středa 24. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 5. den.


Mysli těch, kteří jsou zaměřeni na Pána, tyto mysli, které jsou zaměřeny zcela na milujícího Boha, které jsou v této lásce absorbovány, vždy, když sedí v meditaci, vnímají Boha uvnitř svého srdce. Ti, kteří nikoho nesoudí, ti, kteří vědí, že jsem zdrojem všech a všeho, ti, kteří chrání slabé, ti, kteří chrání nevinná zvířata, přijdou ke Mně a já je učiním Mně drahými. Odhalím sebe skrze lásku. Přeměním tuto lásku na blaženost, kde Mne věčně vnímají, cítí Mne, užívají si Mou přítomnost"."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty se zaměřil na slávu Boha. Během tohoto dne Paramahamsa Vishwananda poskytl komentář k oboum kapitolám, kapitole 10 a kapitole 11, kapitolám, v nichž Pán Krišna začne odhalovat Ardžunovi velikost Pána a Jeho vesmírného projevu.

Desátá kapitola Bhagavadgíty se nazývá: Vibhuti jóga" (jóga manifestace - Božská sláva). V této kapitole, jako v kapitolách 7 a 9, se Krišna noří hlouběji do své Božské přirozenosti, jakožto vládce vesmíru. Učí, že prostřednictvím láskyplného vztahu může člověk dosáhnout Jeho milosti. Ardžuna se rovněž táže Krišny, jak Ho může člověk ve světě poznat. V reakci na Ardžunovu touhu, druhá polovina kapitoly představuje Krišnu dávajícího řadu poetických popisů Jeho slávy (vibhūti), ukazujíc, jak může být poznán.Mezi uctíváním jsem džapa." Zde opět Bhagaván říká, co je nejlepší modlitbou, kterou můžete vykonat: je to zpívat Jeho jméno. Samotný akt zpívání je Bhagaván. To je důvod, proč jsem říkal dříve, víte, že když jste zasvěceni do Božího jména, Pán je již s vámi.
Když zpíváte, myslíte na Něho. Kamkoli jdete, každý dech, který jste provedli s Jeho jménem, to je On blízko vás. Zde Bhagaván říká, že tato mantra krija samotná je největší obětí. Je to díky tomuto zpívání Božího jména, že Ho člověk bude vnímat. Je to díky tomuto obětování v jednoduchosti, jak jednoduché to je, pouze zpíváním jména, protože akt zpívání je On sám. To je důvod, proč řekl, že džapam je největším uctíváním.
Takže mezi uctíváním, mezi všemi modlitbami a rituály, je zpívání Božího jména nejvyšší, konečné, protože tento akt opěvování, tento akt uctívání, je On sám. Tak když zpíváte, mysl se stává naprosto klidnou, naprosto uvolněnou. Zpíváním Božího jména se vaše mysl překonává a stoupá do nejvyššího stupně, nejvyššího stavu blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016


V jedenácté kapitole, po vyslechnutí podrobností o vibhūti (slávě) Pána, Ardžunova touha roste ještě intenzivněji. V důsledku toho chce Ardžuna vidět avjakta murti", to, co se skrývá za stvořením. To je vyvrcholením Gíty, kdy Ardžuna vidí přímo kosmickou podobu Krišny, kosmickou podobu Nejvyššího.
Po shlédnutí této kosmické podoby, Višva Svaróp, kterou Krišna Ardžunovi odhaluje, upadá do stavu šoku. Pohled na Pána vytváří v Ardžunovi zmatek a strach, tím, že je to mimo cokoliv, co si kdy mohl představovat.


Vidíte, uvnitř své mysli jste si vytvořili určitou představu Boha, ale to není realita, to není Bůh. Můžete vytvořit omezeného Boha, Boha, se kterým se cítítete v pohodě, kterého můžete vnímat, O.k., líbí se mi takto." Je to pravda. Celý svět, lidé přemýšlejí takto. Všichni mluví o Bohu, ale mluví o Bohu, se kterým se mohou porovnat. Každý si vytváří obraz Boha, se kterým se cítíme dobře. A když se s tím cítíme dobře, pak si stavíme naše vlastní malé nebe o tomto Bohu. Pak se umístíme do bubliny a říkáme: To je ono! Můj Bůh je lepší než všichni ostatní!"
Takže si budujete určitý obraz a zavíráte se do tohoto obrazu, ale když vás realita skutečně zasáhne, bublina praskne. Pak čelíte realitě, Aaah!" Toužíte po Bohu, toužíte pro tomto obrazu, který je uvnitř vás, ale když vám to Nejvyšší Pán ukazuje, Tato realita, kterou jste si vytvořili ve své mysli, Já jsem mnohem více, mnohem silnější než tohle, mnohem mocnější než tohle", tak budete v šoku. Protože toto je mimo vaši kontrolu. To je malý Bůh, kterého jste si vytvořili ve své mysli, je to pod kontrolou, ale Nejvyšší ne, ta realita není. To je to, co se s Ardžunou právě teď děje. "
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty připomněl každému z účastníků, že ve skutečnosti je pro nás Bůh záhadou, ale je to skrze milost Gurua, jak může být odhalen. Stejně jako Pán Krišna požehnal Ardžunu vizí Pána, tak taková je role Gurua pro každého žáka/oddaného. Je na každém, aby očistil mysl zpíváním Božích jmen a důvěřoval, že Satguru ví, kdy má odhalit Konečnou realitu, která vládne všemu stvoření. 
Džai Gurudév!

Oddaný dělá vše ve stavu lásky, a když je člověk v tomto stavu lásky, v jejich srdcích  nebo v jejich mysli není místo pro souzení. Připomínej si Mne, v čemkoli co děláš, a nabídni Mi všechny výsledky svého konání. Věz, že jsem Nejvyšší Pán sám, a jsem Objekt, jsem Konečná duše." Neustále si připomínejte, zpívejte, uvažujte, rozjímejte, meditujte o Božím jméně, meditujte o slávě Pána, meditujte o Jeho líle, kterou předvádí. Meditujte o výhodě, že On umísil sebe dovnitř našeho srdce. Tak budete stoupat a mít vnitřní klid, vnitřní uspokojení, Pán sám se projeví ve vás samotných. Dá vám vnitřní vizi Sebe." 
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: