úterý 31. března 2015

Vytváření ikonostasu.


V poslední době byl umělecký tým Bhakti Margy požádán, aby naplánoval a vytvořil ikonostas. Ikonostas je stěna s velkými malbami ikon, oddělující svatyni od hlavní chrámové lodi. V našem případě má ikonostas plochu 2,41 x 4,55 m.


V prvním kroku je vytvořen přesný plán, je vypracována kompozice s obrázky a jsou na míru nařezány dřevěné panely.


Poté následuje zvětšení ikon a kreseb, stejně jako ukotvení dřevěných panelů.


Dále vidíte různé etapy uměleckého díla. Skupina 4-5 umělců na tomto krásném náboženském projektu pracovala intenzivně v průběhu posledních 3 měsíců.


Z klidu a modlitby vyvstává tento ikonostas, který bude umístěn v kostele, aby se mnoho lidí inspirovalo k modlitbě a tiché oddanosti.


V dalším zprávě vám ukážeme poslední fázi prací, až do ukončení ikonostasu.

Žádné komentáře: