středa 20. srpna 2014

Krišna Janmasthami se Sri Swamim Vishwanandou.

Během oslav Krišna Janmashtami ve Shree Peetha Nilaya Sri Swami Vishwananda řekl: 


„Po poslechu Gíty, po 18 dnů, jste si uvědomili, že Krišna je sám Nejvyšší, který se projevil. Nebyla jiná doba, kdy by se Pán projevil ve své plné kráse, se všemi svými vlastnostmi. I když předtím přišlo mnoho avatárů, přesto tam stále nebyl plný projev Pána, jako Bhagavan Krišna, který přišel oblečen normálně, jako každý, choval se jako normální člověk. Bala Líla, kterou hrál během svého dětství ve Vrindávanu, je nejsladší ze všech. Když člověk pije tento nektar Bala Líly, uvědomí si, že každý člověk má s Ním určité spojení, srdce každé osoby po Něm touží. A stejným způsobem, nakolik vaše srdce touží po Něm, On také touží po vás. V těchto 18 dnech kurzu Gíty jste si uvědomili, že chce mít  s každou osobou osobní vztah. V posledních verších poslední kapitoly Gíty vysvětlil tento „bhav“. Když se láska probouzí uvnitř, je to pro každého odlišné: někteří milují Boha jako služebníka, někteří budou milovat Boha jako milence, někteří budou milovat Boha jako přítele, někteří budou milovat Boha jako rodiče, někteří budou milovat Boha jako Nejvyyšší, konečné. Takže každý člověk má s Ním určité propojení. 
Neustále připomínal, že člověk musí milovat. To je pravá dharma lidské bytosti. Není to o tom hrát hry: „Já jsem lepší než někdo jiný." Ne, jen když má člověk pokoru v srdci, pak budete vědět, co je pravá Láska. Zde se Bhagavan Krišna projevil ve vašem srdci, konajíc Jeho Lílu ve vašem životě. Tak tohle je to, co si musíte neustále připomínat.“ 

Před půlnocí začaly oslavy Gurupujou a paduka abišekamem, následně se dvěma představeními, nabídnutými k nohám Sri Swamiho Vishwanandy: jedno bylo předvedeno skupinou dětí a bylo o projevení se Pána Krišny, druhé bylo předvedeno skupinou oddaných, inspirováno Mahábháratou. 


Swamiji řekl: 
„Bylo krásné vidět děti a také tuto hru Draupadi Vastraharan (svlékání sárí). I když se to zdá velmi agresivní, tak jak se to skutečně stalo, nejkrásnější moment ale je, když pustila sárí. Pak řekla: „Pane odezdávám se Tobě." Je to stejné, jako když zvednete ruce zpívajíc „Nitai Gaura Premananda, Haribol! Odezdávám se Tobě. Přijímám útočiště u Tvých nohou. Nemohu nic dělat sám. Nemohu se spolehnout na své vlastní úsilí, ale spoléhám na Tvé úsilí." Pro bhaktu, který je odevzdán Jemu, milostivému Pánu - nemusíte se o nic starat. O každý krok vašeho života, se postará On. V okamžiku, kdy to pustíte - saranagati, to je to slovo, které znamená útočiště u lotosových nohou Pána - On se o vás postará. On na vás dohlédne. Donese vás tam, kde máte být. 

Když studujete Gítu, jste povzneseni. Probudí se bhakti uvnitř vašeho srdce, a pouze v případě, když se probudí bhakti uvnitř, pak se probouzí víra. Arjuna se ptal Krišny: „Jak mohu změnit mysl?" Bhagavan řekl: „No, musíš mít víru." Víra je vrozená ve vašem srdci samém. Máte ji, každý ji má! A spoléhajíc na tuto víru, budete schopni Pánu důvěřovat. Budete schopni Ho milovat. Budete schopni dělat vaši sádhanu. Budete moci milovat tak, jak miluje On. Tak tohle je to, co Bhagavan vysvětluje v této scéně, která byla právě teď předvedena. 
Jako kdo chcete být: jako Kuruovci nebo Pánduovci? Vzroste-li vaše tamasic guna, vzrůstá pýcha a arogance a zahubíte sebe. Ale pokud jste pokorní, jste čistí ve svém srdci, když jste plni lásky, pak jste jako bhaktové, kteří jsou odevzdaní Pánu. Takže věříte v Pána, věříte v jeho vedení, máte důvěru, že je s vámi po celou dobu. Takže v důsledku tohoto spočívání v sattvické kvalitě, člověk dosáhne duchovního těla, člověk dosáhne realizace Boha. A to je slib, který Bhagavan sám dal, když řekl: „Ten, kdo se Mi odevzdá, dám jim Sebe." Vy jen uděláte jeden krok, poběží k Vám! A je tolik bhaktů, kteří se vzdali Pánu, s hlubokým vědomím, že je to On, kdo činí vše. Při spoléhání zcela na Jeho Milost a Lásku,  uvidí člověk realitu." 


Po půlnoci provedl Swamiji puju a abišekam k Pánu Krišnovi v podobě Bala Krišny a Ladoo Gopal, následovaný árati. Oslavy skončily několika hodinovou bhajan a kirtanovou taneční párty, plnou Božského požehnání a chutného prasadu. 

Prem Se Bolo Sri Krišna Bhagavan Ki... 
Jai Jai Jai !!! 
Prem Se Bolo Sri Swami Vishwananda Ki...
Jai Jai Jai !!! 
--- 
Dodatek: 
„Byla to velmi krásná párty, oslavující narozeniny Krišny. Byl to čas zpěvu, čas tance a čas výtečného prasadu. Energie byla nádherná a intenzivní. Dotklo se mne to hluboce, zažít práci Sri Swamiho Vishwanandy a práci zdejších lidí, kteří opravdu slouží, pomáhají zvyšovat energii lidstva a Matky Země."- Daniela, Ubatuba, Sao Paulo, Brazílie

Žádné komentáře: