úterý 12. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 12.


10. srpna Swamiji probral kapitolu 12 Bhagavad Gíty, s názvem: Bhakti jóga.

V kapitole 12 Pán Krišna oslavuje cestu oddanosti Bohu (bhakti jógu). Krišna vysvětluje, že bhakti jóga je nejjednodušší a nejlepší cestou k následování.

Nejvyšší Pán řekl: Shledal jsem nejlepšími jogíny ty, kteří jsou (žádostivi být) navždy spojeni se Mnou, kteří mají nejvyšší víru a kteří Mne uctívají a kteří zaměří svou mysl ke Mně.

Obecná témata v kapitole:
 • Má člověk uctívat osobního nebo neosobního Boha?
 • Důvody pro uctívání osobní formy Boha. 
 • Čtyři cesty k Bohu.
 • Karma jóga je nejlepší způsob.
 • Atributy oddaného.

 • Zkrácený komentář Swamijiho:
  2.
  mayyāveśya mano ye māṃ
  nitya-yuktā upāsate 
  śraddhayā parayopetās-te 
  me yuktatamā matāḥ

  (Ty, kteří našli svou mysl ve Mně a při neustálém sjednocení, posedlí nejvyšší vírou, hledají Mne, shledávám být nejdokonalejšími ve spojení s jógou.)

  Zde Bhagavan říká, konečnou a nejdokonalejší formou jógy je mít tuto touhu po Pánovi, mít tuto lásku k Pánovi, tuto úctu k Němu. Skrze ni člověk najde velké potěšení naslouchat Jeho slávě, připomínajíc si Ho japou, neustálým zpíváním Jeho Božských jmen, a tím roste víra.
  Je to jako potrava pro víru a mysl spočívá a je vstřebána (v Božství). Vidíte, udržet něčí vlastní úsilí je velmi obtížné, není to tak jednoduché, musíte být proto velmi silní. Ale jestliže čověk spočívá a odevzdá se Pánu a věří v Něj, On se postará o blaho bhakty a ponese ho.

  Bhagavan Krišna říká: „Mám formu a mám jméno a ten, kdo zná mé jméno a mou formu, neustále si připomínajíc a zpívajíc Má jména, a majíc Mou formu uloženu hluboko do mysli, jemu odhalím sebe. A to je ta největší jednota, protože jsem odhalil sebe sama v rámci svého vlastního Já.  ---
  Dodatek:
  „Dnes Swami diskutoval o kráse bhakti jógy. Vysvětlil, že to je skutečně jednoduché, ne jednoduché, ale prosté. Nemusíte umět nic zvláštního, nemusíte být ničím zvláštním, není tam velké tajemství. Musíte jen být šťastní a v lásce." - Pratab, Chorvatsko

  Žádné komentáře: