úterý 10. července 2012

Není nutná žádná velká mantra, skutečně velká mantra, kterou musíte dělat tisíckrát, aby jste si uvědomili...

Začněte každý den tím, že si řeknete “Jsem Boží dítě a rád bych byl jako Boží dítě!”
Dělejte to pro sebe, pro svůj vlastní růst. Víte co je pro vás dobré, tak zkuste to nejlepší, aby jste se změnili. Uchopte to silné ve vás, vložte to do vaší mysli. V průběhu dne si stále připomínejte že jste láska, důvěra, mír, že jste jednota, radost! Není větší mantra. Prostě zpívejte “Jsem láska!”. Zpěvem “Jsem láska!” si budete stále připomínat, že jste částí Boha.
Není nutná žádná velká, skutečně velká mantra, kterou musíte dělat tisíckrát, aby jste si uvědomili.
Jedna, pouze jedna jednoduchá mantra z vašeho srdce – to stačí.
Jak jsem již řekl dříve, neprovádějte svou modlitbu v kvantitě ale kvalitě. Kvalita která přichází ze srdce je ta nejvyšší. To je to co všichni Mistři, všechny ty Božské aspekty, také chtějí od lidí, abychom se stali Božskou kvalitou a dosáhli té kvality v sobě samých.
Proto člověk musí projít stupněm Božího dítěte. Ježíš řekl: „Není jiná cesta než já. Jsem pravda, jsem světlo, jsem cesta.“ Myslíte, že měl na mysli sebe jako tělo ? Ne, nemyslel sebe jako tělo. Myslel sebe jako Krista který žije v každém s vás. Tento Kristus se má stát živý tím co Ježíš dal lidstvu v praxi a pochopením že „Požehnaní jsou všichni ti čistého srdce, neboť oni mohou vidět Boha.“


Inspiraci třeba naleznete i zde:

Žádné komentáře: