středa 27. srpna 2014

Symbolika bílého koně a jeho jezdce.

Swami říká...

Ano, Písma hovoří o tom stejném koni. Je pravdou, že Bible hovoří o příchodu Krista. Bhagavatam říká, že přijede Kalki Avatár. A samozřejmě, Korán hovoří o návratu Mohameda. Zde vidíme jednotu, podobnost. I když je to ze tři koutů světa, neustále můžete vidět podobnost Písem. Všechna hovoří o příchodu jedné bytosti, jedoucí na bílém koni, přinášející spravedlnost, mír, povznášející lidstvo. Zde vidíte, že všichni mluví o stejné osobnosti, jiným způsobem, ale ve skutečnosti to je jeden. Muslimové ho nazývají Mohamed, indové mu říkají Kalki Avatár a křesťané ho nazývají návrat Ježíše Krista. Ale ve skutečnosti to je stejná bytost. 


A kdy přijede? Až všichni opravdu probudí tuto čistou lásku uvnitř sebe. Až si všichni uvědomí čistou lásku, pak přijde. Ve skutečnosti přijdou, když si uvědomíte vaše vlastní Já. Probudí se ve vašem srdci. Ne tak ohromně, aby byli viděni z vnějšku. Ale projevují sebe v srdci člověka. Můžete tomu říkat realizace, realizace Boha nebo dosažení lotosových nohou Pána. Odhalí Sebe - Pán zjeví sebe každé osobě, která se mu zcela odevzdala. Pán není vázán časem, tak jak o tom lidé přemýšlí. Lidé si myslí: „Dobře, teď je doba Dwapara Yuga nebo Satya Yuga nebo Treta Yuga nebo nyní Kali Yuga". Ale Pán není vázán časem, jak myslí lidé. On je mimo čas, je Pánem času. On je Pán Manvantara, je samotným Pánem času. Takže to je důvod, proč se projevuje v srdci člověka. 

Bílá je čistota. Kůň symbolizuje něčí jednostranně zaměřenou mysl. Zaměření mysli. Když je mysl zaměřena, když je mysl pod kontrolou. To je to, co říká Gíta: „ovládejte smysly". A smysly, v Bhagavad Gítě, když vidíte Krišnu jedoucího na bitevním poli, drží v rukou otěže pěti koní. Každý kůň symbolizuje jeden smysl. Tak řekl: „kontrolujte smysly", ale poslední je mysl! Mysl není počítána jako jeden ze smyslů. Vzhledem k tomu, že je hlavní, protože všechno je mysl.


Tak tady vidíte Kalki Avatára, ovládajícího samotnou mysl. Když se mysl stane jednostranně zaměřenou k jednomu cíli - k jedné metě - pak Pán zjevuje sebe. Tedy kůň symbolizuje jednostranně zaměřenou mysl, zaměření, a ovládání smyslů. Takže, když je ovládnuta mysl, když jsou kontrolovány smysly, pak se probudí čistá láska. Pak se Pán projeví v srdci člověka.

Žádné komentáře: