úterý 23. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 2. den.Neklesni z mužnosti bojovníka a hrdiny, ó Pártho! To se k tobě nehodí. Setřes tyto ubohé slabosti srdce a povstaň, ó metlo svého nepřítele! "
-
Pán Krišna, Šrímad Bhagavadgíta, kapitola 2 verš 3

Druhý den kurzu Bhagavadgíty pokračoval přímo tam, kde skončil. Paramahamsa Vishwananda zahájil komentář uprostřed druhé kapitoly, kapitoly, kde Pán Krišna začíná odhalovat poznání sebe sama. Předchozí den jsme viděli, že Ardžuna prožívá ´sklíčený´ stav, stav, ve kterém se zdráhá bojovat ve válce Mahábhárat. Pán Krišna trpělivě naslouchal jeho slovům a Ardžuna, v naprostém zmatku, požádal svého drahého přítele o pomoc.


Toužete po milosti Pána, toužete po Něm, nenechte se okouzlit májou. Protože na ty, kteří jsou soustředěni na Pána, na ty nemá májá žádný vliv. Ti, kteří jsou plně zaměřeni, víte, jogíni, oni jsou svobodní. Jdou kamkoliv. Jsou věční. Vyzařují svůj klid, svobodu, své skutečné štěstí.
Bez jakéhokoli očekávání vyzařují svou svobodu všem, a stávají se lucernou pro ty, kteří spočívají v temnotě. Stávají se průvodcem těm, kteří spočívají v temnotě, takže mohou také začít vyzařovat své světlo. A to je práce oddaného, práce bhakty; poté, co okusili tu sladkost lásky Boha, jakmile jsou dostatečně silní, měli by pomáhat ostatním najít toto světlo."
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Co dělá druhou kapitolu jedinečnou mezi všemi ostatními kapitolami je, že v této chvíli Krišna bere na sebe úlohu Gurua. Až do tohoto bodu Ardžuna nazírá na Krišnu pouze jako na svého přítele, svého bratrance. Ale teď převzal Krišna tuto roli Gurua a vysvětluje Ardžunovi s jakým postojem je třeba plnit svou povinnost a jak být odpoutaný od plodů svého konání. Druhá kapitola je často chápána jako shrnutí celé Gity jako takové.


Zaměřte svou mysl. Jak učinit mysl stabilní? On (Krišna) to vyjadřuje, říká: Zaměř svou mysl na Mne!" Neřekl zaměř ji na nic nebo na prázdnotu. Řekl: 
Podívej, Já jsem tady před tebou. Mám podobu. Nejsem jen koncept. Jsem viditelný. Zaměř se na Mne. Přines tuto mysl k Mým nohám." Tak sádhak a bhakta, oddaný, mají zaměřit svou mysl na nohy Mistra. Měli by vidět svého Gurua spočívat uvnitř nich. Neměli by nechat mysl pobíhat kolem. Cokoli dělají, měli by dělat, ale s vědomím, že nikdy nejsou sami. Guru a Bůh je stále s vámi. A když sedíte ve vaší meditaci, měli byste vnímat, že Guru a Bůh spočívá ve vás." 
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Svámidží zakončil svůj komentář ke druhé kapitole kolem poledne a brzy začal komentář ke kapitole 3, Karma jóga" (jóga konání). Ve třetí kapitole Ardžuna vyjadřuje, že neví, co má dělat: měl by bojovat nebo by neměl bojovat? Pán Krišna jde do hloubky o Karma józe, vysvětlujíc, že něčí konání by mělo být službou druhým, a že dokonce i realizované duše konají. Vysvětlením primární příčiny touhy učí Pán Krišna v kapitole 3, že je třeba provádět Karma jógu dokud nebudou tyto touhy transformovány a člověk si neuvědomí poznání sebe sama.Jste strukturováni kvůli svému fyzickému vtělení v tomto světě. Máte smyslové orgány pro komunikaci s okolním světem. Spočíváte v tomto vnějším světě, děláte vše v rámci okolního světa. Takže používáte smysly. To je důvod, proč se zde říká, že: nejvyšší jsou smysly, protože to je okamžité... to je to, co používáte nejvíc. Ale mysl je smyslům nadřazena. Mysl ovládá smysly a smysly ovládají tělo. Takže mysl je nadřazena smyslům. Každý z nich je důležitý a každý z nich má svou vlastní úlohu, kterou hraje ve hře Já. Tak, když vidíte tělo, smysly, ze smyslů do mysli, z mysli do intelektu, z intelektu k srdci, ze srdce do vědomí, z vědomí do Já, z Já do vyššího Já, z vyššího Já k božskému Já. To je reverzní stav, kterým procházíte. Takže ovládnutím, krok za krokem, budete stoupat." 
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Večer skončil téměř o půlnoci, stejně jako předchozí promluva. Paramahamsa Vishwananda se zeptal účastníků, zda chtějí v komentáři pokračovat nebo by chtěli počkat na další den. S odpovědí ticha došlo ke vzájemné dohodě, že to byl dlouhý den a hodně přijaté moudrosti, ale Mistr byl stále plný energie a připraven dát víc. Druhý den byl zakončen kírtanem a árati k Thákurdžímu. 
Džai Gurudév!


---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: