neděle 17. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 18.

15 srpna 2014 Swamiji probral kapitola 18 Bhagavad Gíty, s názvem: Mókša Sannyaasa jóga.

V kapitole 18 Krišna hovoří o cestě úplného odevzdání se. Cestě k dosažení Boží milosti a úplném opuštění minulosti. Krišna vysvětluje, že cokoli člověk dělá s postojem odevzdání se, a plní své povinnosti s plnou láskou, stane se svobodným. „Zaměřte svou mysl na Mne, buďte Mi oddáni, uctívejte Mne, pokořte se přede Mnou a musíte ke Mně přijít sami. Slibuji vám to jistě, protože jste mi drazí." (18.65) 

Obecná témata v kapitole: 
• Tři typy víry. 
• Pět příčin konání. 
• Cesta odevzdání se je konečnou cestou k Bohu. 
• Nejvyšší služba Bohu a nejlepší charita.
• Milost Gíty.
• Jsou zapotřebí znalosti i činy. 
• Karmické spoutání a svobodná vůle. 

Výňatek komentáře Swamijiho: 
67. 
idaṁ te nātapaskāya 
nābhaktāya kadācana 
na cāśuśrūṣave vācyaṃ 
 na ca mam yo'bhyasūyasi 

(Nikdy nesmí být toto sděleno člověku bez sebekázně, ne člověku, který není oddaný, a ne tomu, který neslouží; také ani tomu, který pohrdá a znevažuje Mne, když jsem usídlen v lidském těle.) 

Tady Bhagavan Krišna říká: „Nedávejte toto poznání lidem, kteří nevěří, pro nevěřící to nebude mít žádný efekt. Nemá smysl dávat tyto hluboké znalosti, kterými osvobodí sebe, někomu, kdo není připraven, kdo není očištěn, nemá víru v Boha. Pro ně, jen to uslyší a nebude to mít na ně žádný vliv." Pokud nejsou připraveni, nebudou rozumět ničemu, co Bhagavan říkal. „Ne člověku, který není oddaný." Tady Bhagavan říká: „Dejte to bhaktovi." Mělo by to být hlavním cílem pro oddanou duši: přemýšlet, neustále meditovat, mluvit o tom, co Pán řekl. Člověk musí studovat a pít tento nektar. Zde Bhagavan říká: „Ne člověku, který neslouží, který nedělá tato duchovní cvičení." Bloudí světem vlevo-vpravo, vlevo-vpravo, připoutáni ke všemu, berou si něco zdarma odtud, odtamtud - pro ně, nebudou nikdy schopni pít tento nektar samotný, do hloubky, neporozumí ničemu. Tak proč byste měli dávat perly sviním? To je to, co řekl Kristus: „Nedávejte perly sviním. Co budou dělat? Budou po nich šlapat, neznajíc jejich hodnotu." Zde Bhagavan Krišna připomíná Arjunovi to samé: „Nedávej své znalosti nikomu, kdo není oddaný, ne člověku, který neslouží." Protože zde je služba velmi důležitá, pomoc, kterou poskytujete, jaké ctnosti člověk má, je velmi, velmi, důležité. 

To je důvod, proč mu striktně řekl: „Dej je člověku, který je připraven." Protože toto poznání osvobozuje člověka od koloběhu zrození a smrti. Dokonce pokud, jakmile uslyšíte celou Gítu - Bhagavan ujistil, že kdokoli uslyší, byť jednou, celou Gítu, a myslí se snaží porozumět, ti budou v tomto životě svobodní. To je tajemství Gíty. 

Zde Bhagavan Krišna řekl Arjunovi, jak důležité to je, tyto znalosti. Jak důležité je plně vstřebat to, co mu řekl. Mít k němu úctu, sloužit Mu, protože není nikdo jiný než On.


--- 
Dodatek:
„Opravdu jsem si užil poslední kapitolu, protože poté, co byly dány všechny tyto pokyny Arjunovi, o tom, jak Ho dosáhnout, a některé věci zní docela obtížně, Krišna nabídl tento milosrdný závěrečný verš o tom, že vše, co potřebujete udělat, je mít víru. Zapomeňte na všechno jiné, když vše ostatní selže, jen poslouchejte Gítu a vložte svou víru v Boha, a všechny nečistoty budou odplaveny. Tento závěrečný akt Božího milosrdenství je to, co jsem si z toho vzal."- Gerald, Keňa

Žádné komentáře: