úterý 5. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 3.


1.8.2014 Swamiji probral kapitolu 3 Bhagavad Gíty, s názvem: Karma jóga

Krišna vysvětluje, jak karma jóga, tj. plnění předepsaných povinností, ale bez připoutanosti k výsledkům, je vhodným postupem.

Obecná témata v kapitole: 
  • Proč by měl člověk sloužit druhým? 
  • Pomoc jeden druhému je první přikázání tvůrce.
  • Lídři by měli jít příkladem.
  • Dva nepřátelé na cestě k dokonalosti (libosti a nelibosti).
Zkrácený komentář Swamijiho: 
20.
karmaṇaiva hi saṃsiddhim 
āsthitā janakādayaḥ 
loka saṅgraham-evāpi 
saṃpaśyan kartum arhasi 

(Skutečně, samotnou karma jógou, Janaka a jiní dosáhli dokonalosti. Tedy, měli byste jednat s ohledem na blaho světa.)

Krišna, řekl: Podívejte, existovali velké duše, velké osobnosti v tomto světě, kteří dělali své povinnosti, aniž by byli k nim připoutáni. Vezměte si například Janaku - otce Síty - vykonával své královské povinnosti, ale nebyl ke svým činům připoután a neměl žádné osobní cíle." Zde řekl Arjunovi: Probuď se můj drahý! Musíš pokračovat v plnění svých povinností, jako všichni tito velcí hrdinové, tito velcí světci. Oni dosáhli dokonalosti v jejich skutečném životě. Nemusíte mít na to deset životů, pouze jeden život. Potřebujete k tomu jen úplné odevzdání, musí tam být ochota odevzdat se! Pokud tito lidé dosáhli tohoto stavu, je také možné pro vás, abyste toho dosáhli."

Mahavatar Babaji poskytl kriyu pro realizaci, pro vás,  dostat se ze stavu pouhého bytí člověkem do Božského stavu. Krišna, s ohledem na blaho světa, řekl: Arjuno,  stále zde vidíš rozdíly. Stále vidíš svou činnost jako oddělenou, vidíš, že Bůh je od  tebe oddělen. Nechci, abys viděl, že Bůh je od tebe oddělen! Chci, aby sis uvědomil, nejen viděl, ale uvědomil si, že každá tvoje akce,  to jsem Já, kdo to dělá."
Je to Narayana, Krišna sám, kdo dělá tuto akci! Mějte to na paměti! Umožněte to mysli vidět! Rozpomeňte svou mysl! 
Toto je vaše sádhana: připomínat si neustále, že Bůh dělá vše skrze vás. Dokud tato mysl nepřekoná sebe a nezmění se zcela, neustále si to připomínejte! 
Soustřeďte svou mysl neustále na Božství, během japy, takže každý dech, který dýcháte - dýcháte 21.600 krát za den - je připomínkou Božího daru. Připomínejte si, že je to On, cíl života. Tak dlouho, dokud máte stále tuto ego identitu, udržujte mysl neustále si to připomínající.

  ---
Dodatek: Swami pokaždé mluví o Bohu z jiného úhlu pohledu. Dokonce i když to nepochopíte z jedné strany, pokud se soustředíte, uslyšíte to jiným způsobem, který můžete pochopit. Neustále udržuje pozornost, tok a energii vysoko. Bylo to velmi příjemné." - Michelle, Rakousko

Žádné komentáře: