pondělí 11. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 10.


8.srpna 2014 Swamiji probral kapitolu 10 Bhagavad Gity, s názvem: Vibhooti jóga.

V kapitole 10 Krišna vysvětluje, že je vyšším Já všech bytostí. Podal jedinečný popis svých příznivých vlastností, které Jej charakterizují, jako odlišného od všech ostatních subjektů.

Obecná témata v kapitole:
• Bůh je zdrojem všeho.
• Nikdo nemůže znát skutečnou povahu reality.
• Vše je projevem absolutna.
• Manifestované stvoření je velmi malým zlomkem absolutna.


Zkrácený komentář Swamijiho:
37.
vṛṣṇīnāṃ vāsudevo’smi
pāṇḍavānāṃ dhanañjayaḥ
munīnām apy-ahaṃ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ
(Jsem Krišna mezi Vrishni, Arjuna mezi Pánduovci; Jsem Vyasa mezi mudrci; Jsem Ushana mezi proroky.)

/Pozn.: Vrishni = starý indický rod, odvozený od Yadu, do nějž Krišna patřil /

Zde Bhagavan hovoří o sobě: „Já jsem Krišna mezi Vrishnis." Hovoří o svém vlastním Já, Pánovi, který prokazuje totožnost mezi manifestací Boha a Bohem samotným. Řekl: „Přenesl jsem se do bytosti, do tohoto těla, jako Vasudéva Krišna, ale já sám jsem Pánem Pánů. Jsem samotným Narayanou Krišnou." Takže záměrem je ukázat, že On je nejvyšší, nejvyšší jako Já, víc než tvůrce Brahma. Je nezrozený, nesmrtelný, všemohoucí Pán sám. Pán všeho stvoření sám je synem Vasudévy. Pán není jen normální obyčejný člověk, i když se zdá velmi lidský tím, že je mezi lidmi, tím, že je na bojišti, na Kurukšétře. Všichni ho mohli vidět prostě jako normálního, ale ve skutečnosti je samotným Bohem.

Řekl: „Mezi Pánduovců jsem Arjuna." Tady je to legrační, víte, vidět, že mezi Pánduovci - mezi samotnými Pancha Pánduovci, který byl nejstarší? Yudhisthira byl nejstarší z Pánduovců. Byla to velmi ctnostná duše, velmi ctící dharmu, velký oddaný Pána. Byl velmi slavný, ale Krišna zde říká, že mezi Pánduovci „Jsem Arjuna". Arjuna, naslouchající v té chvíli, byl nejspíš v šoku. Takže řekl: „Arjuno, mezi Pánduovci jsem ty, Arjuna". Prohlásil, že není žádný rozdíl mezi Pánem a Arjunou. Jak jsem řekl před několika dny, tady hraje různé role: Bhagavan sám hraje roli jako Guru a Bhagavan sám hraje roli jako žák.---
Dodatek: 
Zjistil jsem, že příběhy jsou úžasné.  /Swami/ Poskytl příběh pro každou inkarnaci Pána a jak na sebe vzájemně působí. Nikdy jsem dříve neslyšel tolik pěkných příběhů a to mne činí velmi vděčným, že jsem dostal příležitost být tady." - Ivan, U.K.

Žádné komentáře: