středa 6. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou – kapitola 7.


5.8.2014 Swamiji probral kapitolu 7 Bhagavad Gíty, s názvem: Jnaana Vijnaana Jóga.

Druhá skupina šesti kapitol se zabývá povahou Nejvyšší Bytosti (Para-Brahmanu) a Jeho uctíváním, označeným termínem "bhakti" (milující oddanost). To samé učení bude shrnuto později v kapitole 18, ve verších 46-54.

V kapitole 7 říká Šri Krišna, že On je Nejvyšší bytostí a objektem meditace. Že On je vlastníkem a vládcem všech věcí, živých i neživých.

Obecná témata v kapitole:
  • Bůh je příčinou všech věcí.
  • Definice hmoty a ducha. 
  • Nejvyšší duch je základem všeho. 
  • Kdo hledá Boha? 
  • Bůh může být viděn, zobrazen v jakékoli požadované formě uctívání.
Zkrácený komentář Swamijiho:
3.
manuṣyāṇāṃ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām-api siddhānām
kaścin mam vetti tattvataḥ

(Mezi tisíci lidmi možná jeden usiluje o dokonalost; dokonce i mezi těmi, kteří se snaží o dokonalost, může Mne znát pouze jediný; a mezi těmi, kteří Mne znají, pravděpodobně jen jeden Mne skutečně zná.)

Zde chválí lidi, říká, jak skvělé je, narodit se jako člověk. Protože tato schopnost dosažení Pána, toto vědomí Boha, uvědomění si touhy po Něm, uvědomit si Jej, žádné jiné bytosti tuto volbu nemají. 

Málokdy je někdo obdařen takovým darem poznání Boha. Řekl, že jedině lidé to mohou udělat, dokonce ani bohové, dévové, kteří na jiné úrovni plní svou dharmu, své povinnosti, nemohou říci, oh dnes jsem unaven, budu trochu odpočívat. Ne, víte, dévové, vězte, jsou vázáni jejich povinností. Nemohou říci, oh dnes neudělám nic, budu sedět a meditovat o Pánovi. Ne, jsou vázáni jejich povinností, nemohou. 

Dévové nemohou - Indra nemůže jen tak říct: „Odcházím, víte, dnes zastavím mraky a déšť a budu sedět a meditovat o Pánovi, ne? Nemohou, jsou vázáni jejich povinností, jsou vázáni jejich dharmou, takže se nemůžou posunout kupředu na úrovni realizace. I přesto, že mají velkou moc, jsou na velké úrovni, jsou ve vysokých lokách, nemohou usilovat o realizaci Boha.

---
Dodatek: 
"Každá kapitola je krásná svým vlastním způsobem. Mám rád/a příběhy, o kterých Swamiji hovoří, protože ilustrují skutečné prožitky toho, co bylo řečeno Arjunovi." - Savatri, Maďarsko

Žádné komentáře: