neděle 17. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 17.

15 srpna 2014 Swamiji vysvětlil kapitolu 17 Bhagavad Gíty, s názvem: Shraddhaatraya Vibhaaga jóga. 

V kapitole 17 Krišna vysvětluje tři členění víry, myšlenek, skutků a dokonce i stravovacích návyků, které odpovídají třem gunám. Krišna také říká Arjunovi o "OM Tat Sat", a významu těchto tří slov na duchovní cestě. "Vzorec OM, Tat, Sat, je trojnásobná definice Brahmanu, kterým byly odpradávna formováni Brahmíni, Védy a obětiny." (17.23)

Obecná témata v kapitole: 
• Tři typy víry. 
• Tři typy potravin. 
• Tři stupně duchovní praxe. 
• Tři druhy tapas (sebedisciplíny). 
• Tři typy úsporných opatření. 
• Tři typy charity. 
• "OM TAT SAT" trojnásobné jméno Brahmanu. 

Výňatek komentář Swamijiho: 
12. 
abhisandhāya tu phalam 
dambhārtham api caiva yat 
ijyate bharata-śreṣṭha 
Tam yajñam viddhi rājasam 

(Oběť nabízená s ohledem na osobní odměny, a také pro okázalost, O Arjuno, věz, že je to z rajas povahy.) 

Bhagavan zde říká, že když člověk dělá něco pro svůj osobní prospěch, jako: „Ach Bože, prosím dej mi auto! Ó Bože, prosím, dej mi manžela! Bože, prosím, dej mi manželku! Bože, dej mi bohatství! Bože, dej mi dům, dej mi slávu, dejte mi prestiž, dej mi vítězství, dej mi zdraví, dej mi blaženost, dej mi radost!" Víte, je to jen o tom, dej mi, dej mi, dej mi... Takže Bhagavan říká, že se jedná o rajas vlastnosti, které jsou vždy založeny na osobním zisku a motivu. Takže člověk při tom není nikdy svobodný. 

Ten, kdo miluje Pána, dělá vše bez osobní odměny nebo osobního zisku a tito lidé jsou svobodní. Jejich odměnou je Bhagavan sám. Dá Jim sám sebe. To je nádherná vlastnost bhakty. Skutečný bhakta má tuto hlubokou touhu, víte, a nemůže zůstat ani na okamžik bez milovaného. 


--- 
Dodatek: 
Když Swami dnes hovořil, týkalo se to mnoha věcí z mého vlastního života. Také jsem si vzpomněl na mnoho osobních zkušeností, které jsem měl s Ním, které dávají nyní větší smysl. Neustále nám ukazuje, jak vidět život a jak žít život svůj." - Tobias, Švýcarsko

Žádné komentáře: