pátek 1. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 2.

31. července 2014 Swamiji probral kapitolu 2 Bhagavad Gíty, s názvem: Saamkhya Jóga.

Kapitola 2 je jakoby krátkým shrnutím celé Gíty, týká se témat jyaana jóga, karma jóga a bhakti jóga, které jsou vysvětleny podrobněji později.

Hlavní témata probraná v kapitole:
  • Arjuna mluví proti válce.
  • Učení Gíty začíná. 
  • Atma je věčné, tělo je dočasné. 
  • Smrt těla a převtělování duše.
  • Pán Krišna připomíná Arjunovi jeho povinností jako bojovníka. 
  • Védy se zabývají jak materiálními, tak duchovními aspekty života. 
  • Nahlédnutí do karma jógy. 
  • Nebezpečí nekontrolovaných smyslů. 
  • Dosažení míru a štěstí prostřednictvím kontroly smyslů a sebepoznáním.
Zkrácený komentář Swamijiho:
14.
mātrā sparśās tu kaunteya
śītoṣṉa sukha-duḥkhadāḥ
āgamāpāyino’nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

(Vztah smyslů a objektů, ó synu Kunti, dává chlad a teplo, potěšení a bolest, přechodné věci, které přicházejí a odcházejí, snášej je, Ó Arjuno.)

Mātrā znamená smysly a sparśās kontakt - kontakt smyslů. Cokoli je v kontaktu se smysly, v kontaktu s myslí - teplo, zvuk, dotek, barva, chuť a vůně: ty jsou produktem smyslů. Teplo a chlad, potěšení a bolest tam jsou neustále. Takže kdokoli věnuje pozornost vně, smyslovým orgánům, smyslovým objektům, je vázán dualitou. A člověk si nebude vědom této velikosti, věčnosti duše. Protože, pokud je mysl stále zaměřena na omezení, člověk je chycen do pasti duality. A odtud vzniká chlad, teplo, radost a bolest. Takže toto zažívání duality přináší také radost, smutek a tak dále. 

Pán Krišna zde říká Arjunovi „Překonej radost a bolest. Jdi ven z tohoto dramatu a připomínej si, že jsi věčný." Znovu a znovu Krišna opakuje totéž - věčnost duše – připomíná mu - víte, někdy musíte opakovat něco někomu desetkrát, aby jste to dostali. A mysl je taková. Dokud si nezvykne na určité skutečnosti, snadno zapomene a skáče kolem.

Jste zde svědky, jste skvělými svědky. A pouze když to poznáte, jste skvělým pozorovatelem, pak můžete pozorovat život a být od něj stranou. Ne součástí toho!


---
Dodatek:
„Nemám slov. Hluboké poznatky dané Swamim v kapitole 2 mi umožňují poznat, že se musíme soustředit na Boha po celou dobu. Musíme si neustále připomínat, že Bůh je ve všem." – Dakshesh, Polsko

Žádné komentáře: