úterý 12. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 13.


11. srpna Swamiji probral kapitolu 13 Bhagavad Gíty, s názvem: Kshetrakshetrajna jóga. 

V závěrečných 6 kapitolách, hlavní témata podrobněji zkoumaná jsou: základní povaha Prakrti (hmotné přírody) a Jivátmanu, a základní rysy cesty karmy (akce), jńána (poznání) a bhakti (oddanosti) a způsoby provádění těchto cest. 
V kapitole 13 se Arjuna ptá, za účelem dozvědět se o Pánu více. Arjuna říká Krišnovi, že nyní, když viděl Krišnovu vesmírnou podobu, chce jít hlouběji do tajemství Boha. Krišna pak vysvětluje Arjunovi co je hmota a co je duch, co je tělo a co je duše. 

Obecná témata v kapitole: 
• Teorie tvoření. 
• Bůh může být popsán v podobenstvích, a žádným jiným způsobem. 
• Víra samo o sobě může vést k osvobození. 
• Atributy ducha. 

Zkrácený komentář Swamijiho: 
 8. 
jyotiṣām api tajjyotis 
tamasaḥ param-ucyate 
jñānam jñeyaṃ jñāna-gamyam 
hṛdi sarvasya viṣṭhitam 

(On je světlo všech světel a svítí nade vší temnotu naší nevědomosti. On je poznání a předmět poznání. Sídlí v srdcích všech.) 

On ukazuje, že povinností člověka je uvědomit si Božství v sobě a dosáhnout ho. Což znamená, že cokoli v životě děláte, je jen službou Jemu, dosáhnout Ho. Takže to je důvod, proč jsem řekl: „Dělejte svoji dharmu." Když děláte vaši dharmu, řádně jste ji přijali, sladíte se s tímto poznáním. Když se naučíte přijímat život, cokoli vám Bůh v životě dává z celého srdce, to je předmětem poznání, které vám Bůh dal, abyste dosáhli dokonalosti. Když přijmete to, co vám On v každém okamžiku dává, uvidíte, jak snadné to je. 

On sídlí v srdcích lidí. I když je Pán přítomen všude, vše je Jeho projevem, ale srdce člověka je jiná realita, je kvalitnější než jakýkoli jiný Jeho projev. V srdci lidí Jeho světlo svítí mnohem více. Srdce člověka je projevem Boha, to je to, kde ho člověk může cítit, setkat se s Ním, mluvit s Ním. To tedy znamená, že srdce, které je uvnitř těla, je jedinečné, a to je to, čím je lidská bytost vyjímečná

 --- 
Dodatek: „Bylo to doposud skvělé. Swami v podstatě opakuje stejné pravdy, pokaždé ale zabalené v jiném obalu. Zpráva je mít klidnou mysl, říci sám sobě, že jste duše a ne tělo, a že Bůh dělá vše. Opakování je naprosto nezbytné, protože my si potřebujeme připomínat znovu a znovu. Naším cílem je jen pamatovat si a praktikovat v našem každodenním životě to, co nás učí. "- Shez, U.K.

Žádné komentáře: