středa 31. srpna 2016

Atma Kriya Yoga do hloubky v říjnu v Čechách.

Pro všechny sádhaky - zasvěcené do Atma Kriya Yogy, ale nejen pro ně, je zde příležitost jak se hlouběji ponořit do Božské lásky společně s Tulsidasanandou, rišim a hlavním trenérem učitelů z Centra ze Springenu.
Pro více informací kontaktujte přímo pořadatele...


Termín: 28. - 30. 10. 2016
Místo konání: poblíž Chocně (www.kubasovachalupa.cz)

Program:

Pátek je otevřený všem (nejen pro sádhaky) a na programu bude abišékam (v případě příznivého počasí jadžňa). Obřad povede Tulsidasananda.
V sobotu a neděli bude program přizpůsoben sádhakům jít hlouběji do srdce prostřednictvím společného cvičení Atma Kriya Yogy, púdži, meditace a džapa procházky.

Vstupné:
Pouze pátek – 650 Kč, možnost přespání za 400 Kč
Sobota-neděle – 2100 Kč, bez jídla 1500 Kč
Pátek- neděle – 2800 Kč, bez jídla 2200 Kč
Platba do 15. 10. 2016

Registrace: Shree, l.svilia@seznam.cz, 774 315 396

úterý 30. srpna 2016

Slova Paramahamsy Vishwanandy.

Odebereme-li všechny identity, které jsme vytvořili po mnoho životů, pokud bychom odstranili všechny karmické věci, které jsme vytvořili kolem jádra, pak uvidíme, že světlo je všude stejné.
-
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda


pondělí 29. srpna 2016

sobota 27. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 8.den.„Jako oddaný, který se odevzdal Bohu, odevzdal se lásce, u člověka by to mělo být podobné. Člověk by měl být uvnitř prázdný a nechat lásku Boha převzít nad vámi plnou kontrolu. Nechte Pána vést vás a skrze vás konat. Nechte Pána odrážet skrze vás světlo. Mějte vždy na paměti Jeho slávu. Mějte vždy v očích Jeho vidění. Nechte své ruce vždy sloužit Jemu. Tím budete stále vedle Něj, dnem i nocí. Budete spát blízko Něj. Budete věčně spočívat, jako flétna, s Ním."
 - 
Paramahamsa Vishwananda, 23. srpna 2016

Poslední den kurzu Bhagavadgíty s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou byl mimořádným dnem, jenž uzavřel kurz s inspirací a vděčností. Osmý den Svámídží poskytl komentář pouze ke kapitole 18, poslední kapitole Gíty. Tím, že zbývala puze jedna kapitola, Svamídží strávil celý den vysvětlováním zakončení slavného rozhovoru mezi Pánem Krišnou a Ardžunou.


Být bez jakéhokoliv připoutání, buď k činům nebo k ovoci činů, to je považováno za sattvické. Pokud vaše srdce není připoutáno k odměně, k čemukoli co z toho získáváte, jak lidé nahlížejí, na co nahlížejí, to je skutečné zřeknutí se. Neočekáváte žádné uznání. Děláte to v tichosti. Tak, to je to, co řekl Ježíš také v Bibli, ne? Řekl, pokud se chcete modlit, nedělejte z toho podívanou. Jděte do nejhlubšího kouta, tichého a opuštěného rohu, a modlete se ke svému Otci. Vězte, že se na vás dívá.
Takže, takové činy, které jsou prováděny, aniž by si toho kdokoli všiml, dokonce i bez této hry ve vaší mysli: Já jsem to udělal, já jsem daroval tohle nebo já jsem daroval tamto." Takový čin, říká Bhagaván, že to je skutečné zřeknutí se. Nezříkám se, tak si mne každý může zapamatovat, že jsem se zčistajasna zřekl milionu." "
Paramahamsa Vishwananda, 23. srpna 2016


V kapitole osmnácté, Mókša Sanjasa jóga (cesta osvobození skrze zříkání se), Ardžuna chystá Krišnovi své závěrečné otázky. Všechny poukazují na jeden směr - objasnění cesty k Mókša/osvobození/, úplné realizaci. Po projednání mnoha témat, klade Krišna zvláštní důraz na tři cesty vedoucí k Mókša. Karma jógu, Džjána jógu, a nejdůležitější a nejvíce Bhagavánem zdůrazňovanou Bhakti jógu.
Krišna pak uzavírá Své vlastní učení a shrnuje je pro Ardžunu, dávajíc konkrétní pokyny, ve vztahu k tomu, co chce, aby jeho žák s tímto učením, které obdržel, udělal. Na konci této kapitoly je Ardžuna zcela transformován a jeho neznalost a deziluze je rozptýlena, Ardžuna je nyní připraven k boji ve válce Mahábharat.


„Když se tato blaženost sama probudí, vše je transformováno a vše očištěno. Tato blaženost se stává věčnou. Bhagaván hovoří o samotné Nejvyšší blaženosti, Satčitánanda. Tato věčná radost, to není radost, která dnes přichází a zítra tu není. Na nikom nezávisí. Ti, kteří spočívají v tomto sattvickém stavu, jsou stále pohlceni ve stavu blaženosti. Je to jako když kráčíte směrem k realizaci, když děláte svoji sádhanu, musíte mít tuto radost sádhanu dělat. 
Tyto realizované duše, tito oddaní, kteří touží po lásce Boha, by se měli na tuto lásku neustále soustředit. Čím více se na tuto lásku soustředí, budou procházet devíti kroky oddanosti, kde se probudí všech pět druhů bhávu. Vlastnosti, štěstí, to vše se samo probudí. Když člověk dosáhne tohoto opravdového štěstí, toto štěstí je také promítáno do všech směrů. Toto štěstí vše čistí. Toto štěstí vše osvěcuje. Oni sami se stanou příkladem Božské lásky. Stanou se sebou, bez jakýchkoliv obav, bez jakéhokoliv úsilí. Věci se skrze ně automaticky dějí.
Vidíte, často lidé, na které narazíte, protože jste soustředěni na tyto Božské vlastnosti, víte, protože zpíváte jméno Boha, někdy budou lidé s vámi rádi. To neznamená, že něco od vás chtějí, ale jen tím, že jsou ve vaší přítomnosti, se cítí šťastni. Jen tím, že jsou blízko u vás, vnímají pocit klidu.
Takže tohle je odrazem skutečného štěstí v oddaných. Oni vyzařují tuto hlubokou touhu, toužení, kolem sebe a lidé nacházejí velkou radost a mír být mezi vámi. Nechtějí od vás nic, ale vy jste ve stavu neustálého dávání. Cokoli dáváte není skrze materiálno, není skrze věci, ale je to skrze vaše vibrace, prostřednictvím vašeho Božského propojení s Bohem. Díky tomu, že jste pohlceni touto láskou k Bohu, stanete se zdrojem, který nepřetržitě svítí a dává. To je sattvické štěstí uvnitř vás. A zda Bhagaván Krišna řekl: Můj oddaný má toto štěstí.""
Paramahamsa Vishwananda, 23. srpna 2016


Ke konci komentáře vysvětlil Paramahamsa Vishwananda, že verš 66 (z kapitoly 18) je nejdůležitějším veršem v celé Šhrímad Bhagavadgítě (Zanech veškeré dharmy a najdi útočiště ve Mně samotném. Já tě osvobodím ze všeho hříchu a zla, netruchli." -  Pán Krišna):
„Toto je nejdůležitější verš v celé Gítě. To je nejdůležitější věta, která je naší Sampradáji /linii/ drahá. Toto je hlavní učení Šrí Sampradáji. Zanech veškeré dharmy a najdi útočiště ve Mně samotném." Existuje pouze jedna dharma a tato dharma je odevzdat se k nohám Pána.
Zde sám Bhagaván Krišna Ardžunovi připomíná: „Nemusíš se soustředit na jakákoli pravidla. Jakmile jsi se odevzdal, ti, kteří jsou zcela odevzdáni, mysli těch, kteří jsou zcela pohlceni v odevzdání se k nohám Mistra, pro ně všechna pravidla ustupují. Všechna pravidla ustupují pryč, protože toto opuštění samo o sobě, opuštění všech představ a získání útočiště u nohou Pána probudí Nejvyšší realizaci.
A Bhagaván Krišna sám řekl: Já jsem Nejvyšší Pán. Jsem to Já osobně, kdo se inkarnoval ve všech podobách. Já jsem tato Nejvyšší Osobnost. Já jsem ten, který je za vším. Neexistuje nikdo jiný než Já a pokud se Mi odevzdáš, nebudeš  k ničemu připoután."
To je dharma. To je nejvyšší dharma všeho stvoření sama o sobě. Každá živá bytost v celém tomto vesmíru má pouze jediný cíl: dosáhnout Pána, věčně přebývat s Ním, dosáhnout tohoto vědomí, probudit toto poznání, že Pán Krišna je největší příznivec, strážce a podpora všech.
Člověk by se neměl bát, neměl by se rmoutit, měl by mít uvnitř sebe pouze čistou lásku. Měl by budovat tento vztah k Pánu, dosáhnou Ho s hlubokou úctou. Cokoli děláte, vaše mysl by měly být vždy pohlcena v Božské podobě. Cokoli děláte, vězte, že On je nejbližší ze všech, a cokoli v životě děláte, máte jen toto jako dharmu: odevzdat se s láskou Jemu."
-
Paramahamsa Vishwananda, 23. srpna 2016


Kurz byl ukončen ve večerních hodinách a poté byl extrémně rockový kírtan. Odpředu až dozadu stanu všichni tančili a zpívali Božská jména. Kurz byl jistě velmi úspěšný. V průběhu celého kurzu učinil Paramahamsa Vishwananda učení jednoduchým pro pochopení, což ukazuje, že duchovní cesta není tak složitá, jak by si člověk mohl myslet že je. Svámídží ukončil komentář těmito závěrečnými slovy:

Modleme se, aby Pán Krišna probudil tuto lásku uvnitř vás, abyste ve své oddanosti a lásce k Němu rostli. To je jediná věc, kterou žádá: lásku a oddanost. Jak to udělal? Odevzdáním mysli, zpíváním jména s oddaností a milováním Ho. Džai Gurudév!" 
Paramahamsa Vishwananda, 23. srpna 2016

Děkujeme vám za sledování blogu po těchto uplynulých osm dnů, kdy jsme podávali zprávy z kurz Bhagavadgíty s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou. 
Džai Gurudév!

---

V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

pátek 26. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 7. den.


Celý týden dával Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda pojednání o Bhagavadgítě a čas rychle uplynul. Každý den Svámidží přednesl v průměru kolem 10-ti hodin komentářů a tento sedmý den zahrnul kapitoly 15, 16 a 17.

Patnáctá kapitola je nazvána: Purušottama jóga" (jóga jak dosáhnout Nejvyššího). V této kapitole Pán Krišna uvádí téma, které je za Prakrti a Purušou - Išvara, Purušottama. Nejvyšší Božstvo, které Krišna identifikuje jako Sebe sama, leží i za duší a je původcem všech věcí. Tato kapitola hovoří o jednotě, které může být s Nejvyšším Pánem dosaženo.

Když člověk nechá duši, aby přebrala kontrolu nad jeho životem, uvědomí si, že je to Bůh, který je vládcem všeho. Ve skutečnosti je to jako když jedete, On je řidičem. Sedíte v autě a On je řidič. Všude vás zaveze. Takže tady vidíte, když on (Krišna) si vybral, aby byl vozatajem, nebylo to jen tak pro zábavu, jako kdyby řekl: Dobře, nemám co na práci, ale pokud budu bojovat v tomto boji, vyhraji." On řekl: Ne, nebudu bojovat." Víte? To je důvod, proč si vybral být vozatajem, aby prokázal, že On je ten, který řídí vše v celém tomto vesmíru, a že jsme s Ním věčně spojeni, ať již to chcete nebo nechcete. Jeho energie překonává všechny energie, zničitelné energie a nezničitelné energie. Takže všechno je On. Takže On je za tím. On sám je zdrojem této energie. On je zdrojem všech forem energií, všech vibrací.
Tato absolutní čistá skutečnost, ti, kteří dosáhnou této nejvyššího skutečnosti, vnímají jednotu ve všem. Člověk se stane vším. Uvědomí si, že je jedním se vším kolem. Tam neexistuje žádné oddělení. V tomto směru neexistuje zlo, není dobro. Tam je pouze nejvyšší klid, pokoj. Tam je ta nejvyšší blaženost. Tam je nejvyšší mír. Tam existuje pouze kosmická vibrace, vibrující všude. Člověk prorazí bariéru porozumění, toho slyšitelného. Slyší pouze kosmický zvuk za všemi zvuky, který je ÓM Namó Narájanája. To je důvodem, proč všichni mudrci řekli:Zpívejte ÓM Namó Narájanája," protože to je kosmický zvuk.
Pokaždé, když ho zpíváte, je to zvuk, který je za všemi zvuky, které můžete vnímat. To je důvod, proč to jogíni učinili snadným. Bhagaván poskytl a odhalil toto tajemství ÓM Namó Narájanája. Mudrci řekli: Chcete-li mír, zpívejte neustále ÓM Namó Narájanája." A nechte tuto vibraci vibrovat všude, protože to je nejvyšší vibrace sama o sobě."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola šestnáctá se nazývá: Daivásurasampad Vibhága jóga" (jóga rozlišování mezi dobrými vlastnostmi a negativními vlastnostmi). V této kapitole Krišna vysvětluje Božské vlastnosti, které má Bohem realizovaná duše. Šrí Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak lze rozpoznat někoho, kdo je Bohem realizovaný, kdo má Božské vlastnosti, a jak byste si měli uvědomit ty, kteří mají démonické vlastnosti, zlé vlastnosti uvnitř. Zde to není v někom jiném, ​​je to uvnitř každého člověka.

Bhagaván řekl, existuje určitý postup, jak očistit sám sebe, jak se očistit, a chcete-li to následovat, Božství tak učiní, učiní, aby se věci staly takovým způsobem, že budete k tomu přivedeni. Ale první krok je, že to budete muset chtít. Pokud si to nepřejete, nepřijde to k vám. Ale pokud učiníte tento první krok, chtít se změnit, toto chtění změnit se, samo otevře pro vás nový svět.
Zde Bhagaván řekl, nikdo není ztracen. Tady na Zemi jsou vždy otevřené příležitosti pro každého. Kdokoli se zde narodil, zejména lidé se zlými sklony, lidé tamasických kvalit, Bůh se jim bude stále připomínat. Bude se jim připomínat, ale jejich je volba. Do této volby On nemůže nikoho nutit. Bude se neustále připomínat. Stejně, jako vy jste neustálou připomínkou tolika lidem, tolika lidem, kteří směřují prsty směrem k vám, kritizují vás, soudí vás, vyslovují proti vám všechny typy zla. Ale také to je pro ně připomenutí Boha.
Bhagaván jim bude vždy připomínat Svou přítomnost, Svou sílu, Svou lásku. Bude jim vždy pomáhat, ale volba bude pouze jejich. Takže, jste inspirací pro ostatní, aby toužili po Božství, ale musejí jít touto cestou, musejí jít touto cestou dokonalosti sami. Musejí jít touto cestou osvobození sami."
-
 Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola sedmnáct se nazývá: Šraddhátraja Vibhága jóga" (jóga odlišností mezi třemi typy víry). V této kapitole se Krišna dotýká několika různých témat, zaměřujíc se především na analýzu různých aspektů života, včetně toho, co jíme, našeho konání nebo vykonávání oběti (uctívání Pána), ve vztahu ke třem gunám - Sattvě, Radžas a Tamas.
Ten, kdo vykonává charitu, pomáhá lidem, s pravým pocitem služby, ne pro podívanou, ale ze srdce, ti, kteří dávají a zapomenout na to, neočekávajíc žádné uspokojení nebo 'děkuji'. Dělají to proto, že to cítí, je to jejich povinnost sloužit a cítí ve službě velkou radost. Cítí se ve službě povzneseni, ne proto, že chtějí něco na oplátku. Tady skutečný pocit služby, služba, neznamená, víte, že jste zaplatili nebo očekáváte něco na oplátku. Ne. Služba,´séva´, je zdarma. Děláte to pro Pána, děláte to pro Boha, děláte to z lásky, bez jakéhokoli očekávání. Protože cokoli děláte z lásky je bez jakéhokoliv očekávání něčeho nazpět.
Ale ti, kteří přemýšlí a něco udělají, to není pravá charita, to není pravá služba, to hrají jako přítěž pro mysl." Takže, tady Bhagaván říká, že mysl by měla být, když sloužíte, prázdná. Když vykonáváte službu, když vykonáváte sévu, musíte mít mysl, která je v klidu a tu sévu si užívat. Nechte tuto radost ze služby skrze vás vyvstat. Když máte tuto radost ze služby uvnitř, to vzniká ze sattvické kvality. Takže, služte bez očekávání."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016

Celkově lze říci, sedmý den byl intenzivní den komentářů, tím, že Paramahamsa Vishwananda uzavřel kapitolu sedmnáct v 1 hodinu ráno, hodinu po půlnoci. Týden uběhl rychle, a ještě jeden den a ještě jedna kapitola, je vzrušující vidět, jak duchovní Mistr uzavírá své epické komentáře, které zachycují podstatu Šrímad Bhagavadgíty. 
Džai Gurudév!

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

čtvrtek 25. srpna 2016

Džal brahmačárí/ní iniciace se Svámím Vishwabaladharanandou
V sobotu, 27.8.2016 v ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4 – Modřany, budou Svámím Vishwabaladharanandou iniciování noví džal brahmačárí/ní.

Bližší informace: stana@raghudas.org

Z kurzu Bhagavadgíty - 6. den.V noci, když spíte, pokud máte jen jednu minutu, zavřete oči a řekněte Bohu ´děkuji´. Řekněte: Bože, děkuji za den, který jsi mi dal. Děkuji za všechny zkušenosti, které jsi mi dal. Ty jsi stále se mnou a já odevzdávám tento den Tvým lotosovým nohám." Tak jednoduché. A s hlubokou důvěrou zavřete oči, představte si nohy Pána, pokládáte vše k Jeho nohám." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šestý den kurzu Bhagavadgíty byl obzvláště významným dnem, protože to bylo v tento den, kdy Paramahamsa Vishwananda probral kapitolu 12, Bhakti jógu" - cestu oddanosti. Kromě kapitoly 12, poskytl Paramahamsa Vishwananda také komentář ke kapitole 13 a 14.


Kapitola 12.
Poté, co Ardžuna uviděl kosmickou podobu Krišny a uslyšel hluboké učení, chce vědět, která je nejlepší cesta: cesta oddanosti nebo cesta moudrosti. Ardžuna se ptá, jestli je lepší přistupovat k Pánu jako neosobnímu Bohu nebo jako osobnímu Božstvu. Krišna vysvětluje v kapitole Bhakti jóga, různé vlastnosti, které má skutečný oddaný, a jak tyto vlastnosti činí dotyčného Mu drahým.

Moji oddaní vědí, že jsem to Já, který je volá, protože byli po životy zaměřeni na Mne a v každém životě vždy postupovali k dosažení Mne samotného. Nic jimi nemůže otřást." Těm, kteří jsou odevzdaní této lásce, Bhagaván Krišna říká: Oni patří ke Mně a jsou Mi drazí. Odkuďkoli jsou, jdu a dostanu je. Byli Moji, jsou Moji a vždy Moji budou, i když jsou chyceni ve hře každodenní rutiny, i když jsou chyceni ve hře světských aktivit vně. Musím probudit uvnitř jejich srdcí tuto lásku. Musím jim připomenout, odkud pocházejí, a musím jim připomenout jejich cíl. Takoví oddaní, kteří mají toto na mysli, automaticky dojdou ke Mně."
Tento sattvický bháv, tato touha po duchovním životě, není něco, co se děje jen tak. Není to náhoda. Protože patříte k Němu, protože jste Mu drazí, to je důvod, proč se toto probouzí uvnitř vás."
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


Paramahamsa Vishwananda pokračoval v prohlubování svého komentáře k Bhakti józe velmi praktickým způsobem, tím, že vysvětlil, jak se stát drahým oddaným Pána:

Ať každý projev vašeho každodenního života se stane modlitbu, nejen když sedíte a meditujete, nejen když sedíte a modlíte se, ale každá povinnost vašeho života. Dokonce i když sedíte a mluvíte, ať se to stane modlitbou. I když se smějete, ať je to modlitba. Tančíte, ať je to modlitba. Jíte, ať je to modlitba. Pracujete.. a tak dále. Nechte vše, co děláte smysly, nechte vše, co děláte myslí, přeměnit v modlitbu na oltář Pána.
A to... jak to uděláte? Neříkám, že pokaždé si budete moci připomenout Boha, nepřetržitě po 24 hodin, nebudete si toho vědomi, ale čas od času na Něj myslete, zpívejte. Dokonce i když jednou řeknete: Šrí Krišnája Namaha", i když je to jen jednou: OM Namó Narájanája", to stačí." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


V kapitole 13, „Kšetrakšetradžna Vibhága jóga" (je rozdíl mezi kšetra - pole a kšetradžna - znalec pole), začíná Krišna zavádět nová témata diskuse (Sankhja filozofii). Nejvýznamnějším z této diskuse je: Jaký je rozdíl mezi Prakrti (Kšetra) a Puruša (Kšetradžna)". Ardžuna chce pochopit svou vlastní podstatu a kde se on nachází ve vztahu k Bohu a Jeho stvoření. Pokládá otázky jako: Co je to tělo? Co je to duše?". Paramahamsa Vishwananda vysvětluje ve svém komentáři tato různá témata a jak se člověk dostne k tomu žít v tomto světě a přesto nebýt z tohoto světa.

Tady Bhagaván Krišna říká, že tento svět je jako kancelář. Přišli jste sem vykonat svou Karma jógu, Karma Bhumi, pak se musíte vrátit zpátky domů. Nepatříte do tohoto světa. Nejste z tohoto světa. Patříš do světa Nejvyššího. Patříte k Němu. To je důvod, proč mu říkáme Milovaný, Milovaný Pán. Protože duše vždy touží být, milenec vždy touží být s milovaným. Tvá duše je věčným milovníkem Boha a jako milovník vždy touží být s Milovaným."
 - 
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016

Ti, kteří jsou moudří, vědí, že za vším je jen Pán. Cokoli On dělá, je to pro dobro věci, a je to pouze On, kdo sídlí v jádru vašeho srdce. Takže to srdce je velmi výjimečné. To srdce je velmi zvláštní. Srdce je projevem samotného Boha. Je to v tomto srdci, kde cítíte lásku. Je to v tomto srdci, kde se s ním setkáváte. Právě v tomto srdci s Ním hovoříte. Právě v tomto srdci s Ním máte jednotu. Nemluvím teď o fyzickém srdci. mluvím o vaší srdeční čakře, kosmickém srdci uvnitř tohoto těla."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016


Ve čtrnácté kapitole Pán Krišna nadále učí Ardžuna filozofii Sankhja jógy, a je to v této kapitole, kde se Krišna zaměřuje na tři guny (vládnoucí principy nebo ´tendence´ mysli, těla a vědomí): Sattva, Radžas a Tamas. Pán Krišna vysvětluje, že tyto guny prostupují celou Prakrti, hmotný projev, a společně utvářejí podstatu stvoření.

Paramahamsa Vishwananda zmínil, že nejdůležitější verš v kapitole 14 je závěrečný verš, verš 26: Ten také, kdo miluje a usiluje o Mne s neochvějnou láskou a obdivem, překonává tři guny a je také připraven na příchod Brahmanu."  V souvislosti s tímto citátem Krišny Paramahamsa Vishwananda řekl:

Je to On, Pán, kdo dává svému oddanému Sebe sama. Vidíte, oddaní si vždy myslí, že jsou odevzdaní Mistrovi. Ve skutečnosti ne, je to naopak. Je to Mistr, kdo se odevzdává oddanému, takže mohou pozvednout oddaného na jejich úroveň."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šesý den kurzu Gity byl dnem, který pokračoval v prohlubování pochopení duchovní cesty každému účastníkovi víc a víc. Ale Jak Paramahamsa Vishwananda připomněl, je na každé osobě uvést učení do praxe. Kéž se všichni odevzdáme Mistrovi a neustále zpíváme Boží Jména!
Džai Gurudév.---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Vánoční požehnání Svámího VishwabaladharanandyTermín: 17. 12. 2016 od 12.00 do 20.00 hod

Program
Gurupúdža
Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy
Satsang se Svámím Vishwabaladharanandou
Zpívání a dárečky u vánočního stromu
Mahá OM Chanting za světový mír

Místo konání: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, 635 00 Brno

Vstup: VOLNÝ – příspěvky na organizaci události jsou vítány

Registrace nutná: ZDE

Další informace: vanocesetkani@gmail.com

středa 24. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 5. den.


Mysli těch, kteří jsou zaměřeni na Pána, tyto mysli, které jsou zaměřeny zcela na milujícího Boha, které jsou v této lásce absorbovány, vždy, když sedí v meditaci, vnímají Boha uvnitř svého srdce. Ti, kteří nikoho nesoudí, ti, kteří vědí, že jsem zdrojem všech a všeho, ti, kteří chrání slabé, ti, kteří chrání nevinná zvířata, přijdou ke Mně a já je učiním Mně drahými. Odhalím sebe skrze lásku. Přeměním tuto lásku na blaženost, kde Mne věčně vnímají, cítí Mne, užívají si Mou přítomnost"."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty se zaměřil na slávu Boha. Během tohoto dne Paramahamsa Vishwananda poskytl komentář k oboum kapitolám, kapitole 10 a kapitole 11, kapitolám, v nichž Pán Krišna začne odhalovat Ardžunovi velikost Pána a Jeho vesmírného projevu.

Desátá kapitola Bhagavadgíty se nazývá: Vibhuti jóga" (jóga manifestace - Božská sláva). V této kapitole, jako v kapitolách 7 a 9, se Krišna noří hlouběji do své Božské přirozenosti, jakožto vládce vesmíru. Učí, že prostřednictvím láskyplného vztahu může člověk dosáhnout Jeho milosti. Ardžuna se rovněž táže Krišny, jak Ho může člověk ve světě poznat. V reakci na Ardžunovu touhu, druhá polovina kapitoly představuje Krišnu dávajícího řadu poetických popisů Jeho slávy (vibhūti), ukazujíc, jak může být poznán.Mezi uctíváním jsem džapa." Zde opět Bhagaván říká, co je nejlepší modlitbou, kterou můžete vykonat: je to zpívat Jeho jméno. Samotný akt zpívání je Bhagaván. To je důvod, proč jsem říkal dříve, víte, že když jste zasvěceni do Božího jména, Pán je již s vámi.
Když zpíváte, myslíte na Něho. Kamkoli jdete, každý dech, který jste provedli s Jeho jménem, to je On blízko vás. Zde Bhagaván říká, že tato mantra krija samotná je největší obětí. Je to díky tomuto zpívání Božího jména, že Ho člověk bude vnímat. Je to díky tomuto obětování v jednoduchosti, jak jednoduché to je, pouze zpíváním jména, protože akt zpívání je On sám. To je důvod, proč řekl, že džapam je největším uctíváním.
Takže mezi uctíváním, mezi všemi modlitbami a rituály, je zpívání Božího jména nejvyšší, konečné, protože tento akt opěvování, tento akt uctívání, je On sám. Tak když zpíváte, mysl se stává naprosto klidnou, naprosto uvolněnou. Zpíváním Božího jména se vaše mysl překonává a stoupá do nejvyššího stupně, nejvyššího stavu blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016


V jedenácté kapitole, po vyslechnutí podrobností o vibhūti (slávě) Pána, Ardžunova touha roste ještě intenzivněji. V důsledku toho chce Ardžuna vidět avjakta murti", to, co se skrývá za stvořením. To je vyvrcholením Gíty, kdy Ardžuna vidí přímo kosmickou podobu Krišny, kosmickou podobu Nejvyššího.
Po shlédnutí této kosmické podoby, Višva Svaróp, kterou Krišna Ardžunovi odhaluje, upadá do stavu šoku. Pohled na Pána vytváří v Ardžunovi zmatek a strach, tím, že je to mimo cokoliv, co si kdy mohl představovat.


Vidíte, uvnitř své mysli jste si vytvořili určitou představu Boha, ale to není realita, to není Bůh. Můžete vytvořit omezeného Boha, Boha, se kterým se cítítete v pohodě, kterého můžete vnímat, O.k., líbí se mi takto." Je to pravda. Celý svět, lidé přemýšlejí takto. Všichni mluví o Bohu, ale mluví o Bohu, se kterým se mohou porovnat. Každý si vytváří obraz Boha, se kterým se cítíme dobře. A když se s tím cítíme dobře, pak si stavíme naše vlastní malé nebe o tomto Bohu. Pak se umístíme do bubliny a říkáme: To je ono! Můj Bůh je lepší než všichni ostatní!"
Takže si budujete určitý obraz a zavíráte se do tohoto obrazu, ale když vás realita skutečně zasáhne, bublina praskne. Pak čelíte realitě, Aaah!" Toužíte po Bohu, toužíte pro tomto obrazu, který je uvnitř vás, ale když vám to Nejvyšší Pán ukazuje, Tato realita, kterou jste si vytvořili ve své mysli, Já jsem mnohem více, mnohem silnější než tohle, mnohem mocnější než tohle", tak budete v šoku. Protože toto je mimo vaši kontrolu. To je malý Bůh, kterého jste si vytvořili ve své mysli, je to pod kontrolou, ale Nejvyšší ne, ta realita není. To je to, co se s Ardžunou právě teď děje. "
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty připomněl každému z účastníků, že ve skutečnosti je pro nás Bůh záhadou, ale je to skrze milost Gurua, jak může být odhalen. Stejně jako Pán Krišna požehnal Ardžunu vizí Pána, tak taková je role Gurua pro každého žáka/oddaného. Je na každém, aby očistil mysl zpíváním Božích jmen a důvěřoval, že Satguru ví, kdy má odhalit Konečnou realitu, která vládne všemu stvoření. 
Džai Gurudév!

Oddaný dělá vše ve stavu lásky, a když je člověk v tomto stavu lásky, v jejich srdcích  nebo v jejich mysli není místo pro souzení. Připomínej si Mne, v čemkoli co děláš, a nabídni Mi všechny výsledky svého konání. Věz, že jsem Nejvyšší Pán sám, a jsem Objekt, jsem Konečná duše." Neustále si připomínejte, zpívejte, uvažujte, rozjímejte, meditujte o Božím jméně, meditujte o slávě Pána, meditujte o Jeho líle, kterou předvádí. Meditujte o výhodě, že On umísil sebe dovnitř našeho srdce. Tak budete stoupat a mít vnitřní klid, vnitřní uspokojení, Pán sám se projeví ve vás samotných. Dá vám vnitřní vizi Sebe." 
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Z kurzu Bhagavadgíty - 4. den.

Vidíte, jen zpíváním, ničím jiným. Tak snadné. Vidíte, jak  je duchovnost snadná. Jak snadné je realizovat Sebe. Není to vůbec obtížné. Je to vše pouze ve jméně Pána -  ÓM Namó Narájanaja" 
-
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016

Čtvrtý den kurzu Bhagavadgíty byl charakterizován zjednodušujícím vysvětlením Krišnových slov Paramahamsou Vishwanandou. Tím, že zahrnul ´urychleně´ obě kapitoly, kapitolu 8 a kapitola 9, skončil večer v ´brzkou´ hodinu, ve 21:30. V průběhu celého dne Paramahamsa Vishwananda vysvětlil a připomenul, jak snadná duchovní cesta může být pro toho, kdo je upřímně oddán Pánu.

Osmá kapitola je nazvána: Akšara Brahma" jóga, a je to v této kapitole, kdy Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak je možné dosáhnout Boha v okamžiku smrti. Učí, že je to skutečný oddaný, který je schopen zaměřit svou mysl na Pána v posledním okamžiku života. Ardžuna v reakci na toto tvrzení se snaží dozvědět více.Když člověk přesáhne toto omezení hmoty, když zastaví spočívání na malichernostech, Pán jim začne odhalovat pravdu, a tato pravda je odhalena v srdci člověka. V jiných náboženství říkáme společenství Ducha svatého. Tento duch, který je uvnitř vás, víte, v křesťanství říkají přítomnost Ducha svatého, nemyslete si, že přiletí pták a sedne si na vaši hlavu a udělá si na vaší hlavě hnízdo. Ne. Holubice nepřiletí na vaši hlavu, ale toto společenství se uděje v srdci, společenství mezi duší a Nadduší, duší všech duší. Používáte mysl, očišťujete mysl, aby přistoupila k srdci, ne? Takže když se mysl sjednotí se srdcem, něco jiného vzejde.
Když používáte intelekt, když je mysl očištěna, aby se stala intelektem, intelekt vstupuje do srdce. Co se probudí je vědomí, vědomí duše. Potom duše projevuje sebe sama. Takže toto vědomí ležíci uvnitř duše se pak odhalí. Když je vědomí očištěno, odhaluje duši, ale když ta duše je očištěna, odhaluje Nadduši, nejvyšší duši. To je to, co znamená zjevení. Těm, kteří jsou plně pohlceni v této božské blaženosti, Pán zjevuje sám sebe."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Znovu a znovu Pán Krišna říká Ardžunovi v kapitole 8, aby byl jednostranně zaměřen na Něj. Paramahamsa Vishwananda vysvětluje tuto část Gity velmi praktickým způsobem:

Zde se Bhagaván stává samotným největším terapeutem, víte, terapeutem duše. V této podobě terapeuta poskytuje největší terapii. A tato terapie, kterou poskytuje, On říká: Dej Mi svou mysl! Odevzdej tuto mysl Mně!" Víte, terapeut by vám říkal, že máte udělat tolik věcí, ne?
Zde On dělá totéž také a jako velký terapeut říká: Nechte vaši mysli být zaměřenu na Mne. Neuvízněte v každodenní rutině, nezotročte sami sebe v tomto neskutečném, zpívejte Mé jméno. Jednoduché, nemusíte dělat nic: Nechte svou mysl u Mne a zpívejte Mé jméno. Prosté! Chci abyste udělali jen dvě věci. Dělajíc pouze tyto dvě věci, slibuji vám, že budete věčně šťastni, dosáhnete tohoto štěstí, budete mít věčný klid pouze s těmito dvěma věcmi. Odevzdejte svou mysl Mně. Vy nevíte, jak svou mysl zvládnout, Já vím, jak ji zvládnout. Poté, co jste odevzdali tuto mysl Mně, zpívejte."
Takže odevzdávání té mysli znamená studium Písem. Jděte hlouběji do tohoto poznání. Nakrmte mysl správnými věcmi, transformujte tuto mysl, která je negativní, ve světlo."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Devátá kapitola Šrímad Bhagavadgíty se nazývá: Rádžavidjá Rádžaguhja" jóga, královské poznání, královské tajemství. V deváté kapitole Krišna dále rozšiřuje témata, které se nalézala v kapitole 7, pokud jde o povahu jeho Božství a jak se mu přiblížit skutečnou oddaností. Pán Krišna vysvětluje, že je přítomen v celém stvoření a On je nejvyšší Pán a dále říká, že pro bhaktu, který je Mu odevzdaný, ti dosáhnou Jeho milosti.

Tady Nejvyšší Pán prosí, víte, On je jako žebrák. Prosím vás, abyste to udělali. buďte Mi oddaní, ne kvůli Mně. Je to pro vaše dobro. Zaměřte svou mysl na Mne, ne proto, že chci vaši mysl, ale proto, že si to přejete. Chcete klid mysli. Chcete klid mysli? Toto je způsob, jak klid mysli mít. Uctívat Mne, sloužit Mi, zapojit svou mysl tímto způsobem, považovat Mne za Nejvyšší cíl. Vězte, že jsem Konečný cíl. Vězte, že jsem sám Bůh. Já jsem tento Brahman, který hlásá tato Véda. Jsem to Já, kdo dal tuto Védu, toto poznání. Probuďte se, nechte vaše srdce přebývat u Mne. Bez jakýchkoli pochyb, pokud je vaše mysl u Mne, vaše srdce je u Mne, vaše tělo Mi slouží, dosáhnete Mne."
Zde Bhagaván říká, toto je jediná Nejvyšší cesta k dokonalosti. Odevzdání se je jediná cesta k dokonalosti, ke klidu a opravdovému štěstí, k mysli pod kontrolou, být osvobozen od plané připoutanosti. Učiňte svou meditaci, učiňte život samotný, ať děláte cokoli, meditací k Pánu. Ti, kteří přesahují tělo, mysl a intelekt, budou věčně a vrcholně žít s Ním, žít věčně v této blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Čtvrtý den skončil posledním veršem deváté kapitoly: 
Zaměř svou mysl na Mne, buď Mi oddán, nabídni Mi uctívání, skloň se ke Mně. Zapoj svou mysl tímto způsobem a vzhlížej ke Mně jako k Nejvyššímu cíli, dojdeš ke Mně". Pán Krišna (kapitola 9 verš 34)

Paramahamsa Vishwananda skončil večer konkrétně sdělujíc něco zcela specielního k tomuto verši a kapitole:
Meditujte na tento poslední verš a tuto poslední kapitolu, protože je to jedna z nejkrásnějších kapitol. Přijměte ji. Pokud se soustředíte jen na tuto kapitolu, tato láska a oddanost  uvnitř vás poroste."
Paramahamsa Vishwananda, 19 srpna 2016

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

úterý 23. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 3. den.


Během třetího dne kurzu Bhagavadgíty poskytl Paramahamsa Vishwananda komentář k celkem čtyřem kapitolám. Byla zahrnuta kapitola 4 až kapitola 7.

Čtrvrtá kapitola se nazývá Džjána Vibhága jóga. V předchozí kapitole, Karma józe, Pán Krišna instruoval Ardžunu, že potřeboval vykonat svou povinnost a jít za smysly a mysl. Ve čtvrté kapitole jde Pán Krišna hlouběji do znalostí o tom, jak provádět něčí konání, učí Ardžunu, jaký druh vědomí by člověk měl mít při praktikování Karma jógy. Kombinací Džjána jógy s Karma jógou Šrí Krišna v podstatě učí, že by člověk neměl být jen oddělen od plodů svých činů, ale že by si také za všech okolností měl být vědom Božství.

Vykonávejte svou povinnost a buďte od toho osvobozeni. Nevykonávání vašich povinností a zřeknutí se všeho, utíkání od povinnosti, vám nedá klid mysli, protože vaše mysl bude stále k tomu připoutána. Je zde také krásný příběh, kdy dva kamarádi kráčeli. Chystali se poslouchat Bhagwat Kathu /kurz Bhagavadgíty/. Takže, jak tak šli na Bhagwat Kathu, procházeli kolem nevěstince. Jeden z nich uviděl svou přítelkyni. Přítelkyně řekla: Pojď sem." On šel. A tak ten druhý šel na Bhagwat sám.
Ten, který šel se svou přítelkyní, po celou dobu byla jeho mysl na Bhagwatu. Uvnitř neustále myslel na Krišnu. Zatímco ten druhý, který šel na Bhagwat, po celou dobu co seděl na Bhagwatu, poslouchal, jen předstíral že poslouchá. Jeho mysl tam nebyla. Jeho mysl byla v nevěstinci. Tak, který se tady opravdu zřekl? To je to, co Bhagaván říká, vidíte? Zřeknutí se je tento stav mysli. Konejte vaše činy, dělejte to, co máte dělat, ale nechte mysl zaměřenu na Božství. "
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


V páté kapitole Karma Sanjása jóga, a v kapitole šesté Dhjána jóga, pokračuje Krišna v učení Ardžuny o cestách jógy, cestách, jak dosáhnout jednoty s Božstvím. V páté kapitole Krišna opakuje, že cesta konání je pro Ardžunu nejlepší a že prostřednictvím této jógy je mysl očištěna, aby mohla meditovat o Pánu. V šesté kapitole  Šrí Krišna začíná vysvětlovat jak má člověk meditovat o Pánu a jak může ovládat mysl. V šesté kapitole Paramahamsa Vishwanada také zmínil význam duchovního společenství, duchovní rodiny:

Najděte svou duchovní rodinu, svou duchovní cestu. To je to, co zde Bhagaván Krišna právě teď říká: "Vaší skutečnou rodinou není pokrevní rodina. Pokrevní rodina, narodili jste se do této pokrevní rodiny, takže karma, kterou s vaší pokrevní rodinou, s těmito dušemi máte, oni jsou mimo to. Buď vám pomohou postoupit duchovně nebo vás drží mimo to. Ale jakmile se probudí toto poznání, tato potřeba, tato touha, musíte najít útočiště u nohou Mistra. Musíte najít útočiště u nohou, v milosti Mistra, a Mistrova rodina se stane vaší rodinou. Takže to je duchovní rodina."
 - 
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18 srpna 2016


Postupujíc k sedmé kapitole Džjána Vidžnana jóga, vysvětlil Pán Krišna věčnou, nezničitelnou povahu duše. Vysvětlením Ardžunovi, jak jednat ve světě skrze Karma jógu, a jak by člověk měl ovládat mysl, začíná nyní Krišna v sedmé kapitole popisovat sám sebe jako osobní Božstvo a jak může být dosažen pomocí bhakti. V komentáři této kapitoly Paramahamsa Vishwananda zmiňuje význam odevzdání se k dosažení milosti Pána:

V důsledku připoutání, které tyto tři guny vytvořily, zůstáváte pod kontrolou máji. Ale je jeden způsob, jak se probudit. Je jen jeden způsob a to je odevzdat se Mně. Ti, kteří ke Mně přistupují, ti, kteří se uchylují pod Mou ochranu, ti, kteří mají skutečné poznání, které poskytuji, jsou osvobozeni z cyklu tří gun. Protože tím, že nejsem dotčen májou, tak Moji oddaní, kteří se Mi odevzdají, jsou svobodní. Mája je přestala ovládat. Ti, kteří zpívají Mé jméno, ti, kteří se jakýmkoli způsobem snaži kontrolovat svou mysl a ti, kteří jsou plně ponořeni ve službě Mně, zapomínajíc zcela na sebe, ti, kteří myslí jen na Mne, ti jsou Moji oddaní a ti překračují rámec gun.
Guny na ně nemají žádný vliv, protože se stanou takovými jako Já. Začínám na ně zářit, začnou odrážet mé božské vlastnosti, mé kosmické vlastnosti, a kde září mé kosmická vlastnosti, nad tím májá nemá moc." Tady Bhagaván říká: Já to ovládám. I když se zdá, že májá ovládá všechno, ale Já jsem Pánem máji, ovládám jí." 
Paramahaṁsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


Celkově vzato se třetí den kurzu Bhagavadgíty ukázal být dalším rozsáhlým dnem, naplněným moudrostí, láskou a milostí Paramahaṁsy Vishwanandy. Svámidží nám neustále dává moudrost, která je hlubší než si naše mysl kdy dovedla představit. Tato slova, když o nic přemýšlíme a jsou brána upřímně, mohou změnit cestu něčí duše k Božství, protože jsou naplněna milostí bytosti, která je stále ponořena do tohoto Božského vědomí, které nazýváme Bohem. 
Džai Gurudév!


---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte: