sobota 30. srpna 2014

Hanuman Chalisa Bhasya Sri Swamiho Vishwanandy.

Během oslav Hanuman Jayanti 2014 ve Shree Peetha Nilaya, Sri Swami Vishwananda předával nadčasovou moudrost Hanuman Chalisy, chvalozpěvu sepsaného ke chvále Pána Hanumana, jednoho z největších Pánových bhaktů. 

Zde je výňatek komentáře Swamijiho, z knihy Hanuman Chalisa Bhasya, která přináší plný komentář. Nahrávka je k dispozici také v podobě (double) Cd - Hanuman Chalisa Bhasya. 

  
verše 25-26 
Nāsai Roga Hare Saba Pīrā 
Japata Nirantara Hanumata Vīrā 
Sankata Ten Hanumāna Churāvai 
Mana Krama Bachana Dhyāna Jo Lāvai 

„Veškerá nemoc a bolest je vymýcena, statečný Hanumane, neustálým opakováním Tvého jména. Uvolňuješ z utrpení ty, kteří si Tě připomínají v myšlenkách, slovem i skutkem."


Myšlenky, slova a skutky. Myšlenky jsou z mysli, slova jsou z těla a skutky jsou z duše. Takže kdokoli si Jej připomíná a zpívá Jeho jméno, dokonce ani nemoci a bolesti se nemohou přiblížit. 
To neznamená, že člověk neonemocní. To neznamená, že člověk nebude mít bolesti. To neznamená, že člověk nebude mít trápení. Přijdou, ale to, jak je člověk pojme, se bude lišit. V případě, že si osoba libuje v bolesti a neustále jí vzdává slávu, bolest se stane velmi silnou! V případě, že osoba vzdává hold trápení nebo žalu, nikdy nebude svobodná. Protože živí mysl stejným trápením. Živí mysl stejnou bolestí, takže bolest se stává dvojnásobnou, z dvojnásobné se stává 4 krát větší, z 4 krát větší 6 krát větší. Stává se větší a větší a větší! Jak bude člověk mít klid? Nebude! To je důvod, proč je zde řečeno: zpíváním Tvého jména, soustředěním se na tu mantru, se zapomíná všechno ostatní, zapomíná se na bolest vně, zapomíná se na nemoc, zapomíná se na chorobu nebo problém. Je-li mysl čistě zaměřena na Pánovo jméno nebo jméno Anjaneyi, nezbude tam žádný prostor pro další věci, aby se děly nebo klíčily. 
Ale pokud vás to baví, pak budete zasaženi bolestí, smutkem a nemocí. Když je mysl zaměřena na Pána, nepřiblíží se. I když přijde, nebudete ji krmit. Jakmile přijde, udělá svou očistu a zmizí. Nebudete k ní připoutáni. Nebudete na ni viset, nebudete držet její nohu, křičíc: „Nech mě, nech mě, nech mě!" Nemůžete se držet vašeho problému a žádat o to, aby odešel. Nemůžete se držet své bolesti a nemoci a říkat: „Nech toho! Nech toho!" Musíte vidět, že na tom visíte. Ve své mysli na tom visíte a měli byste se pověsit na nohy Pána! Měli byste se držet jména Pána! Tak jsou tělo, mysl a duch svobodny! Tak jsou myšlenky, slova a skutky čisté!

Žádné komentáře: