úterý 26. srpna 2014

Gayatri yagna se Sri Swamim Vishwanandou.

Minulý měsíc byl ve Shree Peetha Nilaya jedním z nejslibnějších. Osmnáct dnů kurzu Bhagavad Gíty a Krishna Janmashtami, jak lépe zakončit tyto oslavy, než yagnou, věnovanou Božské Matce jako Gayatri Devi. Nabízením své lásky Božství, stejně jako odevzdáváním negativních vlastností, které zakrývají srdce, byla Gayatri yagna skutečně povznášející událostí.


Gayatri yagna začala v 10 hodin zpěvem Guru Stotram. Je důležité si uvědomit, že Guru je uctíván jako první, protože díky milosti Gurua, se Božství stává automaticky přístupným. 
Bylo tam pět kuntů pro obětování, každý byl veden Swamim nebo Swamini. Během vyvolávacích obřadů, prováděných současně se Swamim Vishwanandou, působili jako orchestr s jejich dirigentem. 
Všichni, kdo se zúčastnili, absolvovali kola u jednotlivých kuntů, a každý mohl nabízet i do největšího kuntu, který se nacházel před oltářem, se Sri Swamim Vishwanandou. 
Oltář byl nádherně nazdoben. Gayatri Devi sama byla nazdobena třpytivými drahokamy a oblečením živých barev. Prostor kolem ní byl také barevný, s nádhernými květy, jako jsou sezónní slunečnice. 
Jakmile yagna probíhala nějakou dobu, začal plnit stan kouř a byly otevřeny různé části na pomoc vyvětrat vzduch, ale i přesto, že se ze stanu vyvalily mraky kouře, kvalitní kouř vyčistil prostor a byl dokonale dýchatelný. 
V průběhu yagny si Gayatri mantra žila vlastním životem. Zpíváním maha-mantry v tradičním védském rytmu, a zpěvu ve více moderní stylu, nikdo nepocítil, že by se opakovala, mantra zůstala živá a svěží po celý obřad.
 

„V hinduismu je 300 milionů Božstev. A všechna tato Božstva mají bij mantru. Bij mantra je síla, Shakti, obsažená v mantře. Je to posvátný prvek mantry, který dodává energii. A v Gayatri Mantře je kombinace všech 300 milionů bij manter všech Božstev."
Sri Swami Vishwananda (výňatek z Just Love 3).


Tím, že shromáždění oddaní zpívali Gayatri mantru jednohlasně, by mělo být zřejmé, že tato "oběť" přinášela benefit pro všechny lidi, ať už přítomné nebo chybějící. Síla Gayatri mantry není lidské mysli známa, ale může být zažívána a poznávána pouze skrze srdce. 
Když lidé opustili Ašrám a vraceli se domů, vezli velké požehnání, které jim bylo předáno od Bhagavana Krišny, Gayatri Devi, Mahavatara Babajiho a Sri Swamiho Vishwanandy. Tím, že převzali stejné světlo z Gayatri yagny, všichni se vrhli zpět do světa, a žehnali všechny, kteří s nimi přicházejí do kontaktu, ať už přímo, či nepřímo. 
Taková je povaha našeho vlastního Já, jsme toto světlo, my jsme tato láska, a pouze při touze po dosažení Božství, naše srdce hoří tímto věčným plamenem. Vzácné je doba, kdy člověk má tuto možnost navždy být pohlcen extatickou láskou, nikdy neustávající, stále živou a novou. Otevřete vaše srdce Bohu, otevřete srdce lásce, než bude příliš pozdě, protože jednoho dne se tělo, ve kterém svítí světlo, změní na popel.
Jai Gurudev. Karan

Žádné komentáře: