úterý 19. srpna 2014

Příběh dojičky.

Při probírání Bhagavad Gíty, kapitoly 15, vyprávěl Sri Swami Vishwananda následující poučný příběh…

Každý den nosila dojička mléko bráhmanovi, který žil na druhé straně řeky. Dívka přicházela velmi často pozdě a bráhman ji plísnil. Dívka se bránila a vysvětlovala, že musí každé ráno čekat na loď, aby se dostala přes řeku.
Řekl jí: „Proč nepřeběhneš po vodě?" 
„Ach, drahý bráhmane", odpověděla dívka, „nevím, jak to udělat, jsem příliš hloupá!" 
Bráhman dal dojičce mantru a řekl: „Recituj tuto mantru s Božím jménem a pak můžeš přes řeku přejít". 
Od  toho dne tam bylo mléko každý den včas.


Po čase se bráhman divil a následoval jednoho rána dívku na cestě domů. Když přišel k řece, uviděl dívku uprostřed řeky, přecházet po vodě. Byl šokován! Křičel a mával na ni! Dívka se otočila a vykřikla: „Pojď sem ke mně - musím dál." 
Ale bráhman nemohl chodit po vodě - neměl potřebnou víru - všechna jeho studia a jeho znalosti mu nepomohli! Ćlověk potřebuje stoprocentní víru v Boha, pouze tak Ho dosáhnete!

Žádné komentáře: