pondělí 23. srpna 2010

Zpěvy (modlitby) na konci daršanuTvaméva Mátá Cha Pitá Tvaméva

Tvaméva Bandhušča Sakhá Tvaméva

Tvaméva Vidjá Dravinam Tvaméva

Tvaméva Sarvam Mama Déva Déva 2x

Ty jsi matka, Ty jsi otec, Ty jsi bratr, Ty jsi přítel.

Ty jsi poznání, Ty jsi hojnost (bohatství).

Ty jsi pro mne vše, ó Bože Bohů


Asató Má Sat Gamajá

Tamasó Má Džjótir Gama

Mritjór Má Amritam Gama

Óm Šánti Šánti Šántihi

Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm

Veď mne od neskutečného ke skutečnému,

veď mne od temnoty ke světlu,

veď mne od smrtelného (pomíjivého)

k nesmrtelnosti.


Loka Samasta Sukhino Bhavantu 3x

Óm Šánti Šánti Šántihi

Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm

<Óm Šrí ………………………………….ki Jai!!!


Om rnamada rnamidam

Púrnát Púrnamudačjaté

Púrnasja Púrnamádája

Púrnamévávašišjaté

Óm Šánti, Šánti, Šántihi.


Šrí Gurubhjó Namahá Hari Óm


To (neprojevené absolutní jsoucno) je

dokonalé (plné).

To, co pochází z něj (projevený svět) je

dokonalé (plné).

Z dokonalosti (plnosti) povstává dokonalost (plnost).

Je-li dokonalost (plnost) odebrána z dokonalosti (plnosti),

zůstává dokonalé (plné).


Vzdávám poctu Guruovi


Árati - Gurupurnima 2009


Překlad: z knihy J. Mazánka "Mantry" (sanskrtská slova jsou přepsána foneticky)

Žádné komentáře: