čtvrtek 19. července 2012

Z lásky ke svému oddanému...

Z lásky ke svému oddanému Pán zapomíná že je Pánem… když Yudishtira uspořádal velkou yagnu, On sám sloužil lidem. Krišna šel a sloužil všem. Poté On sám zvedl listy na kterých jedli, ukazujíc že není rozdílu mezi Pánem a tím uvnitř vás, porušujíc všechny rozdíly v mysli člověka, ukazujíc že On je vázán touto Láskou, která je ve vás. Souhlasil, zapomínajíc že je Pán.

Bůh souhlasil, zapomínajíc že On je Bůh a stal se služebníkem svého oddaného. A taková Láska musí člověka kultivovat, taková Láska, taková oddanost, kterou musí mít volající v srdci. A když máte Jeho, budete mít vše.Žádné komentáře: