úterý 23. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 3. den.


Během třetího dne kurzu Bhagavadgíty poskytl Paramahamsa Vishwananda komentář k celkem čtyřem kapitolám. Byla zahrnuta kapitola 4 až kapitola 7.

Čtrvrtá kapitola se nazývá Džjána Vibhága jóga. V předchozí kapitole, Karma józe, Pán Krišna instruoval Ardžunu, že potřeboval vykonat svou povinnost a jít za smysly a mysl. Ve čtvrté kapitole jde Pán Krišna hlouběji do znalostí o tom, jak provádět něčí konání, učí Ardžunu, jaký druh vědomí by člověk měl mít při praktikování Karma jógy. Kombinací Džjána jógy s Karma jógou Šrí Krišna v podstatě učí, že by člověk neměl být jen oddělen od plodů svých činů, ale že by si také za všech okolností měl být vědom Božství.

Vykonávejte svou povinnost a buďte od toho osvobozeni. Nevykonávání vašich povinností a zřeknutí se všeho, utíkání od povinnosti, vám nedá klid mysli, protože vaše mysl bude stále k tomu připoutána. Je zde také krásný příběh, kdy dva kamarádi kráčeli. Chystali se poslouchat Bhagwat Kathu /kurz Bhagavadgíty/. Takže, jak tak šli na Bhagwat Kathu, procházeli kolem nevěstince. Jeden z nich uviděl svou přítelkyni. Přítelkyně řekla: Pojď sem." On šel. A tak ten druhý šel na Bhagwat sám.
Ten, který šel se svou přítelkyní, po celou dobu byla jeho mysl na Bhagwatu. Uvnitř neustále myslel na Krišnu. Zatímco ten druhý, který šel na Bhagwat, po celou dobu co seděl na Bhagwatu, poslouchal, jen předstíral že poslouchá. Jeho mysl tam nebyla. Jeho mysl byla v nevěstinci. Tak, který se tady opravdu zřekl? To je to, co Bhagaván říká, vidíte? Zřeknutí se je tento stav mysli. Konejte vaše činy, dělejte to, co máte dělat, ale nechte mysl zaměřenu na Božství. "
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


V páté kapitole Karma Sanjása jóga, a v kapitole šesté Dhjána jóga, pokračuje Krišna v učení Ardžuny o cestách jógy, cestách, jak dosáhnout jednoty s Božstvím. V páté kapitole Krišna opakuje, že cesta konání je pro Ardžunu nejlepší a že prostřednictvím této jógy je mysl očištěna, aby mohla meditovat o Pánu. V šesté kapitole  Šrí Krišna začíná vysvětlovat jak má člověk meditovat o Pánu a jak může ovládat mysl. V šesté kapitole Paramahamsa Vishwanada také zmínil význam duchovního společenství, duchovní rodiny:

Najděte svou duchovní rodinu, svou duchovní cestu. To je to, co zde Bhagaván Krišna právě teď říká: "Vaší skutečnou rodinou není pokrevní rodina. Pokrevní rodina, narodili jste se do této pokrevní rodiny, takže karma, kterou s vaší pokrevní rodinou, s těmito dušemi máte, oni jsou mimo to. Buď vám pomohou postoupit duchovně nebo vás drží mimo to. Ale jakmile se probudí toto poznání, tato potřeba, tato touha, musíte najít útočiště u nohou Mistra. Musíte najít útočiště u nohou, v milosti Mistra, a Mistrova rodina se stane vaší rodinou. Takže to je duchovní rodina."
 - 
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18 srpna 2016


Postupujíc k sedmé kapitole Džjána Vidžnana jóga, vysvětlil Pán Krišna věčnou, nezničitelnou povahu duše. Vysvětlením Ardžunovi, jak jednat ve světě skrze Karma jógu, a jak by člověk měl ovládat mysl, začíná nyní Krišna v sedmé kapitole popisovat sám sebe jako osobní Božstvo a jak může být dosažen pomocí bhakti. V komentáři této kapitoly Paramahamsa Vishwananda zmiňuje význam odevzdání se k dosažení milosti Pána:

V důsledku připoutání, které tyto tři guny vytvořily, zůstáváte pod kontrolou máji. Ale je jeden způsob, jak se probudit. Je jen jeden způsob a to je odevzdat se Mně. Ti, kteří ke Mně přistupují, ti, kteří se uchylují pod Mou ochranu, ti, kteří mají skutečné poznání, které poskytuji, jsou osvobozeni z cyklu tří gun. Protože tím, že nejsem dotčen májou, tak Moji oddaní, kteří se Mi odevzdají, jsou svobodní. Mája je přestala ovládat. Ti, kteří zpívají Mé jméno, ti, kteří se jakýmkoli způsobem snaži kontrolovat svou mysl a ti, kteří jsou plně ponořeni ve službě Mně, zapomínajíc zcela na sebe, ti, kteří myslí jen na Mne, ti jsou Moji oddaní a ti překračují rámec gun.
Guny na ně nemají žádný vliv, protože se stanou takovými jako Já. Začínám na ně zářit, začnou odrážet mé božské vlastnosti, mé kosmické vlastnosti, a kde září mé kosmická vlastnosti, nad tím májá nemá moc." Tady Bhagaván říká: Já to ovládám. I když se zdá, že májá ovládá všechno, ale Já jsem Pánem máji, ovládám jí." 
Paramahaṁsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


Celkově vzato se třetí den kurzu Bhagavadgíty ukázal být dalším rozsáhlým dnem, naplněným moudrostí, láskou a milostí Paramahaṁsy Vishwanandy. Svámidží nám neustále dává moudrost, která je hlubší než si naše mysl kdy dovedla představit. Tato slova, když o nic přemýšlíme a jsou brána upřímně, mohou změnit cestu něčí duše k Božství, protože jsou naplněna milostí bytosti, která je stále ponořena do tohoto Božského vědomí, které nazýváme Bohem. 
Džai Gurudév!


---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: