pátek 19. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 1. den.


Začátek kurzu Bhagavadgíty s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou udával tón pro nadcházející dny. Účastníci se v 10 hodin ráno usadili na svá místa a čekali na příchod duchovního Mistra. Po zpěvu bhajanů přišel Svámídží a kurz oficiálně začal.Když přijdete k Mistrovi, musíte přijít jako prázdná nádoba, tak můžete být naplněni. Mysl musí být vyprázdněna, aby mohla přijímat. Musíte mít tuto vůli ke změně, abyste získali plný užitek. Nepřemýšlejte co ztrácíte, přemýšlejte co získáváte. Protože, když už začnete přemýšlet co ztrácíte, nikdy nezískáte nic. Protože na duchovní cestě můžete přijít o všechno vně, ale ve skutečnosti získáváte vše, víc, než si někdo kdo má, myslí.
Takže zde Ardžuna ztrácí vše. Sedí a pláče: Co ztrácím?", zapomínajíc, že vedle stojí On - že sedí vedle samotného Nejvyššího Pána. Ale pro koho jiného by šel? On je jediný přítel. On je jediný opravdový přítel, kterému na vás ve skutečnosti záleží, nikdo jiný! Guru a Bůh je jediný, kdo se o vás stará. Zbytek jsou jen dramata, dramata, které si nabíráte.
Zde Bhagaván Krišna zjevuje toto drama Ardžunovi: Jsou to všechno dramata, nic z toho není skutečné." Všechny tyto vztahy, které uzavíráte. Jaký typ ´lodi´? Loď přátelství, vztahu, jaká ´loď´ tam ještě je? Co? Kterou lodí pojdete? Co? Všemi typy lodí. Lodí uctívání, partnerskou lodí. Co? Mateřskou lodí, otcovskou lodí, všechny tyto typy lodí se potopí. Takže nevstupujte na tento typ lodí. Jediná loď, na kterou máte vstoupit, je loď Gurua. Takže v této lodi jste v bezpečí. "
-
 Paramahamsa Vishwananda, 16. srpna 2016


První den kurzu Paramahamsa Vishwananda stručně shrnul každou z 18-ti kapitol a do hloubky nastínil obsah, který má být probrán. Poskytnutím kontextu Mahábharaty a jak došlo k tomuto slavnému rozhovoru mezi Ardžunou a Krišnou, zahájil Svámídží kurz podáním celkového úvodu k okolnostem týkajícím se samotné Gity.


Po válce na Kurukšétře spěchala jedna osoba, aby viděla válku, víte. Tak tam přijel, rozhlédl se, neviděl nic, prázdné pole, víte. Na Kurukšétře nic nemůže růst, dokonce dodnes. Podíval se vlevo - vpravo, při pohledu na zpustošenou vyprahlou zemi, řekl: Tady byla válka?" Držíc zem v rukou se snažil vidět všechny ty tisíce válečníků, víte, kteří byli zabiti, všechna ta krev byla prolita, ale půda je úplně suchá, poušť. Začal uvažovat: Jsem na špatném místě nebo co se stalo? Je to jen iluze? Krišna nechal vše zmizet?"
V té chvíli se mu zjevil mudrc a řekl: Ne můj drahý, jsi ve správném filmu, ne špatném, ale jak to vidíš a jak to vnímáš, to je rozdílné." Pak se zeptal otázku: Jak válka proběhla?" Mudrc řekl: Ano, stále probíhá." On řekl: Jakže?" Poté se ho mudrc dotkl a přivedl ho do rozdílných oblastí, ne mimo něj, ale uvnitř něho. Pak vnímal svůj vnitřní boj. Vnímal tuto bitvu. Kurukšétra je toto pole, ne? Takže zažil tuto vnitřní bitvu mezi mysli a srdcem. Tak který z nich vyhraje? Ti, kteří se odevzdají, kteří se uchýlí k nohám Krišny, budou vítězi, bez ohledu na to co je. I když tento svět i když tento vesmír sám je zničen, ale ti, kteří se Mu odevzdají, budou vždy vítězi. To je Jeho příslib v Gitě."
Paramahamsa Vishwananda, 16. srpna 2016


Poté co Paramahamsa Vishwananda podal přehled o jednotlivých kapitolách a hovořil o kontextu obklopujícím situaci, strávil Svámidží druhou polovinu večera podáváním komentáře k první kapitole a k téměř polovině druhé kapitoly. Až do konce večera, to byla skoro půlnoc, pojal první den rozsáhle a vydatně.
Ti, kteří spočívají pouze vně, i když hledají štěstí, jejich štěstí bude vždy skákat z jedné věci na druhou Nikdy  nebudou mít toto vnitřní uspokojení. Ale ti... protože vnější realita nikdy nedává člověku to uspokojení, které hledáte. Kuruovci představují tuto vnější realitu, která hledá, bojuje, stále něco chce, ale vše to je materiální, je to vše vnější, což přináší povrchní radost, radost po velmi krátkou dobu a neštěstí po dlouhou dobu. Plně uspokojena je duše, která dosáhla a realizovala vztah s Bohem. A to je kde člověk najde skutečné uspokojení, ne jen povrchní uspokojení, ale věčné uspokojení, víte, která je věčné, trvalé. Takže z tohoto důvodu, v zájmu tohoto uspokojení řekl Bhagaván Krišna: "Přejděte z té reality, kterou chápe vaše mysl, do jiné reality, kterou opravdu jste." 

Paramahamsa Vishwananda, 16. srpna 2016

Džai Gurudév.
---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: