neděle 10. srpna 2014

Bhagavad Gíta a taneční daršan.

Ano, existuje mnoho druhů daršanů... v pátek večer lidé, kteří byli přihlášeni na zrušené daršany a přijali pozvání Sri Swamiho Vishwanandy k účasti na kurzu Bhagavad Gíty po 19 hodině, obdrželi zvláštní požehnání.

Jak řekl mnohokrát: „Neexistují žádné náhody." Takže určitě tam byli lidé, kteří chtěli upřímně ve svém srdci dostat příležitost poslouchat Ho, jak vysvětluje Gítu, ale z různých důvodů se nemohli do kurzu zapsat. Proto Sri Swami Vishwananda splnil jejich přání a přivítal je slovy: „Jai Gurudev všichni! Pro všechny, kteří přišli právě teď, jsme u verše 34, kapitoly 10, Gíty. Takže skrze milost Pána budete mít devět veršů. To je dobře! Budete profitovat z těchto devíti. Bhagavan Krišna řekl: „Ten, kdo slyší i jen jeden verš z jedné kapitoly, bude mít dobrou punya (zásluhu)." I když vám to nedává moc smysl, stačí nést Pána Krišnu ve vaší mysli, odevzdat se nohám Gurua, cítit svým srdcem a budete z ní profitovat. I když vaše mysl to nebude chápat, zavřete oči a absorbujte to."

Po svém komentáři dal Sri Swami Vishwananda další zvláštní požehnání zpěvem bhajanů a nadšeným tancem se všemi!A na konci akce, po Gíta Aarti, skrápěl všechny svými nesčetnými požehnáními lásky a milosrdenství, prostřednictvím několika minut tiché meditace.

Dodatek:
Byla to nádherná noc, nádherný večer! Je to pro mne poprvé (co poslouchám Gítu). Takže jsem plakala po dobu dvou hodin (smějíc se). To je vážně úžasné! A dnes v noci to určitě bude stejné."-  Cliven, Cudrefin, Švýcarsko.  

Když jsem viděla, že daršan byl zrušen a že bych mohla přijet na Bhagavad Gítu, byla jsem tak šťastná, když jsem přijela a uviděla Svamiho, protože jsem Ho chtěla vidět celý měsíc. A poslouchat ho mluvit o Bhagavad Gítě, to je velký dar, který nám dává!" - Roshnee, Štrasburk, Francie.

Žádné komentáře: