středa 1. prosince 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (3.část)

Kéž se vaše mysl ponoří a sama sebe transformuje skrz Božské zpívání a kéž se skutečná Láska ve vás probudí. Protože tato Láska nepřichází díváním se ven, ale uvnitř.

Tato bezpodmínečná láska není o tom, že dnes řeknete někomu, že ho milujete a zítra, že ho nesnášíte. Stejný člověk – 5 minut jej milujete, 5 minut nesnášíte.

Bezpodmínečná Láska je skutečná Láska, kterou lidstvo hledá po staletí – mnoho životů. A nyní žijete v čase, kdy to často slýcháte – můžete to slyšet všude. Avšak žijete i v čase, kdy to též můžete uskutečnit - pokud použijete mysl správným způsobem a budete poslouchat svoji intuici. Bůh vám dal intuici, abyste ji následovali. Musíte se ji naučit poslouchat klidným způsobem. Intuici můžete slyšet, pouze když jste klidní. A budete schopni přijmout, co vám říká.

Často vidím lidi poslouchající svoji mysl, kteří říkají: „Svámidží, naslouchal jsem své intuici“, ale ve skutečnosti to tak není. Intuice a mysl jsou dva různé druhy hlasů, které slyšíme.

Hlas mysli vám vždy lichotí, říká, že jste nejlepší, že vše, co děláte, je dobré.... Zato intuice ve vás je rázná a přímá, nepochlebuje vám. Často se stane, že je potřeba v životě určitá disciplinovanost, cítíte to. Ale když o tom začnete přemýšlet, uděláte opak. Co se potom stane? Když je výsledek hotov, řeknete si: “Bože, měl jsem to dělat jinak, intuice měla pravdu.“ Děje se to tak? Vždy.

Takže musíte být k vnitřnímu hlasu opravu pozorní. Čím více nasloucháte svému vnitřnímu hlasu, tím více budete směřováni ke správné cestě, k vaší cestě. A tato cesta je jen na vás.

Žádné komentáře: