neděle 31. srpna 2014

Tento čas změn.


(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Kód pro odemknutí energie těchto měnících se časů přišel s vámi, když jste se narodili. První vlna lidí odemykající tajný kód se nyní vyvýjí. Fyzická těla těchto lidí se mění, a to se projevuje tím, co se zdá být nerovnováhou v oblasti zdraví. Mnozí zažívají vysoké horečky, pochybnosti o tom, co v životě dělají, což cítí jako srdeční problémy a duševní nerovnováhu. Někteří si myslí, že se zbláznili nebo že mají nějaký neznámý druh nemoci a možná umírají. Popravdě řečeno, tito lidé zažívají jakousi smrt starého, která vytváří prostor pro novou energii, která vchází. 

Co dělat? Nejjednodušší způsob jak přeměnit staré na nové je, přijmout to, co je k dispozici kdykoli a uvědomit si, že vaše těla se možná mění v každém okamžiku. V jednu chvíli se můžete cítit skvěle a v další se můžete cítit fyzicky špatně. Všichni prorokové vám řeknou, že konec Kali Yugy (závěrečné časy v křesťanství), nebude snadný. Nyní jste v této době. Když se podíváte po celém světě, uvidíte, že lidé mají problémy mnoha druhů a nikdo těmto měnícím se časům neuniká. 

Pro mnohé to vypadá, jako když se historie opakuje. Vždy existovali na této planetě problémy. Vždy existovali ti, kdo mají hlad, ti, kteří byli duševně nemocní, ti, kteří byli fyzicky nemocní, atd. Nicméně, i pro ty, kteří zesnuli, existuje znepokojení, že tyto měnící se časy jsou jiné, než jakékoli v zaznamenané historii. A tak to je! 

Musíte projít skrze tyto změny, jako batole mnohokrát padá, pláče a vstane a chce chodit kolem samo, dělajíc další krok, než se naučí rovnováhu. Buďte odvážní a umožněte procesu této energetické změny, aby se uskutečnil bez odporu. Říká se: „Co odolá, přetrvává". V tom je pravda. Odpočiňte si a vězte, že projdete skrze tyto měnící se časy. Je to určeno Tím bez formy.

sobota 30. srpna 2014

Hanuman Chalisa Bhasya Sri Swamiho Vishwanandy.

Během oslav Hanuman Jayanti 2014 ve Shree Peetha Nilaya, Sri Swami Vishwananda předával nadčasovou moudrost Hanuman Chalisy, chvalozpěvu sepsaného ke chvále Pána Hanumana, jednoho z největších Pánových bhaktů. 

Zde je výňatek komentáře Swamijiho, z knihy Hanuman Chalisa Bhasya, která přináší plný komentář. Nahrávka je k dispozici také v podobě (double) Cd - Hanuman Chalisa Bhasya. 

  
verše 25-26 
Nāsai Roga Hare Saba Pīrā 
Japata Nirantara Hanumata Vīrā 
Sankata Ten Hanumāna Churāvai 
Mana Krama Bachana Dhyāna Jo Lāvai 

„Veškerá nemoc a bolest je vymýcena, statečný Hanumane, neustálým opakováním Tvého jména. Uvolňuješ z utrpení ty, kteří si Tě připomínají v myšlenkách, slovem i skutkem."


Myšlenky, slova a skutky. Myšlenky jsou z mysli, slova jsou z těla a skutky jsou z duše. Takže kdokoli si Jej připomíná a zpívá Jeho jméno, dokonce ani nemoci a bolesti se nemohou přiblížit. 
To neznamená, že člověk neonemocní. To neznamená, že člověk nebude mít bolesti. To neznamená, že člověk nebude mít trápení. Přijdou, ale to, jak je člověk pojme, se bude lišit. V případě, že si osoba libuje v bolesti a neustále jí vzdává slávu, bolest se stane velmi silnou! V případě, že osoba vzdává hold trápení nebo žalu, nikdy nebude svobodná. Protože živí mysl stejným trápením. Živí mysl stejnou bolestí, takže bolest se stává dvojnásobnou, z dvojnásobné se stává 4 krát větší, z 4 krát větší 6 krát větší. Stává se větší a větší a větší! Jak bude člověk mít klid? Nebude! To je důvod, proč je zde řečeno: zpíváním Tvého jména, soustředěním se na tu mantru, se zapomíná všechno ostatní, zapomíná se na bolest vně, zapomíná se na nemoc, zapomíná se na chorobu nebo problém. Je-li mysl čistě zaměřena na Pánovo jméno nebo jméno Anjaneyi, nezbude tam žádný prostor pro další věci, aby se děly nebo klíčily. 
Ale pokud vás to baví, pak budete zasaženi bolestí, smutkem a nemocí. Když je mysl zaměřena na Pána, nepřiblíží se. I když přijde, nebudete ji krmit. Jakmile přijde, udělá svou očistu a zmizí. Nebudete k ní připoutáni. Nebudete na ni viset, nebudete držet její nohu, křičíc: „Nech mě, nech mě, nech mě!" Nemůžete se držet vašeho problému a žádat o to, aby odešel. Nemůžete se držet své bolesti a nemoci a říkat: „Nech toho! Nech toho!" Musíte vidět, že na tom visíte. Ve své mysli na tom visíte a měli byste se pověsit na nohy Pána! Měli byste se držet jména Pána! Tak jsou tělo, mysl a duch svobodny! Tak jsou myšlenky, slova a skutky čisté!

pátek 29. srpna 2014

Zpráva Mahavatara Babajiho.


V dávných dobách, když přišel do Himálaje zimní sníh a jogíni zůstali ve svých jeskyních, s ohni zapálenými jógínskými silami, většinu svého času meditovali. Strávili někdy stovky a tisíce let ve stejném těle, hledajíc spojení s Božským. A pomáhali držet energii této planety na úrovni, kde bylo více dobrého než zlého, takzvaně. 

Dnes, ve vaší době, úroveň doby leží na každém, jako kapky deště, které padají do nádoby, kde se všechna voda stává jednou. Božství to tak chtělo, že v této epoše je nejjednodušší doba ze všech, k dosažení Boha. Nyní člověk jednoduše má neustále opakovat jméno Božství, které se vám líbí, a může Jej, Pána, dosáhnout.

Mahavatar Babaji

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

čtvrtek 28. srpna 2014

Ze Satsangu Sri Swamiho Vishwanandy v Bari.


Sri Swami Vishwananda nám vypráví, jak byla pýcha Pánduovců  rozdrcena Krišnou: 

Během Mahábháraty žil muž, který chtěl tuto velkou válku pozorovat. Vydal se na horu poblíž bitevního pole, Kurukšétry, a z ní měl dobrý výhled na vše, co se dělo. Jelikož si mysleli, že se jedná o zvěda, vyslali vojáka, aby ho zajal a připravil o hlavu. Než zemřel, muž se pomodlil ke Krišnovi: „Pane Krišno, jen jsem chtěl vidět Tvou lílu, to bylo mé jediné přání. Proto jsem se vypravil na tu horu, abych viděl Mahábháratu.“ Krišna tam přišel, zvedl hlavu, požehnal ji a položil ji na sloup. Pak se vrátil do boje. 
Když válka skončila, všichni Kuruovci byli mrtví, zabiti Pánduovci. Ti byli plni pýchy, pro vítězství nad touto ohromnou armádou a silnými nepřáteli. Krišna je zavedl ke sloupu, ze kterého se dívala stále živá hlava. Krišna se hlavy zeptal: „Ty jsi pozoroval celou válku. Prosím, řekni nám, co jsi viděl?“ 


Pane, uvidět Tvou lílu bylo tím největším požehnáním. Byl jsi to jen Ty na obou stranách a nad oběma armádami se otáčela Tvá sudarshana čakra.“ „To vše je Bůh, kdo koná vše, co se ve vašich životech stane. Prána Šakti je chléb života.“

(překlad: Bhawani, Č.R.)

středa 27. srpna 2014

Symbolika bílého koně a jeho jezdce.

Swami říká...

Ano, Písma hovoří o tom stejném koni. Je pravdou, že Bible hovoří o příchodu Krista. Bhagavatam říká, že přijede Kalki Avatár. A samozřejmě, Korán hovoří o návratu Mohameda. Zde vidíme jednotu, podobnost. I když je to ze tři koutů světa, neustále můžete vidět podobnost Písem. Všechna hovoří o příchodu jedné bytosti, jedoucí na bílém koni, přinášející spravedlnost, mír, povznášející lidstvo. Zde vidíte, že všichni mluví o stejné osobnosti, jiným způsobem, ale ve skutečnosti to je jeden. Muslimové ho nazývají Mohamed, indové mu říkají Kalki Avatár a křesťané ho nazývají návrat Ježíše Krista. Ale ve skutečnosti to je stejná bytost. 


A kdy přijede? Až všichni opravdu probudí tuto čistou lásku uvnitř sebe. Až si všichni uvědomí čistou lásku, pak přijde. Ve skutečnosti přijdou, když si uvědomíte vaše vlastní Já. Probudí se ve vašem srdci. Ne tak ohromně, aby byli viděni z vnějšku. Ale projevují sebe v srdci člověka. Můžete tomu říkat realizace, realizace Boha nebo dosažení lotosových nohou Pána. Odhalí Sebe - Pán zjeví sebe každé osobě, která se mu zcela odevzdala. Pán není vázán časem, tak jak o tom lidé přemýšlí. Lidé si myslí: „Dobře, teď je doba Dwapara Yuga nebo Satya Yuga nebo Treta Yuga nebo nyní Kali Yuga". Ale Pán není vázán časem, jak myslí lidé. On je mimo čas, je Pánem času. On je Pán Manvantara, je samotným Pánem času. Takže to je důvod, proč se projevuje v srdci člověka. 

Bílá je čistota. Kůň symbolizuje něčí jednostranně zaměřenou mysl. Zaměření mysli. Když je mysl zaměřena, když je mysl pod kontrolou. To je to, co říká Gíta: „ovládejte smysly". A smysly, v Bhagavad Gítě, když vidíte Krišnu jedoucího na bitevním poli, drží v rukou otěže pěti koní. Každý kůň symbolizuje jeden smysl. Tak řekl: „kontrolujte smysly", ale poslední je mysl! Mysl není počítána jako jeden ze smyslů. Vzhledem k tomu, že je hlavní, protože všechno je mysl.


Tak tady vidíte Kalki Avatára, ovládajícího samotnou mysl. Když se mysl stane jednostranně zaměřenou k jednomu cíli - k jedné metě - pak Pán zjevuje sebe. Tedy kůň symbolizuje jednostranně zaměřenou mysl, zaměření, a ovládání smyslů. Takže, když je ovládnuta mysl, když jsou kontrolovány smysly, pak se probudí čistá láska. Pak se Pán projeví v srdci člověka.

úterý 26. srpna 2014

Gayatri yagna se Sri Swamim Vishwanandou.

Minulý měsíc byl ve Shree Peetha Nilaya jedním z nejslibnějších. Osmnáct dnů kurzu Bhagavad Gíty a Krishna Janmashtami, jak lépe zakončit tyto oslavy, než yagnou, věnovanou Božské Matce jako Gayatri Devi. Nabízením své lásky Božství, stejně jako odevzdáváním negativních vlastností, které zakrývají srdce, byla Gayatri yagna skutečně povznášející událostí.


Gayatri yagna začala v 10 hodin zpěvem Guru Stotram. Je důležité si uvědomit, že Guru je uctíván jako první, protože díky milosti Gurua, se Božství stává automaticky přístupným. 
Bylo tam pět kuntů pro obětování, každý byl veden Swamim nebo Swamini. Během vyvolávacích obřadů, prováděných současně se Swamim Vishwanandou, působili jako orchestr s jejich dirigentem. 
Všichni, kdo se zúčastnili, absolvovali kola u jednotlivých kuntů, a každý mohl nabízet i do největšího kuntu, který se nacházel před oltářem, se Sri Swamim Vishwanandou. 
Oltář byl nádherně nazdoben. Gayatri Devi sama byla nazdobena třpytivými drahokamy a oblečením živých barev. Prostor kolem ní byl také barevný, s nádhernými květy, jako jsou sezónní slunečnice. 
Jakmile yagna probíhala nějakou dobu, začal plnit stan kouř a byly otevřeny různé části na pomoc vyvětrat vzduch, ale i přesto, že se ze stanu vyvalily mraky kouře, kvalitní kouř vyčistil prostor a byl dokonale dýchatelný. 
V průběhu yagny si Gayatri mantra žila vlastním životem. Zpíváním maha-mantry v tradičním védském rytmu, a zpěvu ve více moderní stylu, nikdo nepocítil, že by se opakovala, mantra zůstala živá a svěží po celý obřad.
 

„V hinduismu je 300 milionů Božstev. A všechna tato Božstva mají bij mantru. Bij mantra je síla, Shakti, obsažená v mantře. Je to posvátný prvek mantry, který dodává energii. A v Gayatri Mantře je kombinace všech 300 milionů bij manter všech Božstev."
Sri Swami Vishwananda (výňatek z Just Love 3).


Tím, že shromáždění oddaní zpívali Gayatri mantru jednohlasně, by mělo být zřejmé, že tato "oběť" přinášela benefit pro všechny lidi, ať už přítomné nebo chybějící. Síla Gayatri mantry není lidské mysli známa, ale může být zažívána a poznávána pouze skrze srdce. 
Když lidé opustili Ašrám a vraceli se domů, vezli velké požehnání, které jim bylo předáno od Bhagavana Krišny, Gayatri Devi, Mahavatara Babajiho a Sri Swamiho Vishwanandy. Tím, že převzali stejné světlo z Gayatri yagny, všichni se vrhli zpět do světa, a žehnali všechny, kteří s nimi přicházejí do kontaktu, ať už přímo, či nepřímo. 
Taková je povaha našeho vlastního Já, jsme toto světlo, my jsme tato láska, a pouze při touze po dosažení Božství, naše srdce hoří tímto věčným plamenem. Vzácné je doba, kdy člověk má tuto možnost navždy být pohlcen extatickou láskou, nikdy neustávající, stále živou a novou. Otevřete vaše srdce Bohu, otevřete srdce lásce, než bude příliš pozdě, protože jednoho dne se tělo, ve kterém svítí světlo, změní na popel.
Jai Gurudev. Karan

pondělí 25. srpna 2014

neděle 24. srpna 2014

Z kurzu Bhagavad Gíty...

Prohlédněte si nádherné fotografie z vyjímečných 18 dnů:  

sobota 23. srpna 2014

Daršan v Bratislavě 11.11.2014.

POZOR ZMĚNA!!!
Daršan v Bratislavě bude rozdělen na dvě části...

Vážení účastníci daršanu,
ďakujeme Vám, že ste sa zaregistrovali na daršan Sri Swamiho Vishwanandu. Je úžasné, že záujem o stretnutie so Swamijim prekročil naše očakávania. Jeho želaním je, aby každému, kto prejaví záujem a príde na daršan bolo umožnené toto osobné stretnutie a prijatie daršanu. Z kapacitných dôvodov však musíme prijať určité opatrenia, aby sme dokázali zabezpečiť túto možnosť pre všetkých. Preto Vás prosíme aby ste si podľa Vašich možností a preferencií vybrali z nasledovných možností, ktorá vyhovuje práve Vám.

Vstup do sály o 17.00 hod (máte možnosť vstupu do sály už od 15.30)

Určený pre rodiny s deťmi, pre ľudí so zdravotným postihnutím, ťažko chorých ľudí, pre ľudí cestujúcich po daršane do vzdialených miest.
Pri výbere tejto možnosti počítajte prosím s tým, že vás tím organizátorov požiada o 20.00 hodine aby ste sálu opustili a umožnili tak vstup ďalším prichádzajúcim ľuďom.

Vstup do sály po 20.00 hod 

Určený pre ľudí, ktorí si želajú zostať na daršane až do jeho skončenia resp.chcú odísť v neskorých nočných hodinách.
Veľmi pekne ďakujeme za Vaše porozumenie a pomoc. Organizačne to zvládneme iba s Vašou spoluprácou.
Tešíme sa na Vás všetkých a veríme, že si odnesiete úžasný zážitok.
Organizačný tím
-----
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na...


Daršan Sri Swamiho Vishwanandu 
BRATISLAVE 
 Dátum: 
11.11.2014 - utorok, od 17.00 hod. 
(vstup do sály od 15.30 hod.)
Miesto: 
kongresová sála BEZINKA, Záhradnícka 95, Bratislava (2.poschodie)

na daršan je nutno se REGISTROVAT prostřednictvím formuláře zde:
 http://form.jotformpro.com/form/42332753010946
(klikněte na odkaz) 
/pozn.: do formuláře je nutné vyplnit nejen telefonní číslo, ale i kód země a oblasti, Česká Republika má kód 00420, do kódu oblasti stačí zadat 0/

více informací: kontakt.darshan@gmail.com
(+421) 940 726 905 (17:00 - 20:00)


V sále je koberec, kto môže a chce sedieť na zemi, prosíme, aby ste si priniesli svoj vlastný vankúš na sedenie. 
Stoličiek je cez 230 ks. 
Bezbariérový prístup je možný výťahom. 

Spojenie: Autobusmi č. 50, 66 alebo električkami č. 8, 9 zastávka SLOVANET 

Najbližšie ubytovanie: 
*** Hotel Nivy, Líščie nivy 3, 82108 Bratislava ,Tel: +421 2/5541 0390, Email: hotel@hotelnivy.sk 
*Hotel Turist , Ondavská 5, 820 05 Bratislava, Tel: +421 2 5541 0508, e-mail: hotel@turist.sk 
****PREMIUM Business Hotel Bratislava,Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava, tel.: +421 (0)2 49491055 e-mail: hotel@hotel-premium.sk 
***Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava, 82108, Tel: +421 (0)917 324 622 Email: recepcia@hotelecho.sk


čtvrtek 21. srpna 2014

Daršan v Praze 9.11.2014.

Sri Swami Vishwananda dává daršany po celém světě, v průběhu celého roku. Jeho cílem je pomoci ostatním uvědomit si co nejvíce neomezenou a bezpodmínečnou Božskou lásku, která je přítomna v každé lidské bytosti… 
Dovolujeme si vás tímto co nejsrdečněji pozvat na: 

Daršan
 Sri Swamiho Vishwanandy 
v Praze 
v neděli 9.11.2014 od 14.00 hod. 

Hotel Chodov, Mírového hnutí 7/2137, 
Praha 4-Chodov.
(sportovní hala v přízemí hotelu) 
Vstup do sálu bude umožněn od 12.30.

!!! REGISTRACE  ZDE !!!
(klikněte na odkaz...)
/pozn.: do formuláře je nutné vyplnit nejen telefonní číslo, ale i kód země a oblasti, Česká Republika má kód 00420, do kódu oblasti stačí zadat 0/
POZOR nová informace! 
Během daršanu je zajištěna možnost vegetariánského občerstvení.

 Bezbariérový vstup je možný zadním vchodem, kontaktujte pořadatele na místě! 
Sezení na daršanu je na kobercích - vezměte s sebou polštářek. 
Počet židlí je omezen, budou využity přednostně pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou sedět na zemi, děkujeme. 
Daršan bude probíhat do pozdních nočních hodin. Odcházet je možné libovolně. 

Velice přivítáme příspěvky na konání akce! 
(Příspěvky je možné vložit do darovacích boxů, které naleznete u vchodu do sálu.)

Více informací: 
(00420) 722908903, (00420) 603588081

Na místě bude možno v malém obchůdku zakoupit knihy Sri Swamiho Vishwanandy a Mahavatara Babajiho, Cd s nahrávkami satsangů a bhajanů, fotografie, vonné tyčiny, oleje a další. 
O možnosti občerstvení jednáme, v areálu je restaurace s nabídkou vegetariánského menu. 

Přivítáme vaši pomoc s přípravou a úklidem sálu. (přípravy proběhnou v neděli 9.11.2014 od 8h, kontaktujte Rohini na: rohini@atmakriya.org) 

Spojení:
metrem C do stanice Chodov nebo Háje, dále autobusy č. 197 a 170 do zastávky Brodského, 
autem: dálnice D1 - sjezd Chodov (parkování v blízkém sídlišti bez omezení) 
Ubytování v okolí: 
Hotel Chodov, Mírového hnutí 7/2137, Praha 4, (přímo u haly) tel.: 272953198 
Delta Tour, Chodov, Dunovského 609/27, Praha 4, tel.: 272928969, 606907032 
Grand Mary, Starochodovská 16/74, Praha 4, tel.: 602127698, 272926480 

Pokyny pro Daršan - PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ ! 
Abyste si vychutnali daršan, buďte otevření k přijímání celým srdcem, prosíme, připojte se k nám zpěvem, tleskáním i tancem. 

Zde je několik pokynů, které je každý laskavě žádán dodržovat během programu daršanu: 
• Prosíme, na znamení respektu se oblékněte decentně. 
• Prosíme, zujte si obuv a zanechte ji ve vnějším prostoru. 
• Přistupujte blíže k Němu, když dostáváte daršan, aby se k vám nemusel příliš nahýbat. 
• Prosíme, nedotýkejte se Swamijiho, pokud k tomu nebudete vyzváni. 
• Když přijímáte daršan, prosíme, nechte oči otevřené a sundejte si brýle, abyste mohli obdržet plný užitek Swamijiho požehnání. 
• Prosíme vás, abyste věnovali pozornost svým osobním věcem, jelikož za ně nemůžeme nést zodpovědnost. 

Během daršanu prosíme v sále netelefonujte, nefotografujte, neprovádějte nahrávky jakéhokoli druhu, v sále nejezte a také s sebou na daršan neberte žádná zvířata! 
Děkujeme. 


středa 20. srpna 2014

Krišna Janmasthami se Sri Swamim Vishwanandou.

Během oslav Krišna Janmashtami ve Shree Peetha Nilaya Sri Swami Vishwananda řekl: 


„Po poslechu Gíty, po 18 dnů, jste si uvědomili, že Krišna je sám Nejvyšší, který se projevil. Nebyla jiná doba, kdy by se Pán projevil ve své plné kráse, se všemi svými vlastnostmi. I když předtím přišlo mnoho avatárů, přesto tam stále nebyl plný projev Pána, jako Bhagavan Krišna, který přišel oblečen normálně, jako každý, choval se jako normální člověk. Bala Líla, kterou hrál během svého dětství ve Vrindávanu, je nejsladší ze všech. Když člověk pije tento nektar Bala Líly, uvědomí si, že každý člověk má s Ním určité spojení, srdce každé osoby po Něm touží. A stejným způsobem, nakolik vaše srdce touží po Něm, On také touží po vás. V těchto 18 dnech kurzu Gíty jste si uvědomili, že chce mít  s každou osobou osobní vztah. V posledních verších poslední kapitoly Gíty vysvětlil tento „bhav“. Když se láska probouzí uvnitř, je to pro každého odlišné: někteří milují Boha jako služebníka, někteří budou milovat Boha jako milence, někteří budou milovat Boha jako přítele, někteří budou milovat Boha jako rodiče, někteří budou milovat Boha jako Nejvyyšší, konečné. Takže každý člověk má s Ním určité propojení. 
Neustále připomínal, že člověk musí milovat. To je pravá dharma lidské bytosti. Není to o tom hrát hry: „Já jsem lepší než někdo jiný." Ne, jen když má člověk pokoru v srdci, pak budete vědět, co je pravá Láska. Zde se Bhagavan Krišna projevil ve vašem srdci, konajíc Jeho Lílu ve vašem životě. Tak tohle je to, co si musíte neustále připomínat.“ 

Před půlnocí začaly oslavy Gurupujou a paduka abišekamem, následně se dvěma představeními, nabídnutými k nohám Sri Swamiho Vishwanandy: jedno bylo předvedeno skupinou dětí a bylo o projevení se Pána Krišny, druhé bylo předvedeno skupinou oddaných, inspirováno Mahábháratou. 


