neděle 14. srpna 2016


Džai Gurudév,
ve dnech od pátku 5. srpna do neděle 7. srpna přijel do Karlových Varů ze SPN Shandilyananda, učitel učitelů Atma Kirya Yogy (AKY) a konalo se zde setkání všech učitelů z České republiky.
Děkujeme moc za tuto příležitost, která je velikým darem od našeho Gurudžího.

V průběhu víkendu jsme se dozvěděli další informace, které průběžně vytváří krásný obraz o učení Atma Kriya Jogy, o Mistrech, stvoření, Bohu, nás samých... Toto vědění pomáhá nám i sádhakům neustále si uvědomovat, že podstatou všeho je LÁSKA. Nekonečná, stále rostoucí, věčná božská láska.

Procházíme evolucí mnoha životů a postupně přicházíme na to, že nejlepší činnost, kterou děláme je ta, kterou děláme s láskou, z lásky. AKY nám pomáhá tuto lásku vyzařovat zevnitř ven. Pomáhá pochopit, že pokud chceme být šťastni navenek, musíme být šťastni uvnitř.

Všichni jsme se shodli na tom, jak je potřebné, aby učitel AKY byl pro sádhaky a oddané pevným bodem, příkladem, jistotou, že je tu vždy pro ně... Jak je nutné, aby si v zájmu podpory růstu lásky v srdcích nás všech každý učitel uvědomil, že je služebníkem studentů. Shandilyananda řekl, že jsme velmi požehnaní tím, že můžeme šířit učení Atma Kriya Jogy, je to naše dharma... je to pro nás tím prvním a nejdůležitějším v životě.

Děkujeme
team učitelů AKY

Žádné komentáře: