neděle 17. srpna 2014

Krishna Janmasthami.


Když začnete zpívat Božská jména, aby se vám Pán projevil, musíte také něco prokázat. Samozřejmě, že všechno se děje skrze Jeho milost, nic se neděje prostřednictvím vaší milosti. Dokonce i pohyb, i to že mluvím, je jen díky Jeho milosti, že je to možné. Ale tím, že člověk má mysl, budete muset prokázat, že opravdu chcete tuto mysl pustit. Takže, zpíváním Jeho Božských jmen Jej začnete volat. Čím více Jej budete volat, tím více se naladíte na jeho melodii, vaše staré já se stává menším a menším, až jen Jeho milost začne prosvítat skrze vás. Je to velmi jednoduché..."

Například, když začnete zpívat jméno Krišny... ze začátku se budete cítit z toho unaveni, víte. Budete cítit Oh, co se to děje? Proč  neposlouchá?" 
Ve skutečnosti to vše jsou různé vlastnosti, které se probouzejí, jak vidíte, i to mít na Něj vztek, protože Ho budete chtít. 

Stejně tak, nakolik budete po Něm toužit, 
On bude toužit po vás mnohem více. 

Řekněme, že máte depresi nebo si řeknete: „Ok, modlím se, víš, ale on neposlouchá." a to se děje, víte, ale ve skutečnosti to je Maya, jeho hra. Když se sám neukáže, toužíte po Něm mnohem více. Samozřejmě, můžeme o tom mluvit, můžete o tom v mysli přemýšlet, ale když jste v tom, je to úplně jiné..."


---
Krishna Janmasthami, oslava narození Pána Krišny se Sri Swamim Vishwanandou, začíná ve Shree Peetha Nilaya dnes večer o 22 hodině...

Žádné komentáře: