neděle 29. března 2015

Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou - aspekt žijícího Gurua.

Každá osoba, která se potká se Sri Swamim Vishwanandou má nádhernou, úžasnou a jedinečnou historku o tom, jak vnímá souslednost událostí, které k setkání vedou.
A Sri Swami Vishwananda jako Satguru (skutečný Guru, který vede každou duši k realizaci Boha) má také jedinečný vztah s každým, kdo k němu přichází.


„Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou - aspekt žijícího Gurua“ je úvodním článkem ze série příspěvků, na základě svědectví, která sdílelo 5 různých lidí během daršanu Sri Swamiho Vishwanandy, který se konal ve Shree Peetha Nilaya dne 29.11. 2014. Každý článek ukazuje jiný aspekt Sri Swamiho Vishwanandy, žíjícího Gurua.


Sri Swami Vishwananda neustále zdůrazňuje význam setkání s naším Guruem. Na toto téma je zde uvedeno několik bodů, které byly vybrány z Jeho drahocenných komentářů v Guru Gítě (viz níže informace ohledně vydání knihy):

- „To není náhoda, že se Bůh rozhodl vás přivést na spirituální cestu nebo vás umístit do péče určitého Gurua. Je to dlouhodobý vztah, který vzniká od počátku stvoření.“

- Krišna sám řekl v Bhagavad Gítě: Já jsem ztělesněním Gurua. Je to Má milost, že se Guru objevuje na Zemi. A je to díky Mé milosti, že jsou žáci vedeni tam, kam patří.Ježíš sám také říkal: „Přišel jsem pro mé ovečky, přišel jsem pro mé stádo.“ Takže, ať je oddaný kdekoli, Guru si ho najde a přivolá si ho.“


- „Když rozpoznáme svého Gurua, je to zvláštní druh štěstí, který se v nás probouzí a toto štěstí je věčné. Pokud by oddaný, vzhledem ke stavu mysli nebo vzhledem ke svému postavení ve vnějším světě, necítil toto štěstí po celou dobu, pak jej cítí naše duše, když se se svým Guruem setká, protože toto štěstí je věčné. Tento pocit navždy zůstává v našem srdci a kdykoli se mysl oddaného obrátí dovnitř do srdce, ponoří se tam, aby potkala Gurua, pak se tam to samé štěstí zase samo probudí.“

-„Jakmile jednou najdeš svého Gurua, tak On se stává tvou matkou, tvým otcem, tvým svazkem, tvým Bohem.“

-„Guru není pouze zde, viditelný venku. Ukládá ti tvou sadhanu, kterou máš naplnit, v tvé meditaci sedí naproti tobě, a v tvé hluboké sadhaně tě On provází jako věčný průvodce.

-„Je to milost Gurua, že vnímáme světlo Lásky, skutečnou Lásku. Nejen obyčejnou lásku, ale tu nejhlubší ze všech.“

-„Guru se stává magnetem, který všechny přitahuje a pevně drží, a vytváří tak jednu velkou rodinu. Toto se děje jen skrze Lásku Gurua.“

-„Guru je plný vědomostí a ví, co komu dát a jak jednat.“

-„Guru sníží sám sebe z jakékoliv úrovně na úroveň ostatních lidí, kvůli nim, aby mu rozuměli.“

-„Je to z milosti Gurua, že kdokoli se Mu odevzdá, obdrží, co potřebuje, ne pro naše vlastní potěšení, ale pro naše vykoupení.“

-„ Ať jste kdekoliv, Mistr je s vámi propojen. On není vázán časem ani prostorem, protože Mistři jsou nad časem a prostorem. Mistr sedí hluboko uvnitř ve středu našeho srdce. A pokud vnímáte Gurua tímto středem srdce, uvidíte, že ať jste kdekoli, je Guru vždy s vámi.“


-„ Guru ze své milosti vždy přijde. Guru si vždy vybere být zde až do chvíle posledního žáka, dokud ten nejposlednější oddaný nedosáhne Vaikunty. Tohle je milost, milost Gurua. A pokud se toto nestane v jednom životě, tak se to stane v životě dalším. Guru vždycky najde cestu. Dokonce, i když se Guru sám neinkarnuje. Protože lidé si často myslí: „Dobře, nemohu to stihnout v tomto životě, stihnu to v příštím. On zase přijde.“ Jakože když vy se inkarnujete 100 x, Guru se pro vás také inkarnuje 100x? Ne. Ale z nejvyšších sfér, z jiných vyšších dimenzí, bude Guru každého v tom dalším životě provázet.

Názvy série článků, které budou zveřejněny následně na tomto blogu jsou:
Nejúžasnější Guru
Nevyzpytatelný Guru
Nejsladší a nejsoucitnější Guru
Starostlivý a dávající Guru
Zkoušky Gurua, Mistra Máji

Poznámka:
"Sri Guru Gita" - kniha komentářů Sri Swamiho Vishwanandy k největším záhadám vztahu mezi Guruem a žákem byla dána do oběhu během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (Bhakti Marga shop).


V knize "Blossoming of the Heart/Rozkvět srdce", která je k dispozici v Bhakti Marga shopu, sdílejí příbuzní, přátelé, oddaní a žáci z různých zemí a různých kulturních prostředí své osobní zkušenosti se Sri Swamim Vishwanandou. Originál anglická verze (vpravo) je již přeložen do němčiny (vlevo), polštiny a portugalštiny.


(překlad: Kaltikeyani, Č.R.)
---
...na českém překladu knihy "Blossoming of the Heart" se pracuje

Žádné komentáře: