pátek 26. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 7. den.


Celý týden dával Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda pojednání o Bhagavadgítě a čas rychle uplynul. Každý den Svámidží přednesl v průměru kolem 10-ti hodin komentářů a tento sedmý den zahrnul kapitoly 15, 16 a 17.

Patnáctá kapitola je nazvána: Purušottama jóga" (jóga jak dosáhnout Nejvyššího). V této kapitole Pán Krišna uvádí téma, které je za Prakrti a Purušou - Išvara, Purušottama. Nejvyšší Božstvo, které Krišna identifikuje jako Sebe sama, leží i za duší a je původcem všech věcí. Tato kapitola hovoří o jednotě, které může být s Nejvyšším Pánem dosaženo.

Když člověk nechá duši, aby přebrala kontrolu nad jeho životem, uvědomí si, že je to Bůh, který je vládcem všeho. Ve skutečnosti je to jako když jedete, On je řidičem. Sedíte v autě a On je řidič. Všude vás zaveze. Takže tady vidíte, když on (Krišna) si vybral, aby byl vozatajem, nebylo to jen tak pro zábavu, jako kdyby řekl: Dobře, nemám co na práci, ale pokud budu bojovat v tomto boji, vyhraji." On řekl: Ne, nebudu bojovat." Víte? To je důvod, proč si vybral být vozatajem, aby prokázal, že On je ten, který řídí vše v celém tomto vesmíru, a že jsme s Ním věčně spojeni, ať již to chcete nebo nechcete. Jeho energie překonává všechny energie, zničitelné energie a nezničitelné energie. Takže všechno je On. Takže On je za tím. On sám je zdrojem této energie. On je zdrojem všech forem energií, všech vibrací.
Tato absolutní čistá skutečnost, ti, kteří dosáhnou této nejvyššího skutečnosti, vnímají jednotu ve všem. Člověk se stane vším. Uvědomí si, že je jedním se vším kolem. Tam neexistuje žádné oddělení. V tomto směru neexistuje zlo, není dobro. Tam je pouze nejvyšší klid, pokoj. Tam je ta nejvyšší blaženost. Tam je nejvyšší mír. Tam existuje pouze kosmická vibrace, vibrující všude. Člověk prorazí bariéru porozumění, toho slyšitelného. Slyší pouze kosmický zvuk za všemi zvuky, který je ÓM Namó Narájanája. To je důvodem, proč všichni mudrci řekli:Zpívejte ÓM Namó Narájanája," protože to je kosmický zvuk.
Pokaždé, když ho zpíváte, je to zvuk, který je za všemi zvuky, které můžete vnímat. To je důvod, proč to jogíni učinili snadným. Bhagaván poskytl a odhalil toto tajemství ÓM Namó Narájanája. Mudrci řekli: Chcete-li mír, zpívejte neustále ÓM Namó Narájanája." A nechte tuto vibraci vibrovat všude, protože to je nejvyšší vibrace sama o sobě."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola šestnáctá se nazývá: Daivásurasampad Vibhága jóga" (jóga rozlišování mezi dobrými vlastnostmi a negativními vlastnostmi). V této kapitole Krišna vysvětluje Božské vlastnosti, které má Bohem realizovaná duše. Šrí Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak lze rozpoznat někoho, kdo je Bohem realizovaný, kdo má Božské vlastnosti, a jak byste si měli uvědomit ty, kteří mají démonické vlastnosti, zlé vlastnosti uvnitř. Zde to není v někom jiném, ​​je to uvnitř každého člověka.

Bhagaván řekl, existuje určitý postup, jak očistit sám sebe, jak se očistit, a chcete-li to následovat, Božství tak učiní, učiní, aby se věci staly takovým způsobem, že budete k tomu přivedeni. Ale první krok je, že to budete muset chtít. Pokud si to nepřejete, nepřijde to k vám. Ale pokud učiníte tento první krok, chtít se změnit, toto chtění změnit se, samo otevře pro vás nový svět.
Zde Bhagaván řekl, nikdo není ztracen. Tady na Zemi jsou vždy otevřené příležitosti pro každého. Kdokoli se zde narodil, zejména lidé se zlými sklony, lidé tamasických kvalit, Bůh se jim bude stále připomínat. Bude se jim připomínat, ale jejich je volba. Do této volby On nemůže nikoho nutit. Bude se neustále připomínat. Stejně, jako vy jste neustálou připomínkou tolika lidem, tolika lidem, kteří směřují prsty směrem k vám, kritizují vás, soudí vás, vyslovují proti vám všechny typy zla. Ale také to je pro ně připomenutí Boha.
Bhagaván jim bude vždy připomínat Svou přítomnost, Svou sílu, Svou lásku. Bude jim vždy pomáhat, ale volba bude pouze jejich. Takže, jste inspirací pro ostatní, aby toužili po Božství, ale musejí jít touto cestou, musejí jít touto cestou dokonalosti sami. Musejí jít touto cestou osvobození sami."
-
 Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola sedmnáct se nazývá: Šraddhátraja Vibhága jóga" (jóga odlišností mezi třemi typy víry). V této kapitole se Krišna dotýká několika různých témat, zaměřujíc se především na analýzu různých aspektů života, včetně toho, co jíme, našeho konání nebo vykonávání oběti (uctívání Pána), ve vztahu ke třem gunám - Sattvě, Radžas a Tamas.
Ten, kdo vykonává charitu, pomáhá lidem, s pravým pocitem služby, ne pro podívanou, ale ze srdce, ti, kteří dávají a zapomenout na to, neočekávajíc žádné uspokojení nebo 'děkuji'. Dělají to proto, že to cítí, je to jejich povinnost sloužit a cítí ve službě velkou radost. Cítí se ve službě povzneseni, ne proto, že chtějí něco na oplátku. Tady skutečný pocit služby, služba, neznamená, víte, že jste zaplatili nebo očekáváte něco na oplátku. Ne. Služba,´séva´, je zdarma. Děláte to pro Pána, děláte to pro Boha, děláte to z lásky, bez jakéhokoli očekávání. Protože cokoli děláte z lásky je bez jakéhokoliv očekávání něčeho nazpět.
Ale ti, kteří přemýšlí a něco udělají, to není pravá charita, to není pravá služba, to hrají jako přítěž pro mysl." Takže, tady Bhagaván říká, že mysl by měla být, když sloužíte, prázdná. Když vykonáváte službu, když vykonáváte sévu, musíte mít mysl, která je v klidu a tu sévu si užívat. Nechte tuto radost ze služby skrze vás vyvstat. Když máte tuto radost ze služby uvnitř, to vzniká ze sattvické kvality. Takže, služte bez očekávání."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016

Celkově lze říci, sedmý den byl intenzivní den komentářů, tím, že Paramahamsa Vishwananda uzavřel kapitolu sedmnáct v 1 hodinu ráno, hodinu po půlnoci. Týden uběhl rychle, a ještě jeden den a ještě jedna kapitola, je vzrušující vidět, jak duchovní Mistr uzavírá své epické komentáře, které zachycují podstatu Šrímad Bhagavadgíty. 
Džai Gurudév!

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: