sobota 9. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 9.


7. srpna 2014 Swamiji probral kapitolu 9 Bhagavad Gíty, s názvem: Raajavidyaa Raajaguhya Yoga 

V kapitole 9 je probírána vnešenost Nejvyšší bytosti, která je předmětem oddanosti, a přirozenost meditace ve formě bhakti. Kapitola 9 odhaluje tajemství všech tajemství a nejvyšší poznání. Krišna říká Arjunovi, zaměř svou mysl na Mne, buď Mi oddán, nech svoje srdce dlít u Mne, služ Mně, klaň se Mně, buď pokorný, pojmi mne jako nejvyšší cíl a dosáhneš Mne. 

Obecná témata v kapitole: 
  • Poznání přirozenosti Nejvyššího je největší záhadou. 
  • Teorie evoluce a involuce. 
  • Způsoby moudrosti a ignorance. 
  • Dosažení spásy oddanou láskou. 
  • Pán přijímá a konzumuje obětiny lásky a oddanosti. 
  • Neexistuje neodpustitelný hříšník. 
Zkrácený komentář Swamijiho: 
30. 
api-cet sudurācāro 
bhajate MAM-ananyabhāk 
sādhur-eva sa mantavyaḥ 
samyag-vyavasito hi saḥ 

(Pokud i hříšný člověk Mne uctívá oddaností, ne jiného, musí být považován za spravedlivého, protože se správně rozhodl.) 

Zde Pán říká, takový oddaný, přestože je veden touhou, snaží se od neřestí úplně oddělit, ale zjistil, že je bezmocně tažen samskárou /pozn.: mentální vzruchy a vzorce myšlení, které formují určité postoje, podvědomé reakce/, veden hříšnou přirozeností, ale pokud jeho srdce je zcela odevzdáno Pánu, tento oddaný nemůže být považován za hříšníka, ale světce. 

Takže kvůli víře, kterou má tato osoba v Pána, nezáleží na tom, zda dělá co nejlépe umí a musí se zbavit mnoha věcí. Shledává to těžké, jako mnoho lidí, když cvičí, že  cvičit je těžké, ale přesto Boha milují i se všemi svými negativními vlastnostmi, vykonávají své povinnosti, milují Pána, mají to na mysli, uctívají Ho. Zde Bhagavan Krišna říká Arjunovi, že vzhledem k jeho správnému rozhodnutí, musí být takový považován za světce, musí být považován za spravedlivého, ne souzen. 

Toto je příběh o cizoložné ženě, přivedené k Ježíši a Ježíš řekl: Ten kdo nezhřešil, ať hodí první kamenem." A ta žena se poté stala jedním z největších vyznavačů Ježíše, víte. Ještě na začátku to bylo pro ni těžké ovládat své impulsy, ale neustále, pro její mysl tím nezasaženou, mysl byla připoutána k Pánu, byla osvobozena, a její duše se stala naprosto Pánovi oddanou. To je důvod, proč ji nyní všichni uctívají jako svatou. 

--- 
Dodatek: „Příběh Sudamy byl velmi dojemný. Nikdy jsem neviděl Swamiho vyprávět příběh s tolika emocemi. Všichni v místnosti plakali... To je něco, na co se budu snažit každý den meditovat." - Matthew, Švýcarsko

Žádné komentáře: