úterý 5. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 4.

2.8.2014 Swamiji probral kapitolu 4 Bhagavad Gíty, s názvem: Gyaan Vibhaaga Jóga.

Kapitola 4 vysvětluje moudrost týkající se nejvyššího poznání. Krišna zdůrazňuje význam přijetí Gurua. Také ukazuje, že prožil mnoho životů, vždy učil jógu pro ochranu lidstva.
„Vždy, když je pokles dharmy a zvýšení adharmy, pak se inkarnuji na ochranu dobra, zničení bezbožných, a na nastolení dharmy."

Obecná témata v kapitole:
  • Karma jóga je starověký zákon.
  • Cesta uctívání a modlitby.
  • Karma jogín není předmětem karmického zákona.
Zkrácený komentář Swamijiho:
39
śraddhāvāllabhate jñānaṃ
tatparaḥ saṃyatendriyaḥ
jñānaṃ labdhvā parāṃ śāntim
acireṇādhigacchati

(Kdo má víru, kdo si podrobil a kontroluje mysl a smysly, kdo zaměřil celé své vědomí na nejvyšší realitu, dosáhne poznání; a když dosáhl poznání, dosáhne rychle nejvyššího klidu  a míru.)


Krišna zde říká, že ten, kdo dosáhne Gurua s vírou, získá stav osvícení. Víra je velmi důležitá. Bez víry nedosáhnete Gurua. Bez pokory nedosáhnete Gurua. Ale s pokorou Gurua dosáhnete, budete mít poslušnost, budete mít pokyny a budete sloužit. Budete mít otázky, budete se ptát a budete ukazovat zájem o osvobození svého Já. V takovém stavu je možné dosáhnout světla pravdy.

Pro dosažení znalosti rozlišování, znalosti Já, je důležité přistupovat ke Guruovi s vírou, shraddha, protože pokud nemáte víru, všechno je k ničemu.
 
Lidé se mohou obrátit na moudrého Gurua bez víry, dokonce se mu klanět, sloužit mu, a ptát se ho na otázky, jen aby dokázali svou vlastní pýchu. Ale bez ukázání jejich víry, nedosáhnou  Nejvyššího poznání. Takže lidé mohou být pokrytci, mohou předstírat, že slouží Mistrovi, mohou předstírat, že Mistra milují, ale nedosáhnou pravého poznání. Protože pokud člověk nedělá vše s plnou vírou, vše ostatní, všechny akce budou bez plodů. Proto víra je hlavním faktorem, který přispívá k dosažení Božského poznání.


---
Dodatek: 
Kapitola 4 byla velmi příjemná, protože tam byly některé verše hovořící o Guruovi, a co to znamená mít Gurua ve vašem životě. Swami propojil Písma s naším každodenním životem, a vysvětlil, jak i v Písmu se hovoří o důležitosti Gurua v něčím životě."- Swami Vishwasharadaananda (krátce Swami Sharada), Lotyšsko

Žádné komentáře: