úterý 31. března 2015

Vytváření ikonostasu.


V poslední době byl umělecký tým Bhakti Margy požádán, aby naplánoval a vytvořil ikonostas. Ikonostas je stěna s velkými malbami ikon, oddělující svatyni od hlavní chrámové lodi. V našem případě má ikonostas plochu 2,41 x 4,55 m.


V prvním kroku je vytvořen přesný plán, je vypracována kompozice s obrázky a jsou na míru nařezány dřevěné panely.


Poté následuje zvětšení ikon a kreseb, stejně jako ukotvení dřevěných panelů.


Dále vidíte různé etapy uměleckého díla. Skupina 4-5 umělců na tomto krásném náboženském projektu pracovala intenzivně v průběhu posledních 3 měsíců.


Z klidu a modlitby vyvstává tento ikonostas, který bude umístěn v kostele, aby se mnoho lidí inspirovalo k modlitbě a tiché oddanosti.


V dalším zprávě vám ukážeme poslední fázi prací, až do ukončení ikonostasu.

pondělí 30. března 2015

neděle 29. března 2015

Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou - aspekt žijícího Gurua.

Každá osoba, která se potká se Sri Swamim Vishwanandou má nádhernou, úžasnou a jedinečnou historku o tom, jak vnímá souslednost událostí, které k setkání vedou.
A Sri Swami Vishwananda jako Satguru (skutečný Guru, který vede každou duši k realizaci Boha) má také jedinečný vztah s každým, kdo k němu přichází.


„Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou - aspekt žijícího Gurua“ je úvodním článkem ze série příspěvků, na základě svědectví, která sdílelo 5 různých lidí během daršanu Sri Swamiho Vishwanandy, který se konal ve Shree Peetha Nilaya dne 29.11. 2014. Každý článek ukazuje jiný aspekt Sri Swamiho Vishwanandy, žíjícího Gurua.


Sri Swami Vishwananda neustále zdůrazňuje význam setkání s naším Guruem. Na toto téma je zde uvedeno několik bodů, které byly vybrány z Jeho drahocenných komentářů v Guru Gítě (viz níže informace ohledně vydání knihy):

- „To není náhoda, že se Bůh rozhodl vás přivést na spirituální cestu nebo vás umístit do péče určitého Gurua. Je to dlouhodobý vztah, který vzniká od počátku stvoření.“

- Krišna sám řekl v Bhagavad Gítě: Já jsem ztělesněním Gurua. Je to Má milost, že se Guru objevuje na Zemi. A je to díky Mé milosti, že jsou žáci vedeni tam, kam patří.Ježíš sám také říkal: „Přišel jsem pro mé ovečky, přišel jsem pro mé stádo.“ Takže, ať je oddaný kdekoli, Guru si ho najde a přivolá si ho.“


- „Když rozpoznáme svého Gurua, je to zvláštní druh štěstí, který se v nás probouzí a toto štěstí je věčné. Pokud by oddaný, vzhledem ke stavu mysli nebo vzhledem ke svému postavení ve vnějším světě, necítil toto štěstí po celou dobu, pak jej cítí naše duše, když se se svým Guruem setká, protože toto štěstí je věčné. Tento pocit navždy zůstává v našem srdci a kdykoli se mysl oddaného obrátí dovnitř do srdce, ponoří se tam, aby potkala Gurua, pak se tam to samé štěstí zase samo probudí.“

-„Jakmile jednou najdeš svého Gurua, tak On se stává tvou matkou, tvým otcem, tvým svazkem, tvým Bohem.“

-„Guru není pouze zde, viditelný venku. Ukládá ti tvou sadhanu, kterou máš naplnit, v tvé meditaci sedí naproti tobě, a v tvé hluboké sadhaně tě On provází jako věčný průvodce.

-„Je to milost Gurua, že vnímáme světlo Lásky, skutečnou Lásku. Nejen obyčejnou lásku, ale tu nejhlubší ze všech.“

-„Guru se stává magnetem, který všechny přitahuje a pevně drží, a vytváří tak jednu velkou rodinu. Toto se děje jen skrze Lásku Gurua.“

-„Guru je plný vědomostí a ví, co komu dát a jak jednat.“

-„Guru sníží sám sebe z jakékoliv úrovně na úroveň ostatních lidí, kvůli nim, aby mu rozuměli.“

-„Je to z milosti Gurua, že kdokoli se Mu odevzdá, obdrží, co potřebuje, ne pro naše vlastní potěšení, ale pro naše vykoupení.“

-„ Ať jste kdekoliv, Mistr je s vámi propojen. On není vázán časem ani prostorem, protože Mistři jsou nad časem a prostorem. Mistr sedí hluboko uvnitř ve středu našeho srdce. A pokud vnímáte Gurua tímto středem srdce, uvidíte, že ať jste kdekoli, je Guru vždy s vámi.“


-„ Guru ze své milosti vždy přijde. Guru si vždy vybere být zde až do chvíle posledního žáka, dokud ten nejposlednější oddaný nedosáhne Vaikunty. Tohle je milost, milost Gurua. A pokud se toto nestane v jednom životě, tak se to stane v životě dalším. Guru vždycky najde cestu. Dokonce, i když se Guru sám neinkarnuje. Protože lidé si často myslí: „Dobře, nemohu to stihnout v tomto životě, stihnu to v příštím. On zase přijde.“ Jakože když vy se inkarnujete 100 x, Guru se pro vás také inkarnuje 100x? Ne. Ale z nejvyšších sfér, z jiných vyšších dimenzí, bude Guru každého v tom dalším životě provázet.

Názvy série článků, které budou zveřejněny následně na tomto blogu jsou:
Nejúžasnější Guru
Nevyzpytatelný Guru
Nejsladší a nejsoucitnější Guru
Starostlivý a dávající Guru
Zkoušky Gurua, Mistra Máji

Poznámka:
"Sri Guru Gita" - kniha komentářů Sri Swamiho Vishwanandy k největším záhadám vztahu mezi Guruem a žákem byla dána do oběhu během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (Bhakti Marga shop).


V knize "Blossoming of the Heart/Rozkvět srdce", která je k dispozici v Bhakti Marga shopu, sdílejí příbuzní, přátelé, oddaní a žáci z různých zemí a různých kulturních prostředí své osobní zkušenosti se Sri Swamim Vishwanandou. Originál anglická verze (vpravo) je již přeložen do němčiny (vlevo), polštiny a portugalštiny.


(překlad: Kaltikeyani, Č.R.)
---
...na českém překladu knihy "Blossoming of the Heart" se pracuje

sobota 28. března 2015

 Happy Ram Navami!

 

V tento význačný den oslavujeme narozeniny Pána Rámy. Pán Rámy byl ztělesněním lásky a je shledáván dokonalým člověkem. Přišel ukázat celému lidstvu, že člověk musí dokonale následovat svou dharmu a povinnosti v životě,  a přijmout Boží vůli ve všech aspektech života.

Swamiji  na twitteru svým oddaným před pár hodinami vzkázal:

Nechť milost Pána Rámy Chandry a Božské Matky je s vámi všemi.
 
Swami Vishwananda@vishwananda 
Srirama rama ramethi rame raame manorame. Sahasra naama thattulyam rama nama varanane
May the grace of  #lord
#Rama #Chandra n divine mother be with you all 


Více o Ram Navami si můžete přečíst v článcích z předchozích let, například zde: http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/2011/04/ram-navami.html

čtvrtek 26. března 2015

Tajemství duše.

Sri Swami Vishwananda říká: 
Když vás Bůh zavolá na duchovní cestu - nezáleží na tom v jakém náboženství - volá vás skrze Jeho milost, na různý stupeň duchovnosti, protože mysl musí různým věcem porozumět.
Nejdříve musí mysl porozumět odkud pochází. Duše to tajemství zná, ale lidé jsou svázáni intelektem, myslí  a smysly, které to činí obtížným.

Proč někdo hledá? 
Chce být šťastným, ale šťastni nejsou, protože duše touží po něčem jiném. Duše touží po něčem větším. 
Tato věc, která je větší, je pro mysl velmi těžko pochopitelná, protože mysl, intelekt a smysly člověka uchopí a učiní ho zaměřeným pouze vně. 
Dokud je člověk zaměřen vně, je vnějším omezen. To není cíl, pro který tu jste. Cíl, pro který tu jste, je si plně uvědomit/realizovat sebe.

středa 25. března 2015

Zpráva Mahavatara Babajiho.Red roses radiate love on earth.
Let your name radiate love to all
from your heart.

Rudé růže vyzařují lásku na Zemi.
Ať vašim jménem 
vyzařuje láska 
z vašeho srdce všem.
Mahavatar Babaji


(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

úterý 24. března 2015

Satsang "Purity of Love" 2. část.

Přinášíme vám druhou část videa ze satsangu, ve kterém Sri Swami Vishwananda hovoří o čisté lásce v srdci člověka a jak ji lze probudit. První část záznamu ze satsangu jsme uveřejnili minulý týden.(Pozn.: pro přepnutí a nastavení titulků ve slovenštině, pokud se vám nezobrazují automaticky, použijte prosím ikony na dolní liště videa - "čtverec - titulky" a "ozubené kolo - nastavení")

pondělí 23. března 2015

neděle 22. března 2015

Bhakti Marga ve světě. Swamiho mise a Seva.

Bhakti Marga, stejně jako mise Sri Swamiho Vishwanandy, není soustředěna jen do Centra Shree Peetha Nilaya ve Springenu, rozšiřuje se úspěšně po celém světě.
Swami navštěvuje jednotlivé země, dávajíc daršany a satsangy, ale i v době kdy tam není fyzicky přítomen, se v těchto zemích, stejně jako u nás, odehrává spousta dalších aktivit. Jednou z nedílných součástí aktivit v jednotlivých zemích je i Seva.

Inspirací pro nás může být, jak úspěšně se jí zhostili v africké Keni.

Přečtěte si výtažek ze zprávy BM Kenya...
První Seva v roce 2015 v Nairobi se konala 25. ledna v domě Centra Betsaida, ve městě Githurai. Sociální komunitní Centrum Bethsaida je nezisková organizace pro děti z ulice, osiřelé, bezbranné, opuštěnou mládež, ženy, týrané zanedbané děti a vdovy, bez ohledu na jejich náboženství, pohlaví, barvu nebo kmen.

Skrze rodičovskou lásku, rehabilitaci a nabízení formálního a neformálního vzdělávání, oživením jejich potenciálních schopností a vybudováním osobních schopností, nesčetným množstvím aktivit vyhledávajích talenty, a oživeními jako je sport, vnášením iniciativních projektů, psychologickou podporou, odborným vzděláváním, rehabilitací a péčí o zdraví, se stará Bethsaida o nešťastné.
Celkem je v tomto domově 173 dětí. Z nich 33 pobývá v tomto domově trvale, zatímco ostatní se vrací domů po vyučování.
K hlavní úkolů o které se starají patří - zajistit potraviny, nakrmit děti, zajistit pro ně boty a oblečení, dostatek učitelů, knihy, hygienické potřeby, školní zařízení, prostor a věci na spaní.
Na malém pozemku, který má Bethsaida, postavili malou ložnici, kde spí 33 dětí, která se nachází na vrcholu malé zděné učebny, s malým prostorem a bez dveří. Všechny třídy se nemohou učit současně z důvodu nedostatku místa ve třídě.Během Sevy tyto krásné děti z domova Bethsaida ohromovali členy Bhakti Margy Kenya svými tanečními a pěveckými dovednostmi a svou vděčností za dary.
Obsloužili jsme děti jídlem, zpívali, tančili a modlili se s nimi, a odešli po několika hodinách radosti.


Některými z darů, které náš tým do domova Betsaida domova přinesl, byly mouka, rýže, cizrna, fazole, olej na vaření, čajové lístky, sušenky, cukr, toaletní papír, svíčky, mýdla a čisticí prostředky, staré knihy, použité oblečení atd.


Těšíme se na návštěvu domova Betsaida v budoucnu.

Satguru Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai!
Mahavatar Kriya Babaji Ki Jai!
Vždy u Jeho lotosových nohou
♥ Hodně Lásky ♥

(sepsal Komal Shah - Country Seva koordinátor, Bhakti Marga Kenya)

sobota 21. března 2015

Jak zkrotit neklidnou mysl.


Neklidná mysl plodí další touhy. Jediný způsob jak ji zkrotit,
 je intenzivně myslet na svaté jméno Gurua a Boha, a zpívat je, s čistou láskou a oddaností.
-
Sri Swami Vishwananda
(Zdroj: Virtual- Babaji-Vishwananda)

pátek 20. března 2015

Satsang "Purity of Love" 1. část.

Přinášíme vám další z videí, přeložené do slovenštiny, první část satsangu, ve kterém Sri Swami Vishwananda hovoří o čisté lásce v srdci člověka a jak ji lze probudit. Příjemný zážitek...(Pozn.: pro přepnutí a nastavení titulků ve slovenštině, pokud se vám nezobrazují automaticky, použijte prosím ikony na dolní liště videa - "čtverec - titulky" a "ozubené kolo - nastavení")

čtvrtek 19. března 2015

Swami na Twitteru.

Před pár dny poslal Sri Swami Vishwananda svým oddaným a příznivcům na Twitteru obrázky z jeho rodného ostrova Mauricius.


Takřka každý den nás také na tomto mediu zahrnuje množstvím krásných a moudrých tweetů, pomáhajícím nám uvědomit si naši pravou podstatu a postoupit kousíček na naší duchovní cestě.

Přinášíme vám jeden z nich, uveřejněný již dříve:
"Realize the love which you have inside of you n knows that it is unlimited, you deserve to love yourself n others with it Jai #Gurudev SV"

(Uvědomte si lásku, kterou máte uvnitř vás a poznejte, že je neomezená, zasloužíte si touto láskou milovat sebe a druhé. Jai Gurudev SV)A jeden z nejnovějších:
"1 who #surrender 2the #guru attain the #supreme #love of #Giridhariji n after this #life #attain his #lotus #feet forever that's his promise"

(Ten kdo se odevzdá Guruovi, dosáhne věčnou lásku Giridharijiho a po tomto životě dosáhne Jeho lotosových nohou navždy, takový je Jeho slib.)
Odkaz na Twitter zde:
https://twitter.com/vishwananda?lang=cs

úterý 17. března 2015

Jak může Sri Swami Vishwananda rozpustit ego svou láskou?

Během daršanu Sri Swamiho Vishwanandy, který se konal 22. února ve Shree Peetha Nilaya, spolu hovořili dva rezidenti, o jejich zkušenostech se Swamim. Hlavní tématem bylo, jak vidět Lásku Gurua ve všem co On dělá, obzvláště, když nás plísní. Níže si můžete přečíst jednu z těchto výpovědí.

Sri Swami Vishwananda již několikrát řekl: 
„Boží láska je přítomna ve vašem srdci vždy, 
ale co jí překrývá, je prach arogance, pýchy, 
ega. Všechno toto zakrývá Božské Světlo."
(JL2, str. 42)2. února do Shree Peetha Nilaya  přijelo asi 500 lidí, aby se setkali se Swamim Vishwanandou a obdrželi Jeho osobní daršan.

Během více než 6 hodin Sri Swami  Vishwananda seděl v Jeho křesle a otevíral Božskou Lásku v každém jednotlivci, stejně tak jako kolektivně ve všech v daršanové hale, po celou dobu.

Pouze seberealizovaný Guru může pomoci překonat aroganci, pýchu, ego a rozvíjet skutečnou pokoru. V průběhu tohoto měsíce února nám Swamiji poslal několik zpráv přes Twitter, které nám tuto nádhernou pravdu připomínají:

„Život se stává jednoduchým, čím více člověk pěstuje pokoru, rozlišování a vstřícnost vůči všem, tím menší bude ego, pýcha a arogance, atd...“

„S pomocí Gurua, to On činí vše snadné pro oddané, aby šli po cestě hladce a snadno, protože On sám bere na sebe tu podstatnou část.“

„Velcí si uvědomili, že klaněním se Guruovi se stávají pokornými, tichými a že jejich ego v mysli se rozpouští a jejich srdce cítí blaženost.“

Když Vás Guru hubuje, měli byste cítit velké štěstí, protože tím vás považuje za Jemu blízké, zajímá se o vás a pečuje o vaši realizaci."


Svědectví
Před několika lety, když jsem se rozhodl odevzdat Guruovi, jsem vzal kokos a nesl jej na interviu s Gurujim  (Sri Swamim Vishwanandou).

Zatímco jsem šel směrem k chrámu, kde intervia s Gurujim probíhala, potkal jsem na cestě Ruchitu a ona řekla: „Co to děláš?" Odpověděl jsem: Mám rozhovor s Gurujim a chystám se Mu odevzdat svůj život." Zeptala se: „A co s tím kokosem?" Řekl jsem: Ty nic nevíš! Ten kokos symbolizuje ego, a pokud jdeš k Mistrovi a přinášíš mu ten kokos, tak ukazuješ, že mu tím odevzdáváš své ego. A chci Mu říci: Přeji si, abys zničil mé ego!“
Podívala se na mě a řekla: „Proč? Proč chceš zničit své ego? Víš, o co žádáš?  Já bych Ho požádala: „Prosím, mohl byste rozpustit mé ego v lásce?" 
A já si pomyslel: Hmm, jo, to zní dobře!" Efekt je stejný, ale zní to jemněji, jako snazší způsob.
Když jsem ukázal Gurujimu kokos, On se na mne podíval a zeptal se: Co je to?" Řekl jsem: Guruji, přeji si, abys rozpustil mé ego v lásce."
Vzal si kokosový ořech, přijal ho a já si myslel: Je to dobrý! Budu mít snadný život, protože všechno, co On bude dělat, je, že mne bude milovat. On nic neničí, takže to půjde hladce, lehce."
Ve skutečnosti jsem si ale říkal, jak by to asi udělal, jak by mohl rozpustit ego v lásce.
Ale když to přijal, tak jsem si říkal, že musí mít své způsoby.Chtěl bych vám vyprávět dva příběhy, které souvisí s touto Mistrovou schopností  ničit ego láskou...

St. Parthenius Chios byl velkým světcem na ostrově Chios. Měl žáka, který byl bývalý námořník. Byl to hrubý člověk, když se rozhodl odevzdat svůj život Guruovi, St. Partheniusovi. Na začátku byl velmi motivovaný, ale brzy motivaci ztratil. Každý z nás ví, že nové koště dobře mete, ale čím více se dostáváte do rutiny, vše se stává těžší a těžší.
Takže začal být dosti naštvaný, když mu St. Parthenius dával rady nebo když mu spílal. Jenže tenhle student byl tak vznětlivý, že ztratil kontrolu a jednou sv. Partheniuse uhodil na tvář.  V tu dobu byl již St. Parthenius  velmi starý, takže upadl v bezvědomí na podlahu. Po tomto činu, z pocitu viny a hanby, žák odešel.

Když se St. Parthenius vzpamatoval, první věc, kterou udělal, bylo, že hledal studenta, který ho udeřil. Hledal ho po celém ostrově Chios, a když ho konečně našel, tak žák od něj utíkal. St. Parthenius běžel za ním a volal: Prosím přestaň, prosím přestaň! Zůstaň tady!"
Padl na kolena a omlouval se mu: Prosím, prosím, vrať se do kláštera! Prosím, odpusť mi! Vrať se se mnou do kláštera a zůstaň tam!" 
Tento incident se dotkl oddaného natolik, že všechen jeho hněv a frustrace se změnily na výčitky svědomí. Vrátil se do kláštera a skrze milost svého učitele, znovu cítil lásku k Bohu a nadšení na své cestě. Několik dní sloužil velmi dobře a pak zemřel.

Bylo zřejmé, St. Parthenius věděl, že má umřít, protože taková urážka mistra nezůstává bez následků. Ale skrze milost svého učitele mu bylo odpuštěno, dostal lásku od svého učitele, a když zemřel, řekněme, že byl uchráněn před peklem a dosáhl království Božího skrze modlitby tohoto světce.


Také je jedna velice pěkná historka v hinduismu... 
kdy všichni rišiové, všichni velcí mudrci, se scházeli na obřad yagny, obětního ohně a strachovali se: „Kdo je hoden, abychom ho uctívali?“
Takže mudrc Bhrigu řekl: Zjistím, kdo je hoden našeho uctívání."
Nejprve šel do Brahma Loky. Tam záměrně provokoval Brahmu, svého vlastního otce, který se okamžitě rozlobil.  Bhrigu Brahmu proklel, že by nikdy neměl být uctíván na Zemi. A skutečně, na celém světě je pro Brahmu jen jeden chrám.
A tak rozhněvaný mudrc odešel a šel do Šiva Loky, na Kailaš. Jenže Šiva měl právě příjemný čas s Parvati a Bhrigu nebyl vítán. Ten se velmi rozhněval a proklel také Šivu, že by měl být uctíván pouze ve formě Lingamu a nikdy ne v jeho pravé podstatě. Šiva také toto prokletí přijal.


A potom šel do Vaikunty, do Višnu Loky. Když tam přijel, viděl, jak tam Mahavišnu leží na Adhišéšovi a nikdo velkého mudrce nevítá. Mudrc byl sám na sebe a na své úspěchy velice pyšný a myslel si: Co se to děje? Já jsem tady! Měli byste mne uctívat!“ V hinduistické tradici, když někam přijde mudrc, tak ho lidé musí uctívat. A když si ho třeba nevšimnete, tak je to urážka.
Takže, co Bhrigu udělal?  Byl tak rozzuřený, že šel k Mahavišnuovi a kopnul ho do hrudi. A jaká byla reakce Mahavišnua? Místo, aby na něj křičel, tak řekl: Oh, velký mudrci, je mi to tak líto! Nevšiml jsem si, že jsi zde! Omlouvám se Ti, že jsem Tě nepřivítal. Oh, můj Bože, ty jsi dokonce kopal do mé tvrdé hrudi svými měkkými nohami. Pravděpodobně sis ublížil. Pojď sem!“ A tak se sklonil k mudrci a říkal: Dovol mi se podívat na tvou nohu!“  A začal prohmatávat nohu mudrce.
Bhrigu, který si nejdříve myslel:  Jo, to je pravda! Měl by ses mi omluvit!“ Pak ale, když viděl Pána všech Pánů samotného, jak klečí před ním a jak mu prohmatává nohu, dávajíc mu lásku, najednou se něco v jeho srdci změnilo. Cítil tu lásku, která přicházela od Boha, zalitoval svých činů a začal plakat. Nakonec padl k nohám Mahavišnua.


V těchto dvou příbězích dvou rozdílných tradic můžeme vidět, jak Bůh a Guru velice snadno zlomí ego láskou.


Kolikrát mi Guruji něco říkal a já jsem to nechtěl slyšet? Kolikrát mi vynadal? Kolikrát vám vynadal?
Kolikrát řekl něco, co jste nechtěli slyšet? Šli jste tam s otázkou, měli  jste už svou vlastní odpověď  a On vám řekl něco jiného, co jste nechtěli slyšet a najednou jste se rozzlobili? Mačká tlačítka, která ví moc dobře, kde jsou.
Takže, kolikrát jsem živil tuto zlobu, tuto frustraci a liboval si v tom, a dokonce jsem kritizoval v mysli Jeho reakce a Jeho slova?  Kolikrát se tohle stalo vám?
Nejsou tyto myšlenky a činy nepřímo políček do tváře od Gurua, který nechce nic jiného, než ve vás probudit lásku?  Stejně tak, jako to učinil Parthenius u svého oddaného.
Kolikrát jste se cítili ignorováni? Jaký je to pocit být ignorován? Co to s vámi uvnitř dělá? Jak často jsem sledoval tuto žárlivost, která se uvnitř probouzí, a klepy. Začneme soudit ostatní a myslet si: Proč on? Proč ona, proč ne já? Ani se na mě nepodíval. Tamten člověk má tolik… "
Nestalo se vám to nebo většině z vás, nebo alespoň těm, kdo Ho znají, a těm, kteří touží po Jeho lásce? A nevzbudilo to žárlivost a negativitu uvnitř vás?

Můžu mluvit za sebe, děje se to pořád zas a znovu a já jsem z toho smutný, protože tak nějak šlapu po celém Jeho učení svýma nohama. Láska je jediné, co On je a dává.

Kdy si uvědomíme, že všechno co dělá, všechno co On je, všechno co se děje v našem životě je pro naše dobro?

Kdy Ho přestanu pohlavkovat a kopat? Kdy se staneme tou čistou LÁSKOU, kterou On chce, abychom byli?
Modlím se, aby to bylo velice brzo, také se modlím, abychom z Jeho milosti mohli získat tuto čistou a věčnou lásku k Němu a k Bohu, abychom se mohli zcela odevzdat k Jeho lotosovým nohám.
Tedy asi takto já vidím stále víc a víc, jak On rozpouští mé ego s láskou.

Pramod, Shree Peetha Nilaya

(překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

pondělí 16. března 2015

neděle 15. března 2015

Sri Swami Vishwananda hovoří o rozpouštění ega.Sri Swami Vishwananda: 
Příběh Narasimhy je velmi významný. Hiranyakashipu symbolizuje hrdost, ego v celé své plnosti. Toto může být rozpuštěno pouze tehdy, když je zcela předáno Bohu.

Když je Mu odevzdáno, může se rozpustit. Jinak si budeme pořád myslet: „Ano, jsem lepší, než kdo jiný!“ 
Hrdost, i když je velmi malá, je jako řekl Ježíš: „když máte víru jako zrnko (velikosti) horčičného semínka...“ Můžete se modlit. Můžete prosit Matku, aby hrdost odstranila a Ona to udělá. Ale dokud dobrovolně neřekneme: „Pane, tady máš, vezmi si, předávám Ti to", bude stále na nás viset.
Přišel, aby ochránil oddané, nejen tehdy, ale vždy, zjeví se každému, kdo Ho jen zavolá.

(překlad: Uma)

sobota 14. března 2015

Sri Swami Vishwananda na Mauriciu.

Z Vrindavanu Sri Swami Vishwananda odjel na ostrov Mauricius...

Navštívili Rajarajeshwari Temple a Mama Tookay Temple. Swamiji se také setkal s dlouholetou oddanou, z doby před 20 lety. Šila Jeho oblečení, když mu bylo 15 nebo 16. Řekla mu: „Hovořím s tebou každý den." a Swami odpověděl: „Ano, vím. Slyším tě.".