pátek 6. března 2015

Pilgrimage do Vrindavanu. Den třetí...
"Přineste si svou víru a oddanost. To budou vaše dvě boty pro chůzi."
-
 Sri Swami Vishwananda

Parikrama:
Den třetí měl časný začátek. Po rychlé snídani jsme podnikli cestu na kopec Govardhan, který se nachází asi 45 minut od Vrindavanu, uskutečnit kolem kopce parikramu.

Parikrama v sanskrtu znamená "cesta okolo něčeho". Je to obcházení kolem určitého objektu. Slovo parikrama se většinou používá v souvislosti s náboženskými Božstvy v chrámu, s posvátnými řekami a posvátnými horami. Provedení parikramy, jako symbolu modlitby, je nedílnou součástí hinduistického uctívání.

Govardhan parikrama (vedoucí 21 km okolo kopce) je posvátný rituál, prováděný mnoha věřícími, pro duchovní očistu. Cesta se podniká bez bot. Citát na začátku blogu byl odpovědí danou Swamim na to, jaké boty si na parikramu vzít.


Příběh kopce Govardhan:
Podle Srimad Bhagavatamu, když Krišnovi bylo sedm let, uviděl jak lidé dělají přípravu na yagnu pro Indru. Pozorujíc to, Sri Krišna poradil vesničanům nedělat yagnu, ale spíše puju Sri Girirajjimu (kopec Govardhan), který je nejenže chránil, ale dával také svou trávu dobytku a čistou vodu pro každého k pití, a také malé jeskyně, v nichž mohli odpočívat.
To způsobilo, že Indra byl velmi rozzlobený, a rozhodl se potrestat lidi za to, že naslouchají dítěti (Pánu Krišnovi), a ne jemu. Najednou začalo ve Vrindavanu velmi silně pršet a déšť a doprovodné bouře  byly tak silné, že se lidé začali třásl strachy, a šli za Krišnou, aby je ochránil.
Krišna šel ke Govardhanu a zvedl jej na malíčku takovým způsobem, aby se vytvořil nad lidmi obrovský deštník. Déšť pokračoval nepřetržitě po dobu 7 dní a Krišna používal Govardhan po dobu 7 dní na ochranu lidí. Když to uviděl Indra, uvědomil si, že toto malé dítě není obyčejné dítě, ale je inkarnací Pána. Indra přijal porážku, a vydal se za Krišnou, najít jeho úkryt. Od té doby se Krišnovi říkalo Giridhari (ten co zvedá kopec Govardhan) a v celém regionu nastalo uctívání kopce Govardhanu namísto Indry.

Parikrama začala pujou se  Swamijim před kopcem Govardhan, před cestou. Bylo to velmi klidné a tiché. Swami i zbytek skupiny měli  své mala pytlíčky a po celou dobu procházky jsme dělali japu.  Díky milosti Swamiho byl každý schopen zvládnout chůzi bez problémů a raději než dokončení celé parikramy jsme se rozhodli jít k Radha Kundu a dokončit naši cestu tam.

Radha Kund:
Říká se, že když Krišna přemohl démona v podobě býka, Radha se strachovala kvůli karmě, spojené s usmrcením zvířete, které je hinduistům obvykle velmi posvátné, takže požádala Krišnu, aby si smyl hříchy tím, že se ponoří do různých svatých řek. Krišnu pobavila Radhy naivita,  prostě dupl nohou do země, načež začala ven tryskat mohutná řeka a formovala se do kundu (malé vodní plochy). Na tomto místě se Krišna ponořil, aby Radhu potěšil.

Radha ve svém dětském přístupu se naštvala, že Krišna použil svou sílu k provedení takového činu, a rozhodla, že Ona a její družky vykopou kund holýma rukama a náramky. Jakmile byl kund vytvořen, naplnili jej svatými řekami z okolí. Kund je dnes znám jako "Radha Kund", kam lidé přicházejí z celého okolí, aby se vykoupali.

Poté, co byl Radha Kund naplněn svatou vodou, Krišna řekl Radze, že se bude koupat v jejím Kundu každý den. Prohlásil, že Radha Kund je mu drahý stejně tak jako Radha samotná, a každý, kdo se v něm vykoupe, obdrží Její lásku. Radha Kund je zosobněná Láska Srimati Radharani.


Závěr:
Po dlouhém dni a procházce kolem kopce Govardhan jsme skončili den uctěním Radha Kundu, zpívajíc kirtany a  pujou ke Giridharimu.

Žádné komentáře: