Modlitby - Mantry

Před začátkem darshanu obětujeme růžové lístky Guruovým padukám. Během této ceremonie úcty a oddanosti zpíváme Shri Guru Stotram. Modlitba ke Ganéšovi zahajuje celé dění:

3 x OM
Ganesha Prayer

Om Vakratunda Mahákáya

Suryakoti Samaprabha
Nirvignam Kurume Deva
Sarvakáryeshu Sarvadhá

Ty se zkrouceným chobotem a impozantním tělem

s leskem a světlem miliónu sluncí
veď mě stezkou bez překážek nebo zábran urovnej cestu ve všem co dělám pokaždé a věčně 
Překlad: Uma

Shri Guru Stotram
Akhanda Mandalákáram
Vyáptam Yena Charácharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem,
jenž člověku vyjeví božské Jsoucno,
které obklopuje a proniká pohyblivé a nehybné
 
 Agnána Timirán Dhasya
Gnánán Janashalákayá
Chakshur Unmeelitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem, jenž
obkladem očních kapek vědomí otevírá oči tomu,
koho oslepila nemoc neznalosti

Gurur Brahmá Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshvaráh
Guru Sákshát Param Brahma
Tasmai Shri Gurave Namaha
Věz, že Guru je sám Brahma. On je Vishnu. On je také Shiva.
Věz, že je Nejvyšší Brahman, vzdej svou hlubokou úctu
tomuto nedostižnému Guruovi

Stávaram Jangamam Vyaptam
Yatkinchit Sacharácharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem, jenž dokázal realizovat Jeho,
kterého prostupuje tento celý svět,
živý a neživý, pohyblivý a nehybný

Bábáji Vyápi Yatsarvam
Trailokyam Sacharácharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem, jenž dokázal realizovat Jeho,
který prostupuje jako vědomí tři světy,
s jejich pohyblivými a nehybnými objekty.

Sarva Shruti Shriroratna
Virájita Padámbujah
Vedántám Bujasúryo Yas
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem,
jehož podoba září klenotem Vedanty
a který je sluncem, jež přivádí lotus Vedanty k rozvětu.

Chaitanyah Sháshvatah Shánto
Vyomátíto Niranjanah
Bindunáda Kalátítah
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem jenž je svrchovaný duch,
věčný, vyrovnaný a čistý; On, který je nad étherem, dál než
Bindu, Náda a Kala – subtilní aspekty mystické slabiky 'Om'.

Gnána Shakti Samárúdha
Tattva Mála Vibhúshitah
Bhukti Mukti Pradátá Cha
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem, jenž je zakotven
ve znalostech a síle, který je ozdoben girlandou vědomostí
a který uděluje obojí, blahobyt a osvobození.

Anekajanma Samprápta
Karma Bandha Vidáhine
Átma Gnána Pradánena
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem, jenž předává žákovi
oheň sebepoznání a spaluje jeho karmická pouta
jež nahromadil po mnoha životech

Shoshanam Bhava Sindoscha
Gnápanam Sára Sampadah
Guroh Pádodakam Samyak
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před božským Guruem,
jehož milostí dokonale vyschne oceán Samsáry
(pomyslné existence) a umožní člověku realizovat
nejvyšší blahobyt

Na Guroradhikam Tattvam
Na Guroradikam Tapah
Tattva Gnánát Param Nasti
Tasmai Shri Gurave Namaha
Není vyšší skutečnost nežli Guru,
hlubší pokání nežli služba Guruovi a nic vznešenější, než realizace.
Zdravím tohoto božského Gurua!

Mannátah Shri Jagannátah
Madguruh Shri Jagadguruh
Madátmá Sarva Bhútatmá
Tasmai Shri Gurave Namaha
Skláním se před Božským Guruem.
On, můj Pán je Pánem univerza.
On, mé jáství je jástvím univerza

Tvameva Matá Cha Pitá Tvameva
Tvameva Bandush Cha Sakhá Tvameva
Tvameva Vidhyá Dravinam Tvameva
Tvameva Sarvam Mama Devadeva (2x)
Ó Pane! Ty jsi moje matka a Ty jsi můj otec;
Ty jsi můj příbuzný a můj přítel;
Ty jsi má znalost a můj blahobyt;
Ty jsi mé všechno ve všem, Ó Pane Pánů. 
(Překlad: Uma)

Při darshanu Šrí Swámího Vishwanandy zpíváme Árati, které komponoval jeden z jeho oddaných jako dar pro svého Gurua. Toto je jeho text:


Árati – Guru Vishwananda
Ánanda Mangala Karu Árati
Hari Guru Santa Ki Seva // (2)
Prema Dhari Mandira Para Ávo (2)
Sundara Sukuda Levá
Ánanda … (2)
Mere Ángane Tulasi Ni Kiyáro (2)
Saligrám Ki Sevá
Ánanda … (2)
Arasatha Tíratha Guruji Ke Charan Me (2)
Máta Pitá Ki Sevá
Ánanda … (2)
Santa Mile To Mahá Sukha Páve (2)
Guruji Mile To Mevá
Ánanda … (2)
Kahe Pritam Tere Bhaktajanoke (2)
Hari Ke Jan Hari Sevá
Ánanda … (3)

Zpěvy (modlitby) na konci daršanu
Tvaméva Mátá Cha Pitá Tvaméva
Tvaméva Bandhušča Sakhá Tvaméva
Tvaméva Vidjá Dravinam Tvaméva
Tvaméva Sarvam Mama Déva Déva 2x
Ty jsi matka, Ty jsi otec, Ty jsi bratr, Ty jsi přítel.
Ty jsi poznání, Ty jsi hojnost (bohatství).
Ty jsi pro mne vše, ó Bože Bohů
Asató Má Sat Gamajá
Tamasó Má Džjótir Gama
Mritjór Má Amritam Gama
Óm Šánti Šánti Šántihi
Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm
Veď mne od neskutečného ke skutečnému,
veď mne od temnoty ke světlu,
veď mne od smrtelného (pomíjivého)
k nesmrtelnosti.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu 3x
Óm Šánti Šánti Šántihi
Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm
<Óm Šrí ………………………………….ki Jai!!!
Om rnamada rnamidam
Púrnát Púrnamudačjaté
Púrnasja Púrnamádája
Púrnamévávašišjaté
Óm Šánti, Šánti, Šántihi.
Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm
To (neprojevené absolutní jsoucno) je
dokonalé (plné).
To, co pochází z něj (projevený svět) je
dokonalé (plné).
Z dokonalosti (plnosti) povstává dokonalost (plnost).
Je-li dokonalost (plnost) odebrána z dokonalosti (plnosti),
zůstává dokonalé (plné).
Vzdávám poctu Guruovi

Árati - Gurupurnima 2009
Překlad: z knihy J. Mazánka "Mantry" (sanskrtská slova jsou přepsána foneticky) 

Lingáshtakam – 8 veršů k oslavě Shiva Lingamu

Brahma Murári Surárchita Lingam
Nirmala Bháshita Shóbita Lingam
Janmaja Dukha Vináshaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
který milují Brahma, Vishnu a další Bohové.
Který je chválen v čistých a posvátných proslovech
a který ničí koloběh narození a smrti

Devamuni Pravarárchita Lingam
Káma Dahana Karunákara Lingam
Rávana Darpa Vináshaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
ničitelem tužeb, kterého zbožňují dévové a mudrci,
který je neskonale soucitný
a který tlumí Rávanovu pýchu

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kárana Lingam
Siddha Surásura Vandita Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
který je hojně pomazaný rozmanitými parfémy
a voňavkami, který zvedá sílu myšlenky,
podněcuje světlo rozlišování a jemuž se koří
Siddhové, Surové i Asurové

Kanaka Mahámani Bhúshita Lingam
Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam
Daksha Suyajna Vináshaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
ničitelem Dakshových obětin, 
který je dekorován pestrými ozdobami
okrášlený různými drahokamy a rubíny
a který rudě září girlandou hadího Pána,
jež ho ovíjí

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Hára Sushobitha Lingam
Sanchitha Pápa Vináshaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
který je pomazaný šafránem a santálovou pastou,
dekorovaný lotusovými girlandami
a který odstraní nahromaděné hříchy

Devaganárchita Sevitha Lingam
Bhávaír Bhakti Bhirevacha Lingam
Dinkara Koti Prabhákara Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
jenž je uctíván zástupem bohů v ryzích myšlenkách
plných víry a oddanosti a jehož
nádhera se rovná milionu sluncí

Ashta Dalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Kárana Lingam
Ashta Darindra Vináshaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
ničitelem veškeré nouze a strádání
v Jeho osmi aspektech, který je původem celého Stvoření
a který stojí na osmiplátkovém lotusu

Suraguru Suravara Pújita Lingam
Suravana Pushpa Sadárchitha Lingam
Paramparam Paramátmaka Lingam
Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam
Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,
který je nadsmyslová bytost a nejvyšší Já
uctívaný všemi Súry a jejich učitelem (Brhaspathi)
nesčíslnými květinamy z nebezkých zahrad

Lingáshtakam Idam Punyam
Yeh Pathet Shivasanidhou
Shivaloka Mavápnothi
Shivena Sahamodathe
Kdokoliv zpívá tento posvátný oktet Lingamu
za svaté přítomnosti Pána Shivy,
ten dospěje nakonec do světa Shivy
a bude Jeho společníkem


(Překlad: Uma 
Pozn.: K překladu do českého jazyka byl použit anglický podtext ze souboru "Prayer Book" vydaný Bhakti Margou.)
(Shiva příznivý den: pondělí)
Shiva je jedním ze tří základních Božstev Hinduistického pantheonu. Další dva jsou Brahma a Vishnu. Jeho jméno znamená 'příznivý', nakloněný. Má moc vyhladit nebo zničit. Je ideálem prostoty (bezelstnosti) ve tvém životě a nezávislosti na světských objektech. Bývá též nazýván Mrithyunjaya - vítěz na smrtí - viz též

Mahamrithyunjaya Mantra
Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Uruvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Mamritat
Uctívám tříokého Jednoho (Shivu), plného vůně,
který udržuje při životě všechny bytosti.
Kéž mne osvobodí od smrti po věčnost,
stejně jako je oddělena okurka od svého stonku
(Překlad: Jiří Mazánek, zveřejněný na jeho CD Mantry 2)
---

Šiva Aarti

Jai Shiv Onkara Har Shiv Onkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Arddhagni Dhara.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Sláva Tobě, Ó Šivo! Sláva Tobě Ó Omkaro! Nechť  Brahma, Višnu a společnost dalších bohů, včetně velkého Pána Šivy, mne zbaví mých utrpení!

Ekanan Chaturanan Panchanan Rajai,
Hansanan Garudasan Vrishvahan Sajai.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam:
Absolutní bytí, skutečné bytí, vědomí a blaho, hraje role všech tří bohů - Brahmy, Višnu i Šivy. Jako Višnu má jen jeden obličej, jako Brahma čtyři a jako Šiva pět. Potěší pohledem všechny kdo jej spatří. Jako Brahma dá přednost hřbetu labutě jako svému místu, jako Višnu  se rádo usídlí na hřbetě Garudy (velký mytologický orel - vozidlo Pána Višnu), a jako Šiva učiní posvátného býka svým vozidlem; vše je připraveno. Ó Velký Pane, modlím se, abys mne zbavil mých utrpení!

Do Bhuj Char Chaturbhuj Das Bhuj Te Sohai,
Tinon Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohai.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Jako Brahma používáš dvě ruce, jako Višnu čtyři a jako Šiva (Dashabaahu) deset, z nich všechny vypadají nesrovnatelně nádherně. Jakmile Tě spatří obyvatelé všech tří sfér, tak jsou neustále nadšeni. Ó velký Pane Ómkaro, modlím se, zbav mne mých utrpení.


Akshaymala Vanmala Mundmala Dhari,
Chadan Mrigmad Sohai Bhale Shashi Dhari.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Jsi, Ó velký Pane Ómkaro, oblečen ve věnce z rudrakši, dále z lesních květin, třetinou z lebek; tvé čelo, lesknoucí se v měsíčním svitu voní santalovou pastou a pižmem. Modlím se, zbav mne mých utrpení.


Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Ó velký Pane Ómkaro, Tvé tělo je oblečeno v bílou  a žlutou hedvábnou látku a v tygří kůži, zatímco tvými společníky jsou vojska skřítků,  bohové jako Brahma  a božští věštci jako Sanaka.
Modlím se, zbav mne mých utrpení.

Kar Men Shreshth Kamandalu Chakra Trishooldharta,
Jagkarta Jagharta Jag Palankarta.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Ó velký Pane Ómkaro, v jedné ze svých paží držíš kamandalu (nádobu žebráků na vodu) a v další trojzubec; přinášíš radost všem, ničíš veškerou úzkost  a držíš celý svět.
Kéž bys mne zbavil všech mých útrap!

Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka,
Pranvakshar Ke Madhye Yah Tinon Eka.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Ignoranté (nevědoucí a hloupí) znají Brahmu, Višnu  a Šivu jako tři individuální božstva, ale oni jsou všichni nerozlišitelně sliti v jedinou mystickou slabiku „ÓM“.
Modlím se, zbav mne mých utrpení.


Trigun Shiv Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Manvanchhit Phal Pave.
Om hara hara Mahaadevaa...

Význam: Swami Shivananda říká „ Ten kdo recituje toto Aarti k Pánu tří gun - sattva, radžas a tamas - dosáhne naplnění touhy svého srdce.“
Ó velký Pane Ómkaro, kéž bys mne zbavil všech mých útrap.
(Překlad: Rohini)
---


ÁRATI

Om Jaya Jagadisha Hare
Swami Jaya Jagadisha Hare
Bhakta Janon Ke Sankata (2x)
Kshana Me Dúra Kare
Om Jaya Jagadisha Hare

Jo Dhyáve Phala Páve
Dhukha Binase Mana Ká
Swami Dhukha Binase Mana Ká
Sukha Sampatti Ghara Áve (2x)
Kashta Mite Tana Ká
Om Jaya Jagadisha Hare

Máta Pitá Tuma Mere
Sharana Grahun Main Kisakí
Swami Sharana Grahun Main Kisakí
Tuma Bina Aura Na Dúja (2x)
Ashta Karun Me Kisaki
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Púrana Paramátma
Tuma Antarayami
Swami Tuma Antarayami
Parabramha Parameshwara (2x)
Tuma Sabke Swami
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Karuná Ke Ságara
Tuma Pálana Karatá
Swami Tuma Palana Karatá
Main Sevak Tuma Swami (2x)
Kripá Karo Bharatá
Om Jaya Jagadisha Hare

Tuma Ho Eka Agochara
Sabake Pránapati
Swami Sabake Pránapati
Kissa Vidhi Milun Dayámaya (2x)
Tumako Main Kumatí
Om Jaya Jagadisha Hare

Dínabandhu Dukha Hartá
Tuma Rakshaka Mere
Swami Tuma Rakshaka Mere
Karuna Háta Barháo (2x)
Sharana Pará Tere
Om Jaya Jagadisha Hare

Vishaya Vikára Mitháo
Pápa Haro Deva
Swami Pápa Haro Deva
Shraddha Bhakti Barháo (2x)
Santana Ki Sevá
Om Jaya Jagadisha Hare

Tana Mana Dhana Kuch Hain Tera
Swami Saba Kuch Hain Tera (2x)
Tera Tujhko Arpana (2x)
Kya Láge Merá
Om Jaya Jagadisha Hare

Om Jaya Jagadisha Hare
Swami Jaya Jagadisha Hare
Bhakta Janon Ke Sankata (2x)
Kshana Me Dúra Kare
Om Jaya Jagadisha Hare

Om Jaya Jaya Jagadisha Hare.............

Aarti

18. února 2011, na konci Satsangu ve Steinu, Švýcarsku nám Sri Swami Vishwananda přiblížil text Aarti. Poté, co skončily všechny závěrečné modlitby, zodpovědel nečekaně poslední otázku následujícími slovy:
Podívejte se, když vezmete Aarti, které jsme právě zpívali, tak je v něm všechno vysvětleno:

Ananda Mangala Karu Aarti, Hari Guru Santa Ki Seva
Nechávám kroužit Boží Světlo a uctívám to Světlo, které je ve všech světcích stejně jako v mém Guruovi a které pronikne veškerým omezením nevědomosti.
Prema Dhari Mandira Para Avo
Tvá Láska mě přitahuje k Tvému chrámu, který je vlastně Hridaya chrámem (Chrám srdce)...přitahuje mě to k mému srdci. Tvá láska způsobuje, že k Tobě přicházím. Jsem k Tobě přitahován tak jako včela, která letěla dlouhou dlouhou cestu, aby nasbírala med v květu lotusu.
Zatímco žába skáče a nezná sladkost, která je skrytá v květu.
Sundara Sukuda Leva
Přicházím, abych nasbíral med míru a blaženosti.
Mere Angane Tulasi Ni Kiyaro
Před mým domem stojí svatá bazalka. Tulsi, svatá bazalka, je považována v hinduismu za velmi posvátnou. To není ta bazalka, kterou tady jíte. Náleží však ke stejné rodině.
Saligram Ki Seva
Stejným způsobem jakým pronáším modlitbu ke svaté bazalce...víte, v Indii uvidíte před každým domem malý květináč s rostlinou Tulsi. Nevím , jestli jste si toho v Indii všimli. Když přijdete do nějaké vesnice tak ji najdete před každým domem. Každý hinduistický dům to tak má, dokonce na Mauriciu to má každý hinduistický dům.
My Tulsi uctíváme. Proč? Protože v ní vidíme příklad oddanosti. V ayurvédě je Tulsi silně působící medicína, která léčí četné nemoci. Mnoho ayurvedských přípravků obsahuje Tulsi a kravský hnůj a také kraví moč.....
Saligram je Mahavishnu, Narayana. V tomto řádku tedy říkáme:
Tím, že uctíváme Tulsi a Saligram – Gurudev...je to stejné, myslíme stále na Tebe, neboť toto je Tvůj pravý aspekt, a sice být Božský a současně ukázat, že jsi oddaný. Tulsi a Saligram patří k sobě.
Saligram, kámen...jako pro Shivu, tam je to Shiva -Lingam, stejně tak zastupuje Saligram Mahavishnua.
Arasate Tirathe Guruji Ke Charan Me
Arasathe znamená osmdesátsedm. Ze 108 posvátných míst – Tiran znamená poutník - ze 108 posvátných míst nalezne člověk 87 u nohou Gurua. Zbývající jsou mimo. Takže 87 poutních míst člověk „navštíví“, když se jednoduše oddá u nohou Gurua.
Mata Pita Ki Seva
Služba Guruovi je totéž jako služba matce a otci.
Santa Mile To Maha Sukha Pave
Sant znamená svatý. Když potkáme světce, jsme požehnáni dobrem....
Guruji Mile To Meva
...ale když potkáme svého Gurudevu, tak obdržíme mnohem víc. Meva znamená věčné blaho, t.zn. víc než všechno...
Kahe Pritam Tere Bhakta Janoke
Ó, Pane Sri Hari, Narayana, Mahavishnu, pritam – lidé, Tvoji zbožňovatelé (Bhakta) říkají....
Hari Ke Jan Hari Seva
...služba člověku je služba Bohu. Služba lidstvu je služba Narayanovi.

To je všechno o Guru Bhakti (Oddanost Guruovi). O službě Mistrovi.
V Gítě je psáno: Duše světce, duše Mistra jsem vlastně Já (Krishna). Jsem Duše Gurua. Krishna o Sobě praví: V různých obdobích přijdu v podobě učitelů, svatých, abych vedl lidi, zvláště, když Dharma začne upadat....Mistři a světci jsou Moje Duše.
Žiji v nich, tak jako oni žijí ve Mně. Ztělesňuji se v nich, abych pomohl lidstvu.
Tak, tohle tedy vyjadřuje Aarti.
Jay Gurudev."

(Překlad: Uma)