

Ještě nedávno v prosluněné Brazílii...

a nyní do sněhových závějí pražských...
Buďme vděčni, že se Swámí za námi vydá :-)

V budově DDM 2, kde se bude satsang konat, bychom Vás chtěli poprosit o následující:
V mezaninu budovy najdete po levé straně za skleněnými dveřmi chodbu a vlevo vstup do velkého klubu. Tento prostor nám bude sloužit k odkládání svršků i obuvi (prosíme o laskavé pochopení, když Vás tímto požádáme, abyste si s sebou přinesli teplé ponožky, tak abychom se přizpůsobili a současně i tímto způsobem uctili našeho milovaného Swámího Vishwanandu, který vstupuje do síní při svých akcích převážně bos.

K otázce parkování v okolí budovy je třeba zdůraznit, že je značně problematické najít dostatečný počet míst a proto bychom rádi těm, kteří by měli tu možnost, doporučili využít služeb Pražské hromadné dopravy:

Popis cesty:

Do Slezské ulice se snadno dostanete metrem A, stanice Náměstí Míru, výstup do Korunní ulice. Souběžně jdoucí ulice s Korunni je Slezská (nalevo od Korunní). Chůze Vám zabere max. 10 minut.

Pokud pojedete tramvají, zvolte linku 10 nebo 16 a vystupte na stanici Šumavská. Zde sejdete Šumavskou ulicí dolů do Slezské a nacházíte se před DDM 2, který pak máte po levé ruce přes ulici. Pakliže přijedete tramvají č. 11, vystupte na Vinohradské třídě u Vinohradské Tržnice. Projděte kolmo vzhůru do Slezské ulice, kde je vstup do budovy DDM 2 (č. 21).

Děkujeme za velký zájem, který jste na plánované akci projevili, a těšíme se na Vás !
Váš organizační tým satsangu

Video: Promluva Swámího Vishwanandy před darshanem v Mnichově dne 7. listopadu 2010

Swami Vishwananda: "Vaše mysl má takový zvyk, že věci musí být buď tak, nebo tak. A co se do toho nevtěsná je špatně. Analyzujte se. Kolikrát za den si říkáte: 'Á, to je špatně, to je dobře'? Kolikrát denně máte tyto posudky? Mnohokrát, řeknete. Toto je správně, toto je špatně....., přitom ale zapomínáte, že co je dobré pro vás, může být špatné pro někoho jiného. Takové myšlení je přirozené pro člověka svázaného posudky.
Zkuste však v této velké hře - je snadné na to zapomenout - zkuste si vzpomenout, že vy jste, tak jako Bůh je, vy jste."

(Překlad: Zdeněk Yadhava/Č.R.)

středa 15. prosince 2010

Kalendář Swámího Vishwanandy 2011


Představuje dvanáct měsíců následujícího roku z pohledu křesťanské i hinduistické tradice. Swámí vybral nejvýznamnější svátky obou tradic a vysvětluje jejich význam a symboliku.


Obsahuje 12 barevných fotografii ve 21cm velkém čtvercovém formátu.


Kalendář bude možné zakoupit v obchůdku na satsangu v Praze 22.12.2010.

pondělí 13. prosince 2010

Download: Promluva Swámího v kapli

V sobotu, 2. října, měl Swámí Vishwananda během Liturgie vyjímečný proslov.
Udělali jsme zvukový záznam, kdo má zájem, může ho pod níže uvedeným odkazem vyslechnout nebo stáhnout a potom znovu a znovu poslouchat!

Swámí Vishwananda: "Kristus se vyjevil, ale jako všichni mistři neodhalil svou opravdovou bytost. Lidé si myslí, že vědí, kdo mistr je, ale..."
(Johannes 8: Jedno z nejkrásnějších míst v Bibli.)

"Den Meister nicht verstehen"
Rede von Sri Swami Vishwananda, Samstag, 2. Okt, 2010


("Nechápat mistra" Promluva Šrí Swámího Vishwanandy ze soboty, 2. října 2010)

Zvukový záznam obsahuje čtení místa z Bible, jakož i výklad Swámího

pátek 10. prosince 2010

Návštěva u Svaté Walburgy

Na zpáteční cestě z Mnichova jsme se setkali se Swámím Vishwanandou v Eichstettu u Benediktinek v opatství sv. Walburgy. (http://www.abtei-st-walburg.de/horizontal/startseite/) V minulých letech si tam chtěl Swámíjí už několikrát zajet.


Poté, co jsme navštívili kryptu, šli jsme ještě do klášterního obchůdku. Tam byla jeptiška, která nás velmi laskavě obsluhovala.


Swámíjí listoval namátkou v jedné knížce o minulosti toho opatství a našel v ní starodávnou malbu jedné Matky představené z minulých dob. Zeptal se té jeptišky, jestli je s ní spřízněná, že je jí tak podobná!

Nato se jeptiška tak srdečně rozesmála, že nemohla vůbec přestat. Všechny nás tím nakazila a když jsme po nějakém čase z obchodu odcházeli, ještě pořád se chichotala!
Venku v autě řekl Swámí mimochodem: "To je přeci normální! Jdeš zpátky tam, kde jsi předtím byl!"

Drishti/Springen

čtvrtek 9. prosince 2010

Video: Swámí zodpovídá otázku jak rozlišovat mezi myslí a srdcem....

Toto video vzniklo při spontánním Satsangu ve Shree Peetha Nilaya 1. prosince 2010. Swámíjí zde vysvětluje rozdíly mezi myslí a srdcem a způsob, jak je možno obojí rozlišit a oddělit.
Přejeme hezký zážitek!

středa 8. prosince 2010

Tweet se Swámíjím

Swámí Vishwananda se přihlásil na Twitter a už od svého pobytu na Lanzarote podává osobně zprávy všem, kteří se zde také účastní:-)

Takže máte-li zájem, zařiďte si vlastní "Account", klikněte na "follower"a můžete také švitořit:-)

Zde máme včerejší "tweet" od Swámího:

"Když jsme si dnes povídali v tomto překrásném, teplém Florianapolis, mihla se mi hlavou myšlenka: Indie, velká Matka, kdo jednou seděl na jejím klíně, vychutnává sladkost žití a radost z návratu domů."

(Originaltext: "Today a thought passed through my mind as we r talking in the beautiful warm florianopolis: India, great Mother, whoever once sat in her lap, tastes the sweetness of life and joy of coming back home.")

úterý 7. prosince 2010

Zpráva pro zájemce o Satsang Swámího Vishwanandy v Praze

Všem zájemcům o Satsang bychom rádi sdělili, že jeho kapacita je již naplněná a nová přihlášení již bohužel nemůžeme prijímat.
Děkujeme za laskavé pochopení.

JESUS "Vaishnava" - Video

pondělí 6. prosince 2010

Video : TilakZde je krátké video Hare Krishna s návodem jak jednoduše aplikovat tilak na čele.
(Co tu není vysvětleno: střední červenou čáru můžete nanést koncem vonné tyčinky a vlhkým kumkumem zdola nahoru)

Tilak a jeho význam


Prosba Swámího Vishwanandy:
Každý, kdo se považuje za jeho oddaného, nechť prosím nosí v budoucnu na daršanu Vaishnava-Tilak


Všeobecný význam:

Tilak je znamením štěstí. Nosí se na čele a je ze santalové pasty, svatého popela nebo/kumkumu.
V Bhagavat Gítě stojí: "Čelo bez Tilaku, je jako srdce bez milosti, nebo jako pramen bez vody, nebo vesnice bez chrámu, květina bez vůně, nebo jako pole bez deště...."(je jmenováno ještě mnoho dalších příkladů). Z této staré tradice je možno vnímat hluboký duchovní význam.
Dnes se nosí Tilak při vstupu do chrámu nebo při významných náboženských ceremoniích.

Tilak se nanáší na Ajna Chakru, místo mezi obočím. Má chladivý efekt i při meditaci. Pomáhá otevřít třetí oko. Kromě svého duchovního vlivu má santalová pasta velkou lékařskou cenu.

Existují 2 hlavní druhy:
Shaivite Tilak nosí oddaní Pána Shivy. Sestává ze tří horizontálních linií na čele, které jsou spojeny vertikální páskou. Tento Tilak je z posvátného popela. (Vibhuti)


Vaishnava Tilak nosí oddaní Pána Vishnua. Skládá se z jedné dlouhé vertikální linie od kořene nosu až ke kořínkům vlasů a je obrouben dvěmi dalšími vertikálními liniemi. Tyto dvě vnější čáry (ze santalové pasty) reprezentují nohy Pána Narayany. Červená čára (z kumkumu) reprezentuje Lakshmidevi. Navíc je možno na spodním konci tilaku, jež je ve tvaru "U" vytvořit list tulsi, jako výraz uctívání Bohyně Tulsi. Malý červený bod na listu tulsi symbolizuje Gurua.


Při nanášení tilaku se přednáší Mantra, která vyjadřuje: "O Pane, ochraňuj mě před zlými následky Mayi a osvoboď mě ode všech světských vazeb"- Nebo jednoduše:

"Om Namo Narayanaya"

I papež obdržel tilak při jedné ceremonii v Indii...

sobota 4. prosince 2010

Vánoční dárek pro Swámího


Drazí oddaní,
Swámí žádá abychom ho k při příležitosti Vánoc neobdarovávali osobními dárky. Chtěl- li by přesto někdo Swámímu něco darovat, může přispět na zařízení Swámího domácnosti.
Prosíme, převod proveďte s poznámkou „X-MASS Swami Vishwananda“ na

Účet banky Bhakti Marga Order Deutschland e.V.
Kód banky (BLZ) 50050201,
číslo účtu 200300016
IBAN: DE53 5005 0201 0200 3000 16
BIC: HELADEF1822

Za jakýkoli příspěvek děkujeme!

pátek 3. prosince 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (4.část)

Swámíjí pokračuje:

Nemohu k nikomu přijít a říci: „Víš, udělej to takto...“ Pomyslíte si: „Můžeš si říkat, co chceš. Já budu dělat, co já cítím.“

Někdo mi asi před měsícem řekl: „Svámidží, cítím, že bych zde chtěla zůstat.“

Já odvětil: „Víš, takových jako ty jsou stovky, to nemůžeme.“

Pak ona řekla: „Já to cítím uvnitř, já přijedu“.

Dobrá“, řekl jsem. „Můžeš přijet, ale nemůžeš zde zůstat.“

Jenže ona na to: „Mí bratři a sestry jsou zde, budu zde.“

Je dobré vidět odhodlanost. Ale pokud někdo není připraven naslouchat, pak je to jen hra mysli. Když budete následovat intuici místo mysli, přiměje vás to více poslouchat.

Dnes lidé jen mluví, mluví, mluví, mluví, ale jen málokdo umí naslouchat. Je to o kontrole jazyka, což už jsem říkal, je to těžké, protože nemá kosti – jazyk je težké kontrolovat.

Takže kolik lidí skutečně naslouchá?

Tady slyší, pak zapomenou ale jsou rychlí s mluvením a mluví a mluví – jazyk je rychlejší.

Někdy ještě ani nezačnou, přemýšlí, co by řekli, ale jazyk už to řekl. Tak je jazyk rychlý.


Matadží, ty se vzadu směješ, tak dávej pozor a denně se zkoumej – analyzuj. Opět - řekl jsem analyzovat ne soudit, abyste viděli jak fungujete, jak funguje mysl. Kolik posuzování jste udělali.

A podívejte se, zda to vidíte jako soud nebo kritiku. Dívejte se dovnitř. Kde ve mně leží tato cesta. Protože když vidím chybu na někom jiném, musí to být uvnitř mě,.... je to zrcadlo.

Takto, kousek po kousku se budete moci změnit. Změnit nejdříve svoji mysl, tak aby se vám vaše Já mohlo odhalit. Není to vývoj jednoho měsíce, je to každodenní proces v životě. Ale je na vás, abyste se změnili nyní, abyste to začali teď.

Možná později, jednoho dne budete schopni …...pokud budete slyšet svůj vnitřní hlas, své Božství ve vás, budete šťastni nasloucháním tohoto hlasu a jeho následováním.

Jai Gurudev!


Překlad: Zdeněk Yadhava /Č.R.

středa 1. prosince 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (3.část)

Kéž se vaše mysl ponoří a sama sebe transformuje skrz Božské zpívání a kéž se skutečná Láska ve vás probudí. Protože tato Láska nepřichází díváním se ven, ale uvnitř.

Tato bezpodmínečná láska není o tom, že dnes řeknete někomu, že ho milujete a zítra, že ho nesnášíte. Stejný člověk – 5 minut jej milujete, 5 minut nesnášíte.

Bezpodmínečná Láska je skutečná Láska, kterou lidstvo hledá po staletí – mnoho životů. A nyní žijete v čase, kdy to často slýcháte – můžete to slyšet všude. Avšak žijete i v čase, kdy to též můžete uskutečnit - pokud použijete mysl správným způsobem a budete poslouchat svoji intuici. Bůh vám dal intuici, abyste ji následovali. Musíte se ji naučit poslouchat klidným způsobem. Intuici můžete slyšet, pouze když jste klidní. A budete schopni přijmout, co vám říká.

Často vidím lidi poslouchající svoji mysl, kteří říkají: „Svámidží, naslouchal jsem své intuici“, ale ve skutečnosti to tak není. Intuice a mysl jsou dva různé druhy hlasů, které slyšíme.

Hlas mysli vám vždy lichotí, říká, že jste nejlepší, že vše, co děláte, je dobré.... Zato intuice ve vás je rázná a přímá, nepochlebuje vám. Často se stane, že je potřeba v životě určitá disciplinovanost, cítíte to. Ale když o tom začnete přemýšlet, uděláte opak. Co se potom stane? Když je výsledek hotov, řeknete si: “Bože, měl jsem to dělat jinak, intuice měla pravdu.“ Děje se to tak? Vždy.

Takže musíte být k vnitřnímu hlasu opravu pozorní. Čím více nasloucháte svému vnitřnímu hlasu, tím více budete směřováni ke správné cestě, k vaší cestě. A tato cesta je jen na vás.

úterý 30. listopadu 2010

Den Babajiho„Pomohu vám, stačí pouze s upřímností a láskou zavolat mé jméno.“


Mahavatar Babaji


Před více jak 1800 lety se rozhodl Mahavatar Babaji zůstat zde na Zemi. To si dnes můžeme připomenout. Zůstal, aby lidstvu mohl pomáhat v duchovním vývoji. Pomáhá, ať už jej žádáme či nikoli.Déšť osvěžuje Zemi a umožňuje rostlinám růst . Rostliny poskytují člověku kyslík. Člověkem vydechnutý oxid uhličitý je dechem pro rostlinu. Vše je propojeno a vše je Bůh. Uvědomíte-li si to a žijete To, realizujete Nejvyšší Pravdu. Jste volní.