Swamiji řekl: 
„Bylo krásné vidět děti a také tuto hru Draupadi Vastraharan (svlékání sárí). I když se to zdá velmi agresivní, tak jak se to skutečně stalo, nejkrásnější moment ale je, když pustila sárí. Pak řekla: „Pane odezdávám se Tobě." Je to stejné, jako když zvednete ruce zpívajíc „Nitai Gaura Premananda, Haribol! Odezdávám se Tobě. Přijímám útočiště u Tvých nohou. Nemohu nic dělat sám. Nemohu se spolehnout na své vlastní úsilí, ale spoléhám na Tvé úsilí." Pro bhaktu, který je odevzdán Jemu, milostivému Pánu - nemusíte se o nic starat. O každý krok vašeho života, se postará On. V okamžiku, kdy to pustíte - saranagati, to je to slovo, které znamená útočiště u lotosových nohou Pána - On se o vás postará. On na vás dohlédne. Donese vás tam, kde máte být. 

Když studujete Gítu, jste povzneseni. Probudí se bhakti uvnitř vašeho srdce, a pouze v případě, když se probudí bhakti uvnitř, pak se probouzí víra. Arjuna se ptal Krišny: „Jak mohu změnit mysl?" Bhagavan řekl: „No, musíš mít víru." Víra je vrozená ve vašem srdci samém. Máte ji, každý ji má! A spoléhajíc na tuto víru, budete schopni Pánu důvěřovat. Budete schopni Ho milovat. Budete schopni dělat vaši sádhanu. Budete moci milovat tak, jak miluje On. Tak tohle je to, co Bhagavan vysvětluje v této scéně, která byla právě teď předvedena. 
Jako kdo chcete být: jako Kuruovci nebo Pánduovci? Vzroste-li vaše tamasic guna, vzrůstá pýcha a arogance a zahubíte sebe. Ale pokud jste pokorní, jste čistí ve svém srdci, když jste plni lásky, pak jste jako bhaktové, kteří jsou odevzdaní Pánu. Takže věříte v Pána, věříte v jeho vedení, máte důvěru, že je s vámi po celou dobu. Takže v důsledku tohoto spočívání v sattvické kvalitě, člověk dosáhne duchovního těla, člověk dosáhne realizace Boha. A to je slib, který Bhagavan sám dal, když řekl: „Ten, kdo se Mi odevzdá, dám jim Sebe." Vy jen uděláte jeden krok, poběží k Vám! A je tolik bhaktů, kteří se vzdali Pánu, s hlubokým vědomím, že je to On, kdo činí vše. Při spoléhání zcela na Jeho Milost a Lásku,  uvidí člověk realitu." 


Po půlnoci provedl Swamiji puju a abišekam k Pánu Krišnovi v podobě Bala Krišny a Ladoo Gopal, následovaný árati. Oslavy skončily několika hodinovou bhajan a kirtanovou taneční párty, plnou Božského požehnání a chutného prasadu. 

Prem Se Bolo Sri Krišna Bhagavan Ki... 
Jai Jai Jai !!! 
Prem Se Bolo Sri Swami Vishwananda Ki...
Jai Jai Jai !!! 
--- 
Dodatek: 
„Byla to velmi krásná párty, oslavující narozeniny Krišny. Byl to čas zpěvu, čas tance a čas výtečného prasadu. Energie byla nádherná a intenzivní. Dotklo se mne to hluboce, zažít práci Sri Swamiho Vishwanandy a práci zdejších lidí, kteří opravdu slouží, pomáhají zvyšovat energii lidstva a Matky Země."- Daniela, Ubatuba, Sao Paulo, Brazílie

Jak vznikal Adishesha na Gurupurnimu.Několik týdnů před Gurupurnimou jsme začali přemýšlet o tom, jak bychom chtěli udělat výzdobu pro tento velký den. Nápad přišel, vytvořit Adisheshu za křeslem Swamiho Vishwanandy, velkou pěti hlavou kobru! 
(Měla jsem silný pocit, že mi vložil tuto myšlenku do hlavy ;-), píše Drishti.) 


První plán byl vyřezat podobu ze dřeva a pak namalovat, ale při rozhovoru s Dakshini jsme cítili, že 3D Adishesha z pěnové hmoty by byl mnohem hezčí. 

Ok, Dakshini se na ten nápad jednu noc vyspala, a druhý den bylo jasno – uděláme to! Měla už nějaké zkušenosti s jinými podobnými pracemi, ale udělat něco pro Gurua je přeci jen vždy další výzva. 
Požádali jsme Swamiho Keshavu a Jagneshwara o pomoc s dřevěnou konstrukcí, a oni rádi s tímto projektem pomohli. Mladíci začali s dřevěným rámem a vzali míru na Swamijiho křeslo. Dřevěná konstrukce měla vytvořit kostru, aby udržela Adisheshu stabilního. 


Dalším krokem byl hrubý tvar Adisheshy, z drátěného pletiva, vyplněný bublinkovou fólií do tvaru. Pak byly na povrch nalepeny silné vrstvy papírové hmoty. 

A jako poslední krok jsme jej potřeli specielním tvarovacím materiálem, který je po 2 dnech schnutí velmi tvrdý, a potom může být dokonce broušen. 


Náš mistr elektrikář Sabaresh nainstaloval již dříve kabely a elektrické připojení pro některé speciální světelné efekty pro hadí oči. Vybrali jsme žluté oči, pro vytvoření vřelé atmosféry, která bude jistě viditelná až zezadu. 


A v neposlední řadě došlo na malování hada. U těchto velkých projektů je nástřiková technika prostě perfektní, protože můžete barvit velmi rychle a hladce.

Kdo by pro to byl lepší než Gitanjali (Portugalsko)? Má spoustu zkušeností a naštěstí se nám podařilo ji infikovat našim nadšením pro projekt, a bylo možné, aby přijela několik dnů před Gurupurnimou. 


Perfektní načasování: Adishesha byl v předvečer Gurupurnimy hotov!


Vzali jsme jej na pódium, abychom zjistili, zda vše sedí, jaké jsou světelné efekty a zda oči jsou dost jasné.
Všechno bylo úžasné! Vypadal skvěle a byli jsme velmi vzrušeni zda Swamiji bude potěšen... a myslíme si, že byl!Na konci jsme měli pocit, že to byl vlastně Guruji, kdo to vše udělal, že jsme byli jen jeho nástrojem! Bez jeho milosti by tento projekt nebyl možný.

úterý 19. srpna 2014

Příběh dojičky.

Při probírání Bhagavad Gíty, kapitoly 15, vyprávěl Sri Swami Vishwananda následující poučný příběh…

Každý den nosila dojička mléko bráhmanovi, který žil na druhé straně řeky. Dívka přicházela velmi často pozdě a bráhman ji plísnil. Dívka se bránila a vysvětlovala, že musí každé ráno čekat na loď, aby se dostala přes řeku.
Řekl jí: „Proč nepřeběhneš po vodě?" 
„Ach, drahý bráhmane", odpověděla dívka, „nevím, jak to udělat, jsem příliš hloupá!" 
Bráhman dal dojičce mantru a řekl: „Recituj tuto mantru s Božím jménem a pak můžeš přes řeku přejít". 
Od  toho dne tam bylo mléko každý den včas.


Po čase se bráhman divil a následoval jednoho rána dívku na cestě domů. Když přišel k řece, uviděl dívku uprostřed řeky, přecházet po vodě. Byl šokován! Křičel a mával na ni! Dívka se otočila a vykřikla: „Pojď sem ke mně - musím dál." 
Ale bráhman nemohl chodit po vodě - neměl potřebnou víru - všechna jeho studia a jeho znalosti mu nepomohli! Ćlověk potřebuje stoprocentní víru v Boha, pouze tak Ho dosáhnete!