úterý 31. července 2012

neděle 29. července 2012

Který směr je pravdivý, která cesta je pravdivá, kterou bych se měl vydat?

Všechny cesty mají v sobě jistou krásnou pravdu. Všechna náboženství mají jistou krásnou pravdu. Pravdivé je, když věříme, ale to neznamená, že člověk musí být dogmatický. Ve skutečnosti největší pravda je v každém z vás. A tato pravda je, že jste všichni součástí Boha.
Tato pravda je nad všemi náboženstvími a všemi barvami a formami. Jste součástí Boha. Jste Božské dítě. A můžete odrážet Božské světlo.
To je mimo všechna chápání mysli. V této pravdě jsou všichni svobodní, a to je ta pravda, kterou si lidstvo musí vždy připomínat. S pravdou ve vašem srdci, když se otevře, vidí člověk nad rámec toho co mohou vidět fyzické oči. Je tolik krásných květin, tolik krásy pro fyzické oči, ne?

Ale je mnohem krásnější vidět vnitřníma očima. Světlo které svítí skrze všechny tyto květiny, všude okolo vás - to je Pravda.

Každá částice odráží Božské světlo - to je Pravda. A tato Pravda je přístupná každému.

sobota 28. července 2012

pátek 27. července 2012

Máme svobodnou vůli?

Jednou se někdo zeptal svatého "Máme svobodnou vůli?" . Svatý řekl:
"No, máte vůli, ale není svobodná".
"Je na tom jako kráva: kráva je uvázána na laně a je jí dán pouze určitý okruh, aby se mohla otočit. Kráva je svobodná, ale je svobodná jen v určitém okruhu. A takové je to také s vůlí člověka. A zbytek je jen Jeho vůle."
Ale v tomto malém okruhu, s věcmi které se zdají tak velké, se rádi cítíme být větší než kdokoli jiný, ne? Rádi bychom byli ještě větší než je Pán sám.

čtvrtek 26. července 2012

Skrze charitu, skrze službu, skrze lásku...

"Bůh k vám nepřichází jen v krásné podobě.
Přichází vždy, dokonce i jako váš nepřítel. On přijde, protože to je způsob jak vás učí Lásce - milovat bez podmínek."Byla jednou jedna dáma ve Śvýcarsku. Šla po ulici a žebrák ji požádal, aby mu něco dala. Její jediná reakce byla prostě vzít nějaké peníze a dát mu je. V okamžiku, kdy se peníze dotkly žebrákovy ruky, rozplynul se. Když se dívala do očí toho muže, byly jen světlem, na místě zmizel. Velmi často o tomto zážitku mluvila. Možná jste ho od někoho slyšeli.

Tak jako tento, mohu vám vyprávět spoustu příběhů, mnoho skutečností, které vyprávělo mnoho lidí. Skrze charitu, službu, skrze lásku toho tolik zažili. A pokud skutečně chcete zažít ty samé věci - otevřete své srdce a nechte Ježíše pracovat skrze vás, nechte Krišnu ať pracuje skrze vás, nechte Boha působit skrze vás. Díky tomu poznáte jeho Lásku, uvědomíte si, že je stále s vámi a poznáte jak moc vás On miluje a jak moc můžete milovat. Pouze mysl to nemůže pochopit, i slovo láska je prostě nepatrné pro to co můžete dát. Musíte chtít dát, teprve pak může proudit.

středa 25. července 2012

Milost Boží


„Když Guru nebo duchovní učitel na sebe vezme karmu svého žáka, žák se většinou nepromění okamžitě v osvícenou bytost. Často má ještě pořád stejné věci jako předtím: Ať už je to hněv, žárlivost, chamtivost, moc, touha po majetku, touha po jménu a slávě nebo jakou životní situaci si právě vytvořil. Příležitostně dosáhne osoba, jejíž karmu Guru odstranil, bezprostředně osvícení; v tom případě je to skrze milost Boží!“
Swami Vishwananda

úterý 24. července 2012

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

Nedělní modlitby se Swamim Vishwanandou

Ten kdo se díval v neděli ráno na Livestream, mohl vidět Swamiho Vishwanandu při ranních modlitbách v chrámu.

Je to pokaždé neuvěřitelné do jaké energie se člověk ponoří, když je Swamiji tady! - tak nám to prospívá!
A když doma při snídani necháte běžet livestream a jste v duchu u toho, tak můžete určitě také tuto energii cítit.

(Živé přenosy ceremonií v chrámu každou neděli od 9:00- cca.12:00 hod najdete pravidelně zde)

Nebo jednoduše zajít na stránky Bhakti Margy a vlevo nahoře kliknout na TENTO OBRÁZEK-
tutéž možnost máte na pravé straně tohoto blogu.

sobota 21. července 2012

Pozvánka na ....

Večer plný bhadžanů a manter s Dharmanandou
Máme pro vás další milou pozvánku, tentokrát na
úterý 31.7. od 17 hod.
na
společné zpívání,
s hlavním hostem večera Dharmanandou,
vynikajícím hudebníkem ze Springenu.


Některé jeho melodie u nás již takřka zdomácněly (např. Hari Om Tat Sat či Christ, Jesus Christ). Dharmananda je nejen profesionálním muzikantem a žákem Sri Swamiho Vishwanandy, ale také učitelem Atma Kriya Jogy. Hlavní program bude hudebně zaměřen, ale možná bude prostor si také popovídat. Pokud se chcete přidat, je možné si přinést i své hudební nástroje.

Všichni jste vřele zváni…

Místo konání: Centrum „Duho svět“, Pernerova 293/11, Praha 8, (3. patro)
Prosíme, oznamte svou účast na: yadhava@seznam.cz
Děkujeme

Zde si můžete vychutnat krátkou ukázku skladby "Hari Om Tat Sat":a taky zde:


Slova Sri Swamiho Vishwanandy...


„Pouze tehdy, když každý dělá své vlastní poslání,
svou vlastní službu nebo dharmu,
pak vládne dokonalá jednota.“

~


pátek 20. července 2012

U moře


E-karta: Inspirace od Mahavatára Babajího

čtvrtek 19. července 2012

Z lásky ke svému oddanému...

Z lásky ke svému oddanému Pán zapomíná že je Pánem… když Yudishtira uspořádal velkou yagnu, On sám sloužil lidem. Krišna šel a sloužil všem. Poté On sám zvedl listy na kterých jedli, ukazujíc že není rozdílu mezi Pánem a tím uvnitř vás, porušujíc všechny rozdíly v mysli člověka, ukazujíc že On je vázán touto Láskou, která je ve vás. Souhlasil, zapomínajíc že je Pán.

Bůh souhlasil, zapomínajíc že On je Bůh a stal se služebníkem svého oddaného. A taková Láska musí člověka kultivovat, taková Láska, taková oddanost, kterou musí mít volající v srdci. A když máte Jeho, budete mít vše.středa 18. července 2012

Pozvánka na Krišna Retreat.

Během víkendu 10. - 11. srpna se uskuteční Krišna Retreat – seminář věnovaný Krišnovi, se Sri Swamim Vishwanandou.

Kdo se zúčastnil této akce v roce 2007 ve Steffenshofu, ví, jak to bylo úžasné. Swamiji se dostal úplně do Krišnovské nálady - mluvil tak krásně o těch časech, co se tehdy událo a jaké to bylo být s ním - dokonce získal třpyt Krišnovy černo modré kůže!

Akce se uskuteční ve stanu, místa jsou omezena a účastníci si mohou donést svou vlastní sošku pro večerní oslavu.
Cena tohoto semináře je 300 EUR.

Pro více informací a pro registraci klikněte zde .

Nebo volejte na : +49 (0) 6124 605 9000 (mezi 14-17 hod. , úterý-sobota)

úterý 17. července 2012

Já z ega je stále velké…

Dokud nerealizujete sami sebe, Já pocházející z ega je stále velké. To je důvod proč se říká v Písmu: Odstraňte toto Já. Dejte ho Jemu, víte, Pánu, protože dokud si člověk nic neuvědomil, musí neustále připomínat sám sobě, že On je vším. I to, co vnímáte že děláte sami, vážně..., to je On který jedná skrze vás. To je důvod, proč velcí mudrci, když si uvědomili sami sebe, vždy chválí Pána tím, že říkají:
"Pane já jsem vůz, ale Ty jsi ten kdo ho řídí. Já jsem kočár, ale Ty jsi vozataj. Já jsem knot lampy, ale Ty jsi světlo. Já jsem dům, ale Ty jsi jeho obyvatel."

Takže v tomto smyslu člověk úplně překročil lidskou přirozenost, vidouc ve všem pouze Boží práci. V tomto smyslu vidí svět z jiného úhlu pohledu, nikoli stejně jako z hlediska egoistické mysli. Často lidé přicházejí a říkají: "Ach, Svamiji, viděl jsem tuto vizi a tuto vizi." .... Ne, ne, protože lidé se stále chtějí domnívat, že jsou zvláštní v tom co dělají. Velmi často, bez souzení, je vidíte velmi hrdé. "Oh, viděl jsem tohle. Viděl jsem tamto." Ale co to je, pokud to není jen hrdost? Protože když se člověk dostane tváří v tvář Božství a opravdu zažije s Božstvím nějaký zážitek, nemluví o tom. Schovává si to jako nejcennější poklad uvnitř srdce. V tomto smyslu pouhá zmínka o Božím jméně činí člověka jásajícího radostí, chápajícího, že tato zkušenost kterou obdržel od Božství je skutečná.


neděle 15. července 2012

Je to prostě čistá Láska…


Milovat Boha je......... nemohu to prostě ve skutečnosti ani vyjádřit slovy, protože je v tom směs všeho. Někdy budete s Bohem bojovat, někdy budete Boha vinit, a někdy budete jen zcela v lásce k Bohu. A na konci všech tří je to právě tato čistá Láska. A to je svoboda kterou všichni máte. Ale musíte to opravdu vyjádřit, skutečně to nechat růst. Ne s "ale". Mnohokrát říkáme: "Snažíme se otevřít naše srdce, ale je tam vždy něco co stojí v cestě." Zkuste to, uvidíte. Jednoho dne se úplně odevzdáte, říkajíc:

"Otevři mé srdce. Tady jsem. Odevzdávám se Ti - tělo, mysl a duše je Tvá! Dělej cokoli chceš udělat."


Určitě budete vedeni. Udělejte to. Velmi často to lidé začnou dělat, ale pak dorazí pochybnosti v mysli. Víte, máte pochybnosti, protože očekáváte limity. Lidé si myslí, že když se stanou duchovní, mají něco vidět, musí vidět možná nějaké světlo nebo nějaké zázraky nebo cokoliv co mohou vidět fyzické oči. Ale očekávání omezuje Božství.

Myslíte si, že Bůh může být omezován, když řeknete: "Bože, miluji Tě, opravdu Tě chci cítit, opravdu Tě chci poznat" ? A pak přemítáte o světle, když on je Světlo všech světel a Světlo na které se tyto oči nemohou ani podívat!

Vlastně ho mohou vidět pouze vnitřní oči. Všichni z vás mají toto světlo. Všichni z vás mají tyto oči. Ale otevřte je! Nemějte strach je otevřít, bez ohledu na to co uvidíte - zaměřte svou pozornost na Božství! Zaměřte svou pozornost na Boha - na toto světlo a Lásku, které máte v sobě. A jako dítě se nechte vést. Budete cítit že - cokoli chcete udělat, pokud to není v pořádku - nebudete moci tudy jít. Ale na to musíte být k sobě upřímní.

Musíte být upřímní k pocitu který budete cítit uvnitř. To neznamená, že vaše srdce něco cítí a vy řeknete: "Ale ne, tak to není, to je moje vlastní tvorba ... je to všechno jen iluze mé mysli“.

Podívej se na Mirabai, jednu z oddaných Krišny. Znáte její příběh? Někteří z vás možná vědí a někteří z vás ne…Ona byla královna a její láska ke Krišnovi byla tak velká, byla nad vším. Když se provdala, řekla manželovi: "Má láska ke Krišnovi je nad veškerou lásku, kterou lze pochopit. Vidím ho v tobě a ve všech kteří jsou kolem". Kdykoli zpívala Krišnovo jméno nebo zpívala bhadžany, byl přítomen. Taková byla její láska, že Božství Samo se tam projevovalo.
Kdykoli budete volat z hloubi svého srdce, kdykoli zavoláte jakýkoli aspekt Božství, Božství vezme na sebe tento aspekt a přijde k vám.
Láska Mirabai byla tak velká, že na konci života ji vinili z tolika věcí - ale byla pevná a zaměřena na svého Krišnu.

sobota 14. července 2012

OM Healing poprvé jinak…

OM Healingů jsem zažila již spoustu, když jich bylo kolem 15ti, přestala jsem je počítat… Nepociťovala jsem potřebu OM Healing vést, máme na to skvělé lidičky, ale tak jak Guruji a Mahavatar hýbou našimi životy, došlo nedávno i na mne ;-). Poprvé jsem mohla pohlédnout jaké to je vnímat OM Healing jaksi „z druhé strany“, očima toho kdo ho vede…


S posvátnou úctou jsem přistupovala k tomuto dni, skoro ani nespala, abych si dopředu vše přichystala a promyslela…. ráno si umyla vlasy, převlékla se do dlouhých vlajících bílých šatů a připadala si tak trochu jako anděl pověřený pro tu chvíli našimi milovanými Mistry. Připravila jsem si jejich portréty, krajkovou vyšívanou dečku na provizorní oltář (maminka dodnes neví k čemu její výbava posloužila), přidala svíčky a tyčinky…., uvázala kytici z květů na zahradě a snad bych ji pro tu příležitost i otrhala celou…. a samozřejmě vzala s sebou i svého milovaného Krišnu♥.
Krásná historická Třeboň je nejen domovem mých předků, ale najdete zde i nádherné dušičky, snad vytvořené tou všudepřítomnou silnou energií místa, která se tu drží od věků…
Tak jsem slavnostně kráčela vstříc tomuto historickému okamžiku pro město i pro mne… První OM Healing se konal v soukromí, v jednom z nejstarších domů, patřících původně ke klášteru, a ta energie v něm byla cítit…

Doběhla jsem se cestou ještě poklonit Třeboňské Madoně, aby mi ten krok požehnala. Jaké bylo mé překvapení, když mi účastníci přišli naproti v bílém, a celé se to podobalo jakési tiché a nádherné oslavě našich Mistrů, o které kolující turisté zatím neměli ani potuchy.
V krásném prostředí vše plynulo úplně samo a věřím, že i Swamiji a Mahavatar se přišli podívat a radovali se… my jsme je alespoň cítili…
Odměnou mi byl nejen blažený pocit, ale kolegové přichystali i dort… Vskutku nebesky nádherné.
Děkuji.

Co si tedy přát na závěr?… snad jen aby se OM Healing v Třeboni ujal… a mé nejtajnější přání? Jednou by mohl být součástí zdejší proslavené lázeňské léčby.

S láskou všem kteří s OM Healingem začínají, ale nejen jim…
Rohini♥

pátek 13. července 2012

Diashow - Gurupurnima 2012

čtvrtek 12. července 2012

Z festivalu v Plzni...

Přinášíme vám několik fotografií z víkendového festivalu "Miluj svůj život" v Plzni.

Yadhava k tomu píše: Tulsidasananda zde sdílel Swamiho poselství Lásky a Bhakti, dělali jsme dva OM Healingy, mluvili o japě a zpívali bhajany za pomoci mé a Kláry (Meenakshi). Bylo to velmi krásné a někteří lidé přišli na všechny dílny, které jsme pořádali. Tulsidasananda je v Čechách podruhé a moc se mu to tu líbí.

Připomínám, že se můžete stále zůčastnit některé z akcí, které jsme pro vás s Tulsidasanandou připravili a psali o nich již dříve i na blogu.
středa 11. července 2012

Pozvánka na Yagnu...

Pro ty z vás kteří mají blízko do Vídně nebo si chtějí udělat pěkný prázdninový výlet je zde další zajímavá akce…

Yagna /Védský ohňový obřad
19. července 2012 od 16:00 hod.


Kloster St. Anna
Naturpark Wüste,
2452 Mannersdorf am Leithagebirge
(nedaleko Vídně)

Yagnu povede Paartha, žák a dlouholetý spolupracovník Sri Swamiho Vishwanandy.

Oheň je prvek zprostředkující kontakt mezi materiálním světem a jemnohmotným duchovním světem. Yagna je očistný posvátný védský ohňový obřad známý po tisíciletí. Při něm je aspekt Božství přivolán do ohně a jsou mu přinášeny dary. Účast na yagně má harmonizující vliv na přírodu a na všechny účastníky. Díky posvátnému ohni a působení očistných manter mohou být čištěny a transformovány emoce a karma.

Podrobnosti o akci včetně plánku a spojení na místo konání akce naleznete zde:
http://bhaktimarga.org/node/1292
http://bhaktimarga.org/sites/default/files/attachment/YAGNA%20Wien%202012.pdf

Přihlášky přijímá Martha Padmakshi Böhm na e-mailu: marthaboehm@gmx.net nebo na mobilu: 0043/69911636768


úterý 10. července 2012

Není nutná žádná velká mantra, skutečně velká mantra, kterou musíte dělat tisíckrát, aby jste si uvědomili...

Začněte každý den tím, že si řeknete “Jsem Boží dítě a rád bych byl jako Boží dítě!”
Dělejte to pro sebe, pro svůj vlastní růst. Víte co je pro vás dobré, tak zkuste to nejlepší, aby jste se změnili. Uchopte to silné ve vás, vložte to do vaší mysli. V průběhu dne si stále připomínejte že jste láska, důvěra, mír, že jste jednota, radost! Není větší mantra. Prostě zpívejte “Jsem láska!”. Zpěvem “Jsem láska!” si budete stále připomínat, že jste částí Boha.
Není nutná žádná velká, skutečně velká mantra, kterou musíte dělat tisíckrát, aby jste si uvědomili.
Jedna, pouze jedna jednoduchá mantra z vašeho srdce – to stačí.
Jak jsem již řekl dříve, neprovádějte svou modlitbu v kvantitě ale kvalitě. Kvalita která přichází ze srdce je ta nejvyšší. To je to co všichni Mistři, všechny ty Božské aspekty, také chtějí od lidí, abychom se stali Božskou kvalitou a dosáhli té kvality v sobě samých.
Proto člověk musí projít stupněm Božího dítěte. Ježíš řekl: „Není jiná cesta než já. Jsem pravda, jsem světlo, jsem cesta.“ Myslíte, že měl na mysli sebe jako tělo ? Ne, nemyslel sebe jako tělo. Myslel sebe jako Krista který žije v každém s vás. Tento Kristus se má stát živý tím co Ježíš dal lidstvu v praxi a pochopením že „Požehnaní jsou všichni ti čistého srdce, neboť oni mohou vidět Boha.“


Inspiraci třeba naleznete i zde:

pondělí 9. července 2012

Yagna pro "Přátele Bhakti Margy"

V sobotu dopoledne se konala ve stanu speciální Yagna, které se mohli účastnit pouze "Přátelé Bhakti Margy".
Swami Vishwananda recitoval různé mantry a každý z přítomných s ním seděl po dobu jednoho kola u yagna - kuntu.
Máte-li zájem stát se členem a užívat různé výhody tohoto členství, informujte se prosím zde:


nebo napište Tusti mail na: tusti@bhaktimarga.org

neděle 8. července 2012

Fototermin

Den po Gurupurnimě napadlo Swamiho Vishwanandu, že by se mohl nechat udělat nové fotografie pro shop.


Taková příležitost je vzácná - museli jsme si pospíšit - a byli jsme rychlí! Zavolali jsme Vatsalu, fotografku z Ruska a -


- bez velkých nákladů, na cestě od Kali Templu k hlavní budově vzniklo několik nových krásných obrázků i portrétů, které budou brzy v obchůdku k dostání.

sobota 7. července 2012

Sri Swami Vishwananda vypráví…

Všichni znáte příběh Krišny, jak se narodil, tak vám nebudu vyprávět znovu celý příběh.
V Gítě /Bhagavad Gíta/ o svém plánu manifestovat sám sebe říká:
“Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham”
…což znamená, že kdekoli je úpadek, kdekoli se ve světe děje něco hrozného, manifestuje sám sebe. Ovšem, Pán vždy projevuje sám sebe, ale v mysli lidí… oni očekávají velkou manifestaci, třesk, ale On je všude.