středa 6. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 5.


3.8.2014 Swamiji probral kapitolu 5 Bhagavad Gíty, s názvem: Karma Sanyaasa jóga.

V kapitole 5 Pán hovoří s Arjunou o oběti a odevzdání, o zřeknutí se, ale stále vykonávání svých povinností, s postojem naprostého odevzdání se Božství. 

Obecná témata v kapitole: 
  • Oboje, karma jóga i dhyaana jóga, vedou k Bohu.
  • Cesta sebepoznání.
  • Další znaky osvícené osoby.
  • Cesta oddané meditace a rozjímání.
 Zkrácený komentář Swamijiho: 
29.
 bhoktāraṃ Yajña tapasāṁ 
sarva loka maheśvaram 
suhṛdam sarva-bhūtānām 
jñātvā Mam santim-ṛcchati 

(Znajíc Mne jako poživatele všech obětí a askeze, jako nejvyššího Pána všech světů, jako přítele každé bytosti, člověk dosáhne míru.)

Poznejte realitu, Boha, duši všech bytostí. Protože je to Bůh sám, kdo existuje v podobě bohů, brahminů, světců, mudrců. Je to stejný Pán, který je přítomen v postižených a v těch sklíčených. On je ten, kdo přijímá oběti a bohoslužby. Zde je Pán líčen jako přítel, "drahý", ten, který slouží Bohu a vidí Boha ve svém vlastním Já a všude. Říká: Ten, kdo si je vědom Boží přítomnosti všude, ve všem co člověk dělá - který pomáhá postiženým, kdo dělá charitu, kdo uvolňuje utrpení - věz, že ten slouží mně, všeprostupujícímu".

Krišna zde ukazuje Arjunovi, každému: „Můj příteli, můj drahý. Jako oddaný jsi také oddaným, ale jsi také můj drahý přítel a já se o tebe postarám." A v této "péči "není sobecký motiv. Zatímco u Kuruovců, Durjódhanovo přátelství bylo založeno pouze na jeho vlastním osobním zisku. 

Je to řečeno v Bibli, že opravdový přítel je ten, kdo může dát svůj život za své přátele. To je důvod, proč Pán směřuje Arjunovi: Ach můj drahý příteli, jsem tu pro tebe, pro tvou spásu! Dávám ti Dhyaana Jógu: jak se soustředit, jak se zaměřit, jak dělat tvou kriyu. Mohu ti říkat každý den: Dělej svou kriyu! Dělej svou kriyu! Dělej svou kriyu! Ale já to nemůžu udělat. Musíš vyvinout toto první úsilí, musíš to udělat! Prosím Arjuno, dělej svou kriyu. Tím budeš vnímat Mne jako Pána v hloubi svého Já. Neuvidíš žádný rozdíl a dosáhneš nejvyšší blaženosti. A jakmile dosáhneš jednou této nejvyšší blaženosti, nic se tě nedotkne. Nic z vnějšku tebou nemůžete pohnout.
---
Dodatek: „Pro mne je nejkrásnější vidět, jak Pán zjevuje sám sebe krok za krokem Arjunovi. Cítím se velmi šťastná, že mám milost slyšet komentáře dané Swamijim." - Gauri, Německo

Žádné komentáře: