středa 6. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 6.


4.8.2014 Swamiji probral kapitolu 6 Bhagavad Gíty, s názvem: Dhyaana Jóga.

V kapitole 6 Krišna hovoří o tom, jak člověk musí neustále soustředit mysl a intelekt, nocí i dnem na Boha. Je nejvyšší milenec, On je ten, ke kterému musí  člověk nasměrovat svůj život. 

Obecná témata v kapitole: 
  •  Karma jogín se také zříká věcí. 
  •  Mysl je jak přítel tak i nepřítel. 
  •  Techniky meditace. 
  •  Umístění neúspěšného jogína. 
Zkrácený komentář Swamijiho: 
 42.
 athavā yoginām eva 
 Kule bhavati dhīmatām 
 etaddhi durlabhataraṃ 
 loke janma yadīdṛśam

(Nebo se může narodit v rodině moudrého jogína, takové narození je vskutku vzácné v tomto světě dosáhnout.)

Zde milostivý Pán říká, že  nezaujatý člověk se rodí v rodině jogínů. Kdokoli praktikuje duchovnost - vaše děti jsou vysoké duše, nejsou jen běžné duše. Vzhledem ke své praxi jste se stali těmito paprsky světla, a také pro tuto touhu po Božství jsou vaše děti  také velkými dušemi. 

"Takové narození je vskutku vzácné v tomto světě dosáhnout", protože obvykle se člověk narodí  ke světu připoután. Kolik lidí se skutečně narodí v rodině, kde jsou vedeni na duchovní cestu? Zde Krišna hovoří také o vašich dětech. Dáte-li jim dobré duchovní vzdělání, pokud jste sami duchovní, pomáhá jim to, aby postoupily směrem k uvědomění si Boha. 

Zde Krišna dále říká, že to je velmi vzácná příležitost, odevzdat se Guruovi. Takže v takovém narození, když jste našli Satgurua,  udělejte vše pro to nenechat to být. Sláva a milost dosažení lotosových nohou Mistra, obdržení rad a služby Mistrovi, je velmi vzácnou příležitostí. A takové narození je vzácné získat. Člověk nemůže docenit obrovskou hodnotu takového narození. 

---
Dodatek: „Swamiji dal dnes spoustu pěkných podobenství. To nám umožňuje dát do souvislosti to o čem mluví, mnohem jednodušeji. Podobnost kterou dal dnes o mysli, jak je jako voda, protože kopíruje tvar do kterého ji dáte; cítím souvislosti. Pomáhá mi to uvědomit si, že bychom měli soustředit mysl na Boha a ne na jiné věci." - Andrew, USA

Žádné komentáře: