sobota 9. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 8.


6. srpna Swamiji probral kapitolu 8 Bhagavad Gíty, s názvem: Aksharabrahma Yoga. 
V kapitole 8 Šri Krišna poskytuje detailní popis jistých principů a cvičení, které byly probírány v dřívějších kapitolách. Také hovoří o různých typech Pánových oddaných. 

Obecná témata v kapitole: 
  • Teorie reinkarnace a karmy. 
  • Jednoduchá metoda uvědomění si Boha. 
  • Dosažení spásy meditací na Boha v době smrti. 
  • Vše v tvoření je cyklické. 
  • Dvě základní cesty odchodu. 
  • Transcendentální poznání vede ke spáse. 

Zkrácený komentář Swamijiho: 
27. 
naite sṛtī pārtha jānan 
yogi muhyati kaścana 
tasmāt sarveṣu kāleṣu 
yoga-yukto bhavārjuna 

(Jogín, který je zná není uváděn v omyl, v jakoukoli chybu, a proto buď po celou dobu v józe, ó Arjuno.) 

Bhaktové se neoslabí připoutáním se k omezením. Proto buď za všech okolností v józe, znamená to, že po celou dobu si neustále připomínají Jeho, ve všem co dělají. Jsou zcela ponořeni do Jeho lásky, tento jogín, tento bhakta, tento oddaný není dotčen těmito světskými radostmi, je zcela odpoután. Pro ně, přebývající ve světě, víte, používají to co mají ve prospěch a pro službu Pánu. Ale jsou zcela nepřipoutáni k čemukoli, takového oddaného nemohou oslabit. 

Tak pro takového oddaného, pro takového bhaktu, nic z venku je neovlivní. Žádné materiální vlastnictví, žádná posedlost, iluze, nic. Jen jedna věc je ovlivní a to láska k Bohu. A když se zcela dostnou pod vliv této lásky k Bohu, zcela onemocní Jeho láskou, úplně, každá část těla bude napadena Jeho láskou. Budou mít jen jeden virus, bude s nimi konečný virus, a to je milovat Jeho. Kyž Ho vidí, dělají vše s přístupem, že před nimi neustále tančí, pro takového bhaktu, oni jsou skutečnými jogíny. 

--- 
Dodatek: „Dnešek byl jedním z nejkrásnějších dnů, protože Pán nám říká, že v posledním okamžiku života, pokud myslíte na mne, dosáhnete mne. Doufejme, že skrze milost Gurua toho každý z nás může dosáhnout." - Deep, Indie

Žádné komentáře: