úterý 12. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 11.


9.srpna 2014 Swamiji probral kapitolu 11 Bhagavad Gíty, s názvem: Vishvaroopa Darshana jóga.

V kapitole 11 si Arjuna přál přímo zažít neomezenou slávu Pána Narayany - Nejvyššího Brahmanu, který je konečným cílem všech, kteří praktikují bhakti jógu. Krišna ve svém nekonečném milosrdenství odhalil svou pravou podobu Arjunovi.

Obecná témata v kapitole:
• Vize Boha je konečným cílem hledajícího.
• Pán Krišna ukazuje svou kosmickou podobu.
• Člověk nemusí být připraven nebo oprávněn Boha vidět.
• Arjuna se bojí vidět kosmickou podobu.
• Modlitby Arjuny ke kosmické podobě.
• Boha je možné vidět skrze oddanou lásku.


Zkrácený komentář Swamijiho:
25.
daṃṣṭrā-karālāni ca te mukhāni
dṛṣṭvaiva kālānala sannibhāni
diśo na jāne na labheca śarma
prasīda deveśa jagannivāsa


(Když se dívám na Tvá ústa, hrozná mnoha kly ničení, Tvé tváře jako ohně smrti a času, ztratil jsem pocit směrů a nenacházím klid. Obrať Své srdce k milosti, ó Bože bohů! Útočiště všech světů!)

Arjuna se vyjadřuje ve stavu hlubokého úžasu a utrpení, šťastný a zmatený současně. Prosí Pána Krišnu, aby se nad ním smiloval. „Obrať své srdce k milosti", řekl, „Smiluj se nade mnou. Nemohu zpracovat tuto Tvou kosmickou podobu, která je před mýma očima." Tím prosí Krišnu: „Prosím, můj Pane, odstraň tuto hroznou kosmickou podobu z mých očí."

Velmi často lidé žádají věci, které si myslí, že budou pro ně dobré, a pak, když to mají, nevědí, jak s tím zacházet. Tak podobně se to děje v každodenním životě. Źádáme věci, aniž bychom věděli, co žádáme, co přijde. Vzpomínám si, někdo se mne ptal: „Ach, víš, chci si uvědomit sám sebe hned." Ptal jsem se té osoby: „Víš co žádáš?" On řekl: „Ano, vím." Tak jsem řekl: „Dobře! Když víš co žádáš, nechť tě Bůh tím požehná." A v tom okamžiku se jeho život otočil vzhůru nohama, všechno se otočilo, plakal: „Nechtěl jsem toto, trpím." To je důvod, proč není dobré žádat. Pokud opravdu chcete žádat, žádejte Boha o Jeho lásku a v tom je vše plně zaručeno, všechny záruky jsou uvnitř.

---
Dodatek
„Každý den je zvláštní svým vlastním způsobem a dnešek se mi líbil moc. Když Swami mluvil o kosmickém podobě, snažila jsem si to představit, ale bylo to nemožné." - Lilavati, Polsko

Žádné komentáře: