středa 11. srpna 2010

Zpěvy při Darshanu Šrí Swámího Vishwanandy: Modlitba ke Ganéšovi a Shri Guru Stotram


Drazí přátelé,

všichni se těšíme na návštěvu Šrí Swámího Vishwanandy v Praze a na nové setkání při Darshanu v DDM 2, dne 25. srpna t.r.

Těm z Vás, kteří prožili již první darshan Swámího v minulém roce, zůstaly možná v živé paměti duchovní zpěvy, modlitby, které se při darshanech se Swámím Vishwanandou zpívají.

Ráda bych tu uvedla texty k hlavním modlitbám s jejich překladem, o který jsem se pokusila :-)

Před začátkem darshanu obětujeme růžové lístky Guruovým padukám. Během této ceremonie úcty a oddanosti zpíváme Shri Guru Stotram. Modlitba ke Ganéšovi zahajuje celé dění:3 x OM

Ganesha Prayer


Om Vakratunda Mahákáya

Suryakoti Samaprabha
Nirvignam Kurume Deva
Sarvakáryeshu Sarvadhá

Ty se zkrouceným chobotem a impozantním tělem

s leskem a světlem miliónu sluncí
veď mě stezkou bez překážek nebo zábran
urovnej cestu ve všem co dělám pokaždé a věčně

Shri Guru Stotram


Akhanda Mandalákáram

Vyáptam Yena Charácharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha


Skláním se před božským Guruem,

jenž člověku vyjeví božské Jsoucno

které obklopuje a proniká pohyblivé a nehybné


Agnána Timirán Dhasya

Gnánán Janashalákayá

Chakshur Unmeelitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem, jenž


obkladem očních kapek vědomí otevírá oči tomu,

koho oslepila nemoc neznalosti


Gurur Brahmá Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshvaráh

Guru Sákshát Param Brahma

Tasmai Shri Gurave Namaha

Věz, že Guru je sám Brahma. On je Vishnu. On je také Shiva.

Věz, že je Nejvyšší Brahman, vzdej svou hlubokou úctu

tomuto nedostižnému Guruovi


Stávaram Jangamam Vyaptam

Yatkinchit Sacharácharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem, jenž dokázal realizovat Jeho,

kterého prostupuje tento celý svět,

živý a neživý, pohyblivý a nehybný


Bábáji Vyápi Yatsarvam

Trailokyam Sacharácharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem, jenž dokázal realizovat Jeho,


který prostupuje jako vědomí tři světy,

s jejich pohyblivými a nehybnými objekty.


Sarva Shruti Shriroratna

Virájita Padámbujah

Vedántám Bujasúryo Yas

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem,

jehož podoba září klenotem Vedanty

a který je sluncem, jež přivádí lotus Vedanty k rozvětu.


Chaitanyah Sháshvatah Shánto

Vyomátíto Niranjanah

Bindunáda Kalátítah

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem jenž je svrchovaný duch,


věčný, vyrovnaný a čistý; On, který je nad étherem, dál než

Bindu, Náda a Kala – subtilní aspekty mystické slabiky 'Om'.


Gnána Shakti Samárúdha

Tattva Mála Vibhúshitah

Bhukti Mukti Pradátá Cha

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem, jenž je zakotven

ve znalostech a síle, který je ozdoben girlandou vědomostí

a který uděluje obojí, blahobyt a osvobození.


Anekajanma Samprápta

Karma Bandha Vidáhine

Átma Gnána Pradánena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem, jenž předává žákovi

oheň sebepoznání a spaluje jeho karmická pouta

jež nahromadil po mnoha životech


Shoshanam Bhava Sindoscha

Gnápanam Sára Sampadah


Guroh Pádodakam Samyak

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před božským Guruem,

jehož milostí dokonale vyschne oceán Samsáry

(pomyslné existence) a umožní člověku realizovat

nejvyšší blahobyt


Na Guroradhikam Tattvam

Na Guroradikam Tapah


Tattva Gnánát Param Nasti

Tasmai Shri Gurave Namaha


Není vyšší skutečnost nežli Guru,

hlubší pokání nežli služba Guruovi a nic vznešenější, než realizace.

Zdravím tohoto božského Gurua!


Mannátah Shri Jagannátah

Madguruh Shri Jagadguruh

Madátmá Sarva Bhútatmá

Tasmai Shri Gurave Namaha

Skláním se před Božským Guruem.

On, můj Pán je Pánem univerza.

On, mé jáství je jástvím univerza


Tvameva Matá Cha Pitá Tvameva

Tvameva Bandush Cha Sakhá Tvameva

Tvameva Vidhyá Dravinam Tvameva

Tvameva Sarvam Mama Devadeva (2x)

Ó Pane! Ty jsi moje matka a Ty jsi můj otec;

Ty jsi můj příbuzný a můj přítel;

Ty jsi má znalost a můj blahobyt;

Ty jsi mé všechno ve všem, Ó Pane Pánů.Na tomto videu obětuje Šrí Swámí Vishwananda okvětní lístky růží při modlitbě k Mahavatáru Babájímu v Jižní Africe, dne 31. 12. 2009. Tento obřad doprovází Modlitba ke Ganéšovi a Šrí Guru Stotram..

Žádné komentáře: