čtvrtek 25. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 6. den.V noci, když spíte, pokud máte jen jednu minutu, zavřete oči a řekněte Bohu ´děkuji´. Řekněte: Bože, děkuji za den, který jsi mi dal. Děkuji za všechny zkušenosti, které jsi mi dal. Ty jsi stále se mnou a já odevzdávám tento den Tvým lotosovým nohám." Tak jednoduché. A s hlubokou důvěrou zavřete oči, představte si nohy Pána, pokládáte vše k Jeho nohám." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šestý den kurzu Bhagavadgíty byl obzvláště významným dnem, protože to bylo v tento den, kdy Paramahamsa Vishwananda probral kapitolu 12, Bhakti jógu" - cestu oddanosti. Kromě kapitoly 12, poskytl Paramahamsa Vishwananda také komentář ke kapitole 13 a 14.


Kapitola 12.
Poté, co Ardžuna uviděl kosmickou podobu Krišny a uslyšel hluboké učení, chce vědět, která je nejlepší cesta: cesta oddanosti nebo cesta moudrosti. Ardžuna se ptá, jestli je lepší přistupovat k Pánu jako neosobnímu Bohu nebo jako osobnímu Božstvu. Krišna vysvětluje v kapitole Bhakti jóga, různé vlastnosti, které má skutečný oddaný, a jak tyto vlastnosti činí dotyčného Mu drahým.

Moji oddaní vědí, že jsem to Já, který je volá, protože byli po životy zaměřeni na Mne a v každém životě vždy postupovali k dosažení Mne samotného. Nic jimi nemůže otřást." Těm, kteří jsou odevzdaní této lásce, Bhagaván Krišna říká: Oni patří ke Mně a jsou Mi drazí. Odkuďkoli jsou, jdu a dostanu je. Byli Moji, jsou Moji a vždy Moji budou, i když jsou chyceni ve hře každodenní rutiny, i když jsou chyceni ve hře světských aktivit vně. Musím probudit uvnitř jejich srdcí tuto lásku. Musím jim připomenout, odkud pocházejí, a musím jim připomenout jejich cíl. Takoví oddaní, kteří mají toto na mysli, automaticky dojdou ke Mně."
Tento sattvický bháv, tato touha po duchovním životě, není něco, co se děje jen tak. Není to náhoda. Protože patříte k Němu, protože jste Mu drazí, to je důvod, proč se toto probouzí uvnitř vás."
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


Paramahamsa Vishwananda pokračoval v prohlubování svého komentáře k Bhakti józe velmi praktickým způsobem, tím, že vysvětlil, jak se stát drahým oddaným Pána:

Ať každý projev vašeho každodenního života se stane modlitbu, nejen když sedíte a meditujete, nejen když sedíte a modlíte se, ale každá povinnost vašeho života. Dokonce i když sedíte a mluvíte, ať se to stane modlitbou. I když se smějete, ať je to modlitba. Tančíte, ať je to modlitba. Jíte, ať je to modlitba. Pracujete.. a tak dále. Nechte vše, co děláte smysly, nechte vše, co děláte myslí, přeměnit v modlitbu na oltář Pána.
A to... jak to uděláte? Neříkám, že pokaždé si budete moci připomenout Boha, nepřetržitě po 24 hodin, nebudete si toho vědomi, ale čas od času na Něj myslete, zpívejte. Dokonce i když jednou řeknete: Šrí Krišnája Namaha", i když je to jen jednou: OM Namó Narájanája", to stačí." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


V kapitole 13, „Kšetrakšetradžna Vibhága jóga" (je rozdíl mezi kšetra - pole a kšetradžna - znalec pole), začíná Krišna zavádět nová témata diskuse (Sankhja filozofii). Nejvýznamnějším z této diskuse je: Jaký je rozdíl mezi Prakrti (Kšetra) a Puruša (Kšetradžna)". Ardžuna chce pochopit svou vlastní podstatu a kde se on nachází ve vztahu k Bohu a Jeho stvoření. Pokládá otázky jako: Co je to tělo? Co je to duše?". Paramahamsa Vishwananda vysvětluje ve svém komentáři tato různá témata a jak se člověk dostne k tomu žít v tomto světě a přesto nebýt z tohoto světa.

Tady Bhagaván Krišna říká, že tento svět je jako kancelář. Přišli jste sem vykonat svou Karma jógu, Karma Bhumi, pak se musíte vrátit zpátky domů. Nepatříte do tohoto světa. Nejste z tohoto světa. Patříš do světa Nejvyššího. Patříte k Němu. To je důvod, proč mu říkáme Milovaný, Milovaný Pán. Protože duše vždy touží být, milenec vždy touží být s milovaným. Tvá duše je věčným milovníkem Boha a jako milovník vždy touží být s Milovaným."
 - 
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016

Ti, kteří jsou moudří, vědí, že za vším je jen Pán. Cokoli On dělá, je to pro dobro věci, a je to pouze On, kdo sídlí v jádru vašeho srdce. Takže to srdce je velmi výjimečné. To srdce je velmi zvláštní. Srdce je projevem samotného Boha. Je to v tomto srdci, kde cítíte lásku. Je to v tomto srdci, kde se s ním setkáváte. Právě v tomto srdci s Ním hovoříte. Právě v tomto srdci s Ním máte jednotu. Nemluvím teď o fyzickém srdci. mluvím o vaší srdeční čakře, kosmickém srdci uvnitř tohoto těla."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016


Ve čtrnácté kapitole Pán Krišna nadále učí Ardžuna filozofii Sankhja jógy, a je to v této kapitole, kde se Krišna zaměřuje na tři guny (vládnoucí principy nebo ´tendence´ mysli, těla a vědomí): Sattva, Radžas a Tamas. Pán Krišna vysvětluje, že tyto guny prostupují celou Prakrti, hmotný projev, a společně utvářejí podstatu stvoření.

Paramahamsa Vishwananda zmínil, že nejdůležitější verš v kapitole 14 je závěrečný verš, verš 26: Ten také, kdo miluje a usiluje o Mne s neochvějnou láskou a obdivem, překonává tři guny a je také připraven na příchod Brahmanu."  V souvislosti s tímto citátem Krišny Paramahamsa Vishwananda řekl:

Je to On, Pán, kdo dává svému oddanému Sebe sama. Vidíte, oddaní si vždy myslí, že jsou odevzdaní Mistrovi. Ve skutečnosti ne, je to naopak. Je to Mistr, kdo se odevzdává oddanému, takže mohou pozvednout oddaného na jejich úroveň."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šesý den kurzu Gity byl dnem, který pokračoval v prohlubování pochopení duchovní cesty každému účastníkovi víc a víc. Ale Jak Paramahamsa Vishwananda připomněl, je na každé osobě uvést učení do praxe. Kéž se všichni odevzdáme Mistrovi a neustále zpíváme Boží Jména!
Džai Gurudév.---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Žádné komentáře: