čtvrtek 28. srpna 2014

Ze Satsangu Sri Swamiho Vishwanandy v Bari.


Sri Swami Vishwananda nám vypráví, jak byla pýcha Pánduovců  rozdrcena Krišnou: 

Během Mahábháraty žil muž, který chtěl tuto velkou válku pozorovat. Vydal se na horu poblíž bitevního pole, Kurukšétry, a z ní měl dobrý výhled na vše, co se dělo. Jelikož si mysleli, že se jedná o zvěda, vyslali vojáka, aby ho zajal a připravil o hlavu. Než zemřel, muž se pomodlil ke Krišnovi: „Pane Krišno, jen jsem chtěl vidět Tvou lílu, to bylo mé jediné přání. Proto jsem se vypravil na tu horu, abych viděl Mahábháratu.“ Krišna tam přišel, zvedl hlavu, požehnal ji a položil ji na sloup. Pak se vrátil do boje. 
Když válka skončila, všichni Kuruovci byli mrtví, zabiti Pánduovci. Ti byli plni pýchy, pro vítězství nad touto ohromnou armádou a silnými nepřáteli. Krišna je zavedl ke sloupu, ze kterého se dívala stále živá hlava. Krišna se hlavy zeptal: „Ty jsi pozoroval celou válku. Prosím, řekni nám, co jsi viděl?“ 


Pane, uvidět Tvou lílu bylo tím největším požehnáním. Byl jsi to jen Ty na obou stranách a nad oběma armádami se otáčela Tvá sudarshana čakra.“ „To vše je Bůh, kdo koná vše, co se ve vašich životech stane. Prána Šakti je chléb života.“

(překlad: Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: