pátek 15. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 15.


13. srpnu 2014 Swamiji probral kapitolu 15 Bhagavad Gíty, s názvem: Purushottama jóga. 

Kapitola 15 se zabývá jógou sjednocení s Nejvyšší Bytostí. Krišna se projevuje jako všemocný, vševědoucí a všudypřítomný. 
Krišna také popisuje symbolický strom (představující hmotnou existenci), který má své kořeny v nebi a listy na zemi. Vysvětluje, že tento strom by měl být useknut "sekerou oddělení", poté člověk může dosáhnout osvobození. 

Obecná témata v kapitole: 
• Stvoření je jako strom vytvořený silou Máji. 
• Jak useknout strom připoutání a dosáhnout spásy. 
• Vtělená duše je poživatelem. 

Výňatek komentář Swamijiho: 
20.
iti guhyatamaṃ śāstram 
idam uktam mayā'nagha 
etad buddhvā buddhimān 
syāt kṛtakṛtyaśca bhārata 

(Skrze Mne byla řečena ta nejtajnější shastra, 
ó hříšný. Znát je zcela, je třeba zdokonalovat se v pochopení a být úspěšný v nejvyšším slova smyslu, 
ó Arjuno.) 

/Pozn.: shastra=soubor pravidel/ 

Tady Bhagavan Krišna říká: „Nechci prozradit Sebe hloupým nebo hříšným lidem. Jen ti, kteří mají božské ctnosti uvnitř, Mne mohou zahlédnout. Mohou být blízko Mne, mohou se těšit z Mého doprovodu, ale ne všichni, jen pár z nich." Tady Bhagavan říká, že je to On, všemohoucí Bůh sám, dávající pravé poznání zdokonalující sebe, rozpoznat Ho všude a ve všem co člověk dělá. Dokonce i když vykonáváte své normální povinnosti, které vám byly svěřeny Jím samotným. Uvědoměním si této pravdy, že cokoli děláte, ať jste kdekoli, kdokoli jste, je to vše Pán sám. Povznesete se nad Máju, jakmile se probudí pravé poznání, bude vám dána sebe-realizace, bude vám dáno Ho vidět za všech okolností. 

Bhagavan říká, že ten, kdo Ho bude vnímat všude, On je ten, kdo má plnou kontrolu nad oddaným a skrze různé líly, prostřednictvím různých zábav, které přijímá pro každou jednotlivou osobu, má každý z nich s Ním svůj vlastní osobní vztah. Projevuje se v určitých aspektech pro tuto osobu, a to je to, čím způsobí, že láska roste. Láska k Bohu a láska ke všem. Když milujete Boha skutečně, vidíte Pána všude. 

--- 
Dodatek: „Dnes Swami otevřel myšlenku vztahu duše k Bohu. On v podstatě řekl, že je tělo a věčná duše, ale za duší spočívá Krišna sám. Vysvětlil, že bhakta, skrze lásku, kterou má pro Boha, může dosáhnout konečného, které leží i mimo duši." - Senthilnathan, Srí Lanka

Žádné komentáře